Om de binnenvaart in Port of Antwerp-Bruges vlot te laten verlopen, bestaan er verschillende diensten zoals inzameling van scheepsafval en walstroompunten.

Binnenvaartapplicatie APICS Barge

De APICS Barge applicatie maakt jouw leven als binnenvaartschipper of vlootbeheerder gemakkelijker. Het melden van het in- en uitvaren van de haven, het raadplegen van ligplaatsen en het boeken van sluizen verlopen in Antwerpen digitaal.

Voordelen APICS Barge applicatie

Eenvoudige en efficiënte planning

 

Met APICS Barge registreer je vooraf je reis en plan je jouw traject in de haven van Antwerpen. Dankzij die voorbereiding vermijd je talrijke oproepen via het VHF kanaal.

 

 • Eens een reis met bestemming haven van Antwerpen bekend is, registreer je dit in APICS Barge. Zo hoef je dit niet meer te melden bij het binnenvaren van de haven.
 • De toepassing geeft een overzicht van beschikbare sluizen. Op basis van je geschatte aankomsttijd reserveer je een schutting bij een gewenste sluis. Het invaren in de sluizen verloopt nog wel via het VHF kanaal.
 • Bevestig eenvoudig je aankomst en vertrek op een ligplaats.
 • Is je vervolgreis op voorhand gekend? Ook deze registreer je nu volledig digitaal.
 • De eigenaar van een schip kan zijn schip gemakkelijk machtigen aan een andere gebruiker.

 

APICS Barge is compatibel met andere systemen zoals BICS en UAB online. Je hoeft enkel nog het punt aan te vullen waarlangs je de Haven van Antwerpen zal in- of uitvaren. Voor het binnenvaren van de haven, een sluispassage en de aankomst op de ligplaats moet je de gegevens maar éénmaal ingeven.

Telefonisch aanmelden voor een sluis twee uur op voorhand of ad-hoc blijft in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

 

 

Transparante informatiestroom

 

APICS Barge bundelt informatie die voorheen niet beschikbaar was via het VHF kanaal. Je krijgt een digitaal overzicht van de toestand van de haven aan de hand van een interactieve kaart.

 

 • De kaart geeft een overzicht van de ligplaatsen voor binnenschepen en bezettingsgraad van de zeeschepen.
 • Nuttige voorzieningen zoals walstroompunten en afvalparken zijn duidelijk weergegeven.
 • Actuele gegevens over de situatie in de haven van Antwerpen, zoals de stand van sluizen en bruggen, getijden en de actuele windrichting.
 • Aangemelde schepen zijn live te tracken.
De applicatie APICS Barge om binnenvaartverkeer vlotter te laten verlopen

Communicatiekanalen VHF

We zien toe op een efficiënte en veilige verkeersafwikkeling van de binnenvaart. Voor een vlotte communicatie vind je hieronder een overzicht van de marifoonkanalen en telefoonnummers.

Overzicht van de VTS sectoren voor binnenvaart in het havengebied Antwerpen vanaf 20 april 2022.

Marifooncommunicatie binnenvaart

19/4/2022
Overzicht van de VTS sectoren voor binnenvaart in het havengebied Antwerpen vanaf 20 april 2022.
Download

Haven algemeen

Haven algemeenVHF kanaal
VTS-sector Polder2
VTS-sector Waasland74
VTS-sector zuidelijk deel van de haven62
VTS- sector Stad22
ACC (havencoördinatie zeevaart)18
Portplanner (info ligplaatsen) en Port Authority Supervisor (Calamiteiten)63

Aanmelden havengebied

Aanmelden havengebiedVHF kanaal
Schelde-Rijnkanaal (Noordlandbrug)60
Straatsburgdok20
Amerikadok vanuit de Stadshaven20

Aan- en afmeren

Havenbreed met APICS BargeVHF kanaal
Meldpunt Schelde Noord: op de Schelde benedenwaarts de Royerssluis, aan de Scheldesteigers, in het Deurganckdok, aan de Noordzee- en Europaterminal60
Meldpunt dokken: alle ligplaatsen Rechter- en Linkerscheldeoever60
Scheldekaaien ten zuiden van de Royerssluis60

Bruggen

BrugVHF kanaal
Alle bruggen62
Lillobrug2

Sluizen in Antwerpen

SluisTelefoonVHF kanaal
Boudewijnsluis+32 3 229 71 47 of 4671
Van Cauwelaertsluis+32 3 229 71 47 of 46 71
Berendrechtsluis+32 3 229 71 40 of 4179
Zandvlietsluis+32 3 229 71 40 of 41 79
Kieldrechtsluis en Kallosluis+32 3 229 74 70 of 71 1

Sluizen in Zeebrugge

SluisVHF kanaal
Voorhaven71
Achterhaven en Brugge68

Afval en bilgewater

Voor de duurzame en efficiënte verzameling van scheepsafval van de binnenvaart zijn verschillende mogelijkheden voorzien.

otoshoot Employer branding 2021. Foto's mogen gebruikt worden in het kader van vacatures - nieuwe website - presentaties. Zie naam tag bij overige vragen

In Antwerpen

In het Antwerpse havengebied zijn er drie vaste afvalparken. Daarnaast kan op de Rechterscheldeoever ook gebruik gemaakt worden van de bilgeboot.

