Waterstof speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatneutrale wereld. Port of Antwerp-Bruges is een actieve voortrekker van de waterstofeconomie en wil een leiderspositie innemen als Europese importhub van groene waterstof.

Wat is waterstof?

Waterstof (H) is het meest eenvoudige en meest voorkomende element in ons universum. Het heeft één proton en één elektron. In zuivere vorm komt het voor als waterstofgas (H2), ook kortweg waterstof genoemd. Bij kamertemperatuur is het een kleurloos en geurloos gas dat niet giftig is. Waterstof is een belangrijke hoeksteen in de energie- en grondstoffentransitie richting klimaatneutraliteit.

Hoe wordt waterstof gemaakt?

Op aarde komt waterstofgas (H2) nauwelijks voor, maar zitten waterstofatomen verstopt in grotere verbindingen met andere elementen. Om de het gas uit die moleculen te halen, is veel energie nodig.

 

Afhankelijk van de gebruikte energiebron, maken we een onderscheid tussen grijze, blauwe en groene waterstof. Daarnaast produceren een aantal chemische en raffinageprocessen in onze haven ook waterstof als nuttig bijproduct. Die staat ook bekend als witte waterstof.

Grijze waterstof

Grijze waterstof maak je met fossiele brandstoffen. Tijdens de productie komt er CO₂ vrij in de atmosfeer.

Afhankelijk van de energiebron en CO2-uitstuit bij het productieproces, spreek je van grijs, blauw of groen waterstofgas.

Blauwe waterstof

Blauwe waterstof produceer je ook met fossiele brandstoffen. Je vangt wel de vrijgekomen CO₂ af en slaat ze op, zodat deze niet in de atmosfeer terechtkomt. Die CO₂ hergebruik je in andere toepassingen. Dit is een belangrijke opstap richting groene waterstof.

Groene waterstof

Groene waterstof maak je met elektrolyse: je zet water onder stroom zodat het opsplitst in waterstof- en zuurstofgas. Als je die elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen haalt, komt er geen CO₂ vrij.

Er is erg veel energie nodig om waterstof te scheiden uit grotere moleculen. Die energie komt opnieuw vrij wanneer het waterstofgas terug verbindingen aangaat met andere atomen. Op die manier is het gas een energiedrager. Ondanks de energie-intensieve productie heeft waterstof heel wat voordelen: het veroorzaakt geen uitstoot bij verbranding en kan helemaal groen geproduceerd worden.

 

Waterstof is bruikbaar voor verschillende toepassingen:

  • om energieoverschotten op te slaan.
  • als alternatieve energiebron in de industrie.
  • als brandstof in de transportsector. Het gas kan gebruikt worden in een verbrandingsmotor zonder daarbij schadelijke stoffen uit te stoten.
  • als grondstof (feedstock) in de chemische industrie.
LNG is als energie een belangrijke generator in de transitie naar waterstof en de waterstofeconomie

Essentiële rol in energietransitie

Port of Antwerp-Bruges is vandaag een belangrijke groene energiehub. Heel wat bedrijven in de haven zijn nauw betrokken bij de productie, verwerking en distributie van energie van en naar verschillende Europese en globale markten. Daarbij komen helaas ook broeikasgassen vrij. Vandaag bedraagt de CO₂-uitstoot van het volledige havengebied zo'n 17 milioen ton.

 

Port of Antwerp-Bruges wil klimaatneutraal zijn tegen 2050. Daarom is het nodig dat we overschakelen op groene energie en grondstoffen.

Port of Antwerp-Bruges speelt een belangrijke rol in de lokale en internationale waterstofeconomie of waterstofketen door in te zetten op drie pijlers: de productie en aanvoer, de infrastructuur voor distributie en het verbruik en transport naar eindgebruikers in het achterland.

Van import en productie tot Europese afname. Ontdek op welke manier Port of Antwerp-Bruges de ideale energiehub is voor waterstof en waterstofdragers.

Groene energiehub

19/1/2024
Van import en productie tot Europese afname. Ontdek op welke manier Port of Antwerp-Bruges de ideale energiehub is voor waterstof en waterstofdragers.
Download
Belanrgrijkste mijlpalen in de transitie naar een waterstofeconomie met groene waterstof.

Waterstof roadmap 2030, een helder overzicht van alle genomen en toekomstige stappen om jouw duurzame platform te worden, vandaag en morgen.

