Met de omschakeling naar een circulaire economie en grote investeringen in de energietransitie streeft Port of Antwerp-Bruges naar klimaatneutraliteit in 2050. Als een bedrijf met een belangrijke maatschappelijke rol hebben we er alle belang bij om onze impact op het klimaat te beperken.

Energietransitie

Als energieknooppunt is Port of Antwerp-Bruges dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt.

 

Windturbines en zonnepanelen wekken stroom op op grote schaal. Alternatieve energiebronnen zoals waterstof voeren we in en zetten we in de haven om naar duurzame grondstoffen en brandstoffen voor de chemische sector. Zo zetten we in op een duurzame industrie, scheepvaart en logistiek met oog voor de omgeving. 

Rechtstreekse energie uit hernieuwbare bronnen

De windturbines in de haven wekken stroom op voor terminals, schepen en omwonenden op een milieuvriendelijke manier, zonder het verbranden van fossiele brandstoffen. 

ICO_windmolens

Windmolens leveren de lokaal opgewekte energie vaak rechtstreeks aan de bedrijven.

Vandaag staan er al heel wat windturbines in onze haven en leveren ze een belangrijke bijdrage aan groene energie.

 

Zeebrugge

 

  • 50 windturbines
  • 130 MW vermogen
  • 90 000 gezinnen

 

Antwerpen

 

  • 80 windtubrines
  • 200 MW vermogen
  • 140 000 gezinnen

Het zonnespiegelpark bij ADPO in Kallo is een speciale technologie op zonne-energie. De spiegels genereren groene warmte op basis van geconcentreerd zonlicht. Een primeur voor Europa!

Hergebruik en efficiënt inzetten van restwarmte

Antwerpen is de thuishaven van ’s werelds tweede grootste chemiecluster. Daar komt heel wat warmte bij vrij. Port of Antwerp-Bruges wil de verliezen van industriële restwarmte beperken door het te hergebruiken.

 

We onderzoeken verschillende concepten om industriële warmte commercieel te gebruiken en te leveren aan gebouwen in de stad en de haven. Dit doen we in samenwerking met de industrie, de overheid en andere maatschappelijke actoren in het project Warmtenet Antwerpen-Noord.

ECLUSE levert restwarmte via een stoomnetwerk aan omliggende havenbedrijven. De warmte van zes verbrandingsinstallaties wordt hergebruikt in industriële processen en dient om gebouwen te verwarmen.

Op termijn gaat er zo 100 000 ton CO2 per jaar minder de lucht in.

De toekomst: waterstof uit hernieuwbare energie 

In Noordwest-Europa is het onmogelijk om alle nodige energie lokaal op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Daarom liggen er erg concrete plannen op tafel om waterstof te importeren, geproduceerd met groene energie uit landen waar er wel voldoende zon is. 

 

DEME, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp-Bruges en WaterstofNet brengen als industriële spelers en publieke stakeholders hun expertise samen in de waterstofcoalitie. Samen zetten we onze schouders onder concrete projecten die het produceren, het transporteren en het opslaan van waterstof vorm geven.

Port of Antwerp-Bruges zal ook een sleutelrol spelen in de productie van groene waterstof.

 

Door het aan land brengen van de energie uit de windmolenparken op zee en de state-of-the-art LNG-infrastructuur is Zeebrugge de ideale locatie voor een groene waterstof-fabriek. Fluxys en Eoly plannen er een fabriek die vanaf 2023 groene waterstof produceert.  

Investeren in energietransitie
Multratug 6, een Reversed Stern Drive sleepboot, uitgerust met een roerpropeller. De sleepboot is energiezuiniger dankzij haar specifiek ontwerp en is uitgerust met een SCR om te voldoen aan de IMO Tier III regelgeving die de uitstoot van stikstofoxiden bepaalt. Sleepboten zijn van het type RSD2513 van scheepsbouwer Damen.

Circulaire economie voor energie-intensieve industrie

NextGen District: hotspot voor circulaire chemie

Het NextGen District in Antwerpen is een broedplaats voor innovatieve, duurzame en circulaire chemie. De voormalige Opel site van ongeveer 88 hectare krijgt zo een nieuwe bestemming als dé nieuwe hub voor circulaire economie.

Hergebruik van CO2: Carbon Capture Utilisation & Storage

Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp-Bruges en Total verbinden zich in Antwerp@C om Carbon Capture Utilisation & Storage (CCUS) te onderzoeken. Het doel van dit project is om tegen 2030 de helft van de CO2 emissies in de haven op te vangen met CCUS.