Afvalparken

In het havengebied zijn verschillende afval-ontvangstinrichtingen ingericht waar binnenschippers hun scheepsbedrijfsafval kunnen afgeven.

 

Rechterscheldeoever:

 • K75 – Noordkasteelpark (olie- en vethoudend en overig scheepsafval)
 • K601 – Lillopark (olie- en vethoudend en overig scheepsafval)
 • Royerssluis (met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval, tijdelijk buiten gebruik)

 

Linkerscheldeoever:

 • K1552 – Kallopark* (olie- en vethoudend en overig scheepsafval)

 

*Er worden door de afdeling Scheepvaartmanagement tijdelijke restricties opgelegd voor de toegankelijkheid van het afvalpark in Kallo: binnenschepen tot 140 m met een maximale diepgang van 4,25 m.

Toegelaten afvalstoffen

Enkel afvalstoffen en hoeveelheden afkomstig van de normale bedrijfsvoering van een binnenvaartschip kunnen geaccepteerd worden op vertoon van de ECO-kaart.

Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval
 • vast oliehoudend opruimafval (poetsdoeken, absorbentia, oliehoudend opruimafval, met olie besmeurde materialen, ...)
 • afvalolie in een lijkvrije en correct afgesloten kleinverpakking.
 • olie- en luchtfilters
 • schroefas- en smeervetten
 • lege verpakkingen van gevaarlijke stoffen 
Overig scheepsbedrijfsafval

Divers gevaarlijk scheepsbedrijfsafval:

 

 • verven en solventen (vernis, lak, uitgeharde en pasteuze verven, lijmen, harsen, verdunners, terpentijn, white spirit, …) in een lekvrije en correct gesloten kleinverpakking
 • spuitbussen
 • zuren en basen in een lekvrije en correct afgesloten kleinverpakking (accuzuur, zwavelzuur, fixeervloeistoffen, ontstoppers, bijtende soda, ammoniak, ...)
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • TL-buizen
 • brandblussers

Niet-gevaarlijk scheepsbedrijfsafval:

 

 • met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval
 • papier en karton
 • PMD
 • grof scheepsvuil (stroppen, fenders, ...)
 • hout
 • glas, maar geen vlak glas
 • GFT
 • plastics (folies, harde plastics)
 • piepschuim
Niet toegelaten afvalstoffen
 • ladinggebonden afval
 • bilgewater
 • restaurantafval van restaurant- en passagiersschepen
 • alle andere afvalstoffen verschillend van de toegelaten afvalstoffen
Voorwaarden
 • De afvalparken zijn uitsluitend voor binnenvaartschippers.
 • Het olie-afgifteboekje en de ECO-kaart dienen als identificatie voor het recht op afgifte.
 • De schipper volgt de instructies van de afgevaardigde van de ontvangstinrichting nauwlettend op.
 • Voor de tarieven voor afgite van het overig scheepsbedrijfsafval wordt verwezen naar de tariefverordening.
 • De afvalontvangstinrichting mag slechts door één schip tegelijk betreden worden. Wacht uw beurt af.
 • De schipper dient zich aan te melden bij de parkwachter met zijn ECO-kaart (de fysieke kaart dient vertoond te worden, kopieën of foto’s zijn niet toegelaten)
 • Afval mag niet gedeponeerd worden in de voorziene containers voordat de afvalparkwachter hiertoe toestemming gegeven heeft.
 • Het afgiftebewijs wordt door de afvalparkwachter ingevuld en ondertekend meegegeven.
 • De afvalstoffen worden gesorteerd aangeboden door de schipper. Indien er niet correct gesorteerd werd, kan de afvalparkwachter de schipper aanmanen om het afval alsnog te sorteren aan boord alvorens het afval in de afvalrecipiënten te deponeren.
 • Sorteren van afval dient aan boord van het schip te gebeuren, niet op het afvalpark of de kade.
 • Bij de afgifte van gevaarlijk afval is het de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de afvalstoffen verpakt zijn volgens de geldende overheidsvoorschriften. Dit wil zeggen: lekdicht en voorzien van een afsluitdop.
 • De schipper leeft de richtlijnen na die aan de ontvangstrichtingen worden weergegeven via richtlijnen/sorteringsborden.
 • Afvalstoffen mogen niet vermengd worden met andere afvalstoffen.

Bilgeboot

Bilgewater (olie-watermengsel in de machinekamer) en overig scheepsbedrijfsafval van binnenschepen wordt op de Rechterscheldeoever in de Antwerpse haven per schip ingezameld. De bilgeboot oproepen kan vanaf 500 l bilgewater.