Waterstof roadmap

29/1/2024
Waterstof roadmap 2030, een helder overzicht van alle genomen en toekomstige stappen om jouw duurzame platform te worden, vandaag en morgen.
Download

1. Productie en import

Hyoffwind zet hernieuwbare energie om in groene waterstof en draagt bij aan recyclage van energie.
HyoffWind

Dit consortium in Zeebrugge bouwt tegen 2025 een fabriek die hernieuwbare energie omzet in groene waterstof.

Plugpower

Een waterstoffabriek in NextGen District in Antwerpen die tegen 2025 groene waterstof zal produceren.

Import van energie en waterstof

In België en West-Europa is niet voldoende zonne- en windenergie aanwezig. We moeten dus hernieuwbare energie importeren uit regio's in de hele wereld met meer zon en wind.

 

We zetten daarom in op de wereldwijde aanvoer of import van waterstof en zijn dragers uit landen zoals Chili, Oman, Namibië, Egypte of Brazilië. Daar is er een overschot aan groene elektriciteit uit zonne- en windenergie. De wereldwijde spreiding van deze regio's zorgt ervoor dat België en Europa minder afhankelijk zijn van een klein aantal landen voor hun energiebevoorrading. We verwachten de eerste import in 2026.

 

We bundelen daarvoor de krachten met Deme, Engie, Exmar, Fluxys, en WaterstofNet in de waterstofimportcoalitie. Die richt zich op concrete projecten die vorm geven aan de productie, het transport en de opslag.

Port of Antwerp-Bruges importeert waterstof vanuit de hele wereld, zoals Chili, Oman, Namibië, Egypte en Brazilië/
Hoe importeer je energie?

Energie kan je importeren in de vorm van waterstofgas gebonden aan een andere molecule. Port of Antwerp-Bruges zet in op de import van grote volumes duurzame waterstofdragers, zoals vloeibare waterstof, methanol, ammoniak, synthetisch methaan en Liquid Organic Hydrogen Carrier. Die laatste stof is een zuivere transportmolecule. In de haven zetten we deze stoffen terug om tot pure waterstof dat we kunnen gebruiken als grond- of brandstof.

De waterstof importcoaltie zet zich in om de productie, het transport en de opslag van waterstofgas te bevorderen als schakel in de energietransitie©Exmar

2. Infrastructuur en distributie

Port of Antwerp-Bruges beschikt over de nodige infrastructuur om waterstof te ontvangen en verder te verspreiden. Denk aan kades, terminals en pijpleidingen. We ontwikkelen nieuwe infrastructuur en verhogen de capaciteit.

Ecluse levert via een stoomnetwerk van pijpleidingen groene energie aan omliggende bedrijven.

De industrie maakt zowel gebruik van de waterstofdragers als het waterstofgas dat erin opgeslagen zit. Port of Antwerp-Bruges werkt aan installaties die het gas onttrekken aan waterstofdragers.

3. Verbruik

Zowel de industrie als het transport in de haven verbruiken vandaag al waterstof, ammoniak en methanol. Zo gebruikt de chemische industrie het product in grote hoeveelheden bij de raffinage of productie van chemische stoffen. De markt voor groene waterstof en derivaten groeit sterk: voor gebruik als grondstof, bij warmteproductie en zwaar transport.

Nextgen District

In Nextgen District zullen heel wat bedrijven experimenteren met nieuwe technologieën op basis van waterstof.

Alternatieve brandstof

Als vijfde grootste bunkerhaven ter wereld bieden we naast conventionele brandstoffen ook alternatieve brandstoffen aan voor de scheepvaart. Ook hier is waterstof een goed alternatief.

 

  • In het tankstation van CMB in Antwerpen kunnen schepen, trucks, auto's en tractors al tanken.
  • HyTrucks wil 300 vrachtwagens in het Antwerpse havengebied op het gas laten rijden tegen 2025.
  • Via het PIONEERS project testen we havenwerktuigen die rijden op elektriciteit, waterstof of methanol.
  • Samen met Port of Duisburg faciliteren we de ontwikkeling van de waterstofketen en waterstofeconomie. Port of Antwerp-Bruges is lid van de Duitse stichting H2Global, dat de import van groene waterstof stimuleert en de markt op gang wil trekken.
De Hydrotug, de eerste sleepboot op waterstof ter wereld.

Dit vind je misschien ook interessant