Als deze infrastructuur wordt gerealiseerd, komt dat de industriële havengemeenschap ten goede én levert dat een nuttige bijdrage aan de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen.

Jacques VandermeirenCEO Port Antwerp-Bruges
CEO, Port of Antwerp-Bruges

Port of Antwerp-Bruges en ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking en de Vlaamse Milieuholding (VMH) zetten zich in om duurzame methanol te produceren met het project ‘power-to-methanol’. Methanol is een essentiële grondstof gebruikt in de industrie.

 

Tegen 2022 start de bouw van een demofabriek op de site van INOVYN in Antwerpen. De site zal jaarlijks 8 000 ton duurzame methanol produceren door opgevangen CO2 te hergebruiken in combinatie met duurzaam aangemaakte waterstof.

Schonere zee-en binnenvaart

Multifuel port: aanbod aan alternatieve brandstoffen

Ruim 90% van de wereldhandel verloopt via de zee en daarvoor is gigantisch veel brandstof nodig. Op 1 januari 2020 besliste de International Maritime Organisation (IMO) dat het zwavelgehalte in brandstoffen voor de zeevaart wereldwijd de drempel van 0,5% niet mag overschrijden. Daardoor wint de verkoop van schonere stookolie (Ultra Low Sulphur Fuel Oil) steeds meer aan populariteit.

Aan de andere kant zorgt deze regelgeving ook voor een duwtje in de rug richting alternatieve brandstoffen zoals LNG (vloeibaar aardgas). Antwerpen en Zeebrugge liggen in een nog strenger gecontroleerde emission control area. Dat wil zeggen dat schepen op conventionele brandstof zoals stookolie moeten varen die maximum 0,1% zwavel bevat. 

Naar de pomp

Bunkeren is tanken voor schepen. Jaarlijks bunkeren schepen in Port of Antwerp-Bruges naar schatting meer dan 6 miljoen ton brandstoffen. Met die positie willen we een voortrekkersrol opnemen om schepen meer en meer op milieuvriendelijkere brandstof te laten varen.

Zo werken we aan de transitie naar een multi fuel port met alternatieve brandstoffen die minder C02-uitstoot veroorzaken en beter zijn voor de luchtkwaliteit. LNG is vandaag al een realiteit en we maken werk van een ruim aanbod aan methanol, waterstof en elektrische energie. 

Bunkeren is tanken voor zeeschepen.

Walstroom voor zee- en binnenvaart

Dankzij walstroom kunnen schepen aan wal hun motoren of generator afzetten en aansluiten op het elektriciteitsnet. Waar walstroom beschikbaar is, is het verboden om de generator te gebruiken. Dat zorgt voor minder uitstoot (NOx, SOx en fijn stof), een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast.

 

Binnenschepen kunnen al enkele jaren aansluiten op walstroom wanneer ze aan de kade liggen. Nog niet erg veel zeeschepen zijn uitgerust voor walstroom. Je hebt er enorme technische voorzieningen voor nodig, zowel aan boord van het schip als aan de kade.

 

Toch willen we met het aanbieden van walstroom voor zeeschepen het kip of het ei-verhaal doorbreken. Daarom werken we aan de uitrol van walstroom voor zeeschepen in de nabije toekomst. 

Vergroening eigen vloot

Port of Antwerp-Bruges heeft een eigen vloot van sleepboten, baggervaartuigen en handhavingsvaartuigen. We verminderen het energieverbruik door met de bestaande vloot op lagere toeren te varen.

 

Daarnaast vervangen we stelselmatig de vloot door een zuiniger en milieuvriendelijker type vaartuig. Zo hebben we projecten lopen met sleepboten op waterstof en methanol.

De sleepboot op waterstof is een wereldprimeur. De verbrandingsmotoren die deze ‘Hydrotug’ aandrijven, werken op waterstof in combinatie met diesel. De motoren zullen beantwoorden aan de strengste norm, de EU Stage V, waarmee ze de meest emissie-efficiënte motoren op de markt zijn.

 

De handhavingsvaartuigen zijn dan weer hybride en varen deels elektrisch. 

De groene thuishaven van Europa.

Port of Antwerp-Bruges

24/5/2022
De groene thuishaven van Europa.
Download

Contacteer onze experts

Didier Van Osselaer

Sustainable Transition Manager

Maxime Peeters

Sustainable Transition Expert

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht