Haven van de toekomst

Port of Antwerp-Bruges is een proeftuin voor innovatie. We zijn klaar voor een groenere, slimmere en meer digitale wereld. Als twee havens samen innoveren, schrijven ze geschiedenis.

Port of Antwerp-Bruges is altijd een proeftuin en een plek van vernieuwing geweest. Samen met de havengemeenschap en onze partners zetten we de uitdagingen van vandaag zoals energietransitie, digitalisering en mobiliteit om in oplossingen. Zo stomen we de haven klaar voor de toekomst en maken we deze efficiënter, veiliger, duurzamer en slimmer.

De haven van de toekomst verzoent economie, klimaat en mens met elkaar. Digitalisering en intelligente innovaties dragen bij aan een mobiele en slimme haven.

Slimme haven

De haven van de toekomst verzoent economie, klimaat en mens met elkaar. Daarin spelen slimme technologieën en digitalisering een hoofdrol. Samen met publieke en private spelers stellen we onze haven open voor deze nieuwe technologieën.

Lees meer
Port of Antwerp-Bruges zoekt naar manieren om meer goederen duurzaam te vervoeren. Daarvoor werken we mee aan oplossingen zoals autonome binnenschepen. Digitalisering en toepassingen, zoals slim asfalt en een binnenvaartapplicatie, monitoren en verbeteren het verkeer en dragen bij tot een mobiele haven.

Mobiele haven

Port of Antwerp-Bruges zoekt naar manieren om meer goederen duurzaam te vervoeren. Daarvoor werken we mee aan oplossingen zoals autonome binnenschepen. Digitale toepassingen, zoals slim asfalt en een binnenvaartapplicatie, monitoren en verbeteren de verkeerssituatie en dragen bij aan een mobiele haven.

Lees meer

Methatug: de allereerste sleepboot op methanol

Port of Antwerp-Bruges bouwde een sleepboot met een methanol aandrijving, een wereldprimeur. De Methatug vaart vanaf mei 2024 rond in Antwerpen.

Lees meer

Hydrotug: de allereerste sleepboot op waterstof

Port of Antwerp-Bruges en CMB.TECH sloegen de handen in elkaar om de eerste sleepboot ter wereld op waterstof te maken. De Hydrotug 1 vaart sinds 2024 rond in Antwerpen.

Lees meer

Sensoren om de luchtkwaliteit te meten

In het Antwerpse havengebied staan er maar liefst 70 virtuele neuzen, iNoses genaamd. Deze innovatieve iNoses detecteren schadelijke of hinderlijke gassen in de haven. Enerzijds geven ze realtime informatie waardoor we kunnen optreden wanneer er ongeoorloofd ontgast wordt of er zich een incident afspeelt. Anderzijds willen we omwonenden kunnen waarschuwen zodra hinderlijke geurtjes hun richting uitwaaien. De komende jaren komen er ook in het havengebied van Zeebrugge sensoren om allerhande uitstootparameters te meten.

Luchtkwaliteit en geur spelen een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit voor de omwonenden en de omliggende steden. Geursensoren dragen bij aan het meten van de luchtkwaliteit in een slimme haven.

NextGen District

NextGen District nodigt vernieuwers uit om hun visie tot leven te brengen. Om projecten te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren die een echte verandering in gang zetten. Van lineair naar circulair. Van fabrieken naar netwerken. Van gebruiken naar hergebruiken. 

Lees meer
NextGen District invites innovators to bring their vision to life and to create, develop and realise projects that start a real change. From linear to circular economy.

Hydrotug, de eerste sleepboot ter wereld op waterstof

Een haven van de toekomst is een klimaatneutrale haven. Zo zetten we in op waterstof voor de vergroening van onze eigen vloot. Een voorbeeld daarvan is een op waterstof aangedreven sleepboot.  De verbrandingsmotoren die deze ‘Hydrotug’ aandrijven, werken op waterstof in combinatie met diesel en beantwoorden aan de strengste norm qua emissie-efficiëntie, de EU Stage V. De Hydrotug is de eerste sleepboot ter wereld aangedreven met behulp van deze innovatieve technologie.

De Hydrotug maakt de oversteek van Spanje naar Oostende.