Tijdstippen
 • Maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 17.00u.
 • Aanvraag vóór 12.00u = ophaling op dezelfde dag
 • Aanvraag na 12.00 = ophaling op volgende werkdag vóór 12.00u.
Locaties
 • Kanaaldok B1, B2, B3
 • 2de, 3de, 4de, 5de en 6de Havendok
 • Albertdok
 • Amerikadok
 • Bevrijdingsdok
 • Churchilldok
 • Hansadok
 • Industriedok
 • Leopolddok
 • Marshalldok
 • Wachtdok voor lichters
Afvalpark_Lillo_2013
Toegelaten afvalstoffen

Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval:

 

 • bilgewater (min. 500 l)
 • afgewerkte olie in bulk
 • vast oliehoudend opruimafval (poetsdoeken, absorbentia, oliehoudend opruimafval, met olie besmeurde materialen,...) in beperkte hoeveelheden
 • schroefas- en smeervetten in beperkte hoeveelheden
 • afvalolie in een lijkvrije en correct afgesloten kleinverpakking in beperkte hoeveelheden
 • lege verpakkingen van gevaarlijke stoffen in beperkte hoeveelheden
 • olie- en luchtfilters in beperkte hoeveelheden

Overig scheepsbedrijfsafval (enkel in beperkte hoeveelheden):

 

 • verven en solventen (vernis, lak, uitgeharde en pasteuze verven, lijmen, harsen, verdunners, terpentijn, white spirit, …) in een lekvrije en correct afgesloten kleinverpakking
 • met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval
Niet toegelaten afvalstoffen
 • ladinggebonden afval
 • huishoudelijk afvalwater
 • restaurantafval van passagiers van restaurant- en passagiersschepen
 • alle andere afvalstoffen verschillend van de toegelaten afvalstoffen
Voorwaarden
 • De bilgeboot is uitsluitend voor binnenvaartschippers.
 • Het olie-afgifteboekje of de ECO-kaart dienen als identificatie voor het recht op gratis afgifte.
 • De schipper volgt de instructies van de afgevaardigde van de bilgeboot nauwlettend op.
 • Voor de tarieven voor afgite van het overig scheepsbedrijfsafval wordt verwezen naar de tariefverordening.
 • Het afgiftebewijs wordt door de afgevaardigde van de bilgeboot ingevuld en ondertekend meegegeven.
 • De schipper dient zich aan te melden bij de parkwachter met zijn ECO-kaart (de fysieke kaart dient vertoond te worden, kopieën of foto’s zijn niet toegelaten).
 • De afgifte van bilgewater en olie is gratis bij afgifte van een volume van 500 tot 15000 liter per ophaling. Indien de schipper meer bilgewater en/of olie wenst af te geven, zal de verwerking van het bijkomend volume aangerekend worden. Indien minder dan 500 liter wordt afgegeven wordt de inzameling eveneens aangerekend.
 • De afgifte van bilgewater is gratis voor COD-waardes (= Chemical Oxygen Demand) tot 3000 mg/l. Bij hogere COD-waardes heeft de bilgeboot het recht om toeslagen aan te rekenen. COD-waardes hoger dan 3000 mg/l zijn meestal het gevolg van toevoeging van koelvloeistof aan het bilgewater.
 • Bij de afgifte van gevaarlijk afval is het de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de afvalstoffen verpakt zijn volgens de geldende overheidsvoorschriften. Dit wil zeggen: lekdicht en voorzien van een afsluitdop.
 • Afvalstoffen mogen niet vermengd worden met andere afvalstoffen.

Walstroompunten binnenvaart

In samenwerking met andere partners werd een eenvormig walstroomsysteem voor de binnenvaart in Vlaanderen uitgewerkt. Momenteel zijn er 3 walstroomlocaties in Antwerpen in het beheer van Port of Antwerp-Bruges.

 

In Zeebrugge zijn er geen walstroompunten voor de binnenvaart.

Lees meer

Wachtdok der lichters, Noordkasteel

 • 7 kasten (max. 63A) voor binnenvaart aan K75
 • 2 kasten (max. 125A) voor tankvaart aan K85-87

 

Wachtplaatsen Kanaaldok B2

 • 14 kasten met 3 aansluitingspunten (2 max. 63A + 1 max. 32A)

 

Kattendijkdok-Westkaai

 • 3 kasten (max 400A) voor riviercruises aan K15 & K16

 

Registreer je voor het gebruik van walstroom. Daarna kan je tegen een tarief van 0,27 €/kWh gebruik maken van deze dienst.

 

De walstroomlocaties aan Kattendijkdok-Oostkaai, Asiadok en Willemdok worden beheerd door de stad Antwerpen:

 

Stadshavendienst
Droogdokkenweg 4 - Haven 18
2030 Antwerpen
T +32 3 338 93 14

Drinkwater

In het Antwerpse havengebied zijn verschillende vaste punten waar we drinkwater ter beschikking stellen van de binnenschippers. Er varen bovendien drinkwaterboten die op bestelling drinkwater leveren.

Vaste drinkwaterpunten

Rechterscheldeoever:

 • K75 ter hoogte van meerpaal 109
 • K75 ter hoogte van meerpaal 119
 • K601 Servicekade Lillopark
 • Wachtplaatsen Kanaaldok B2 (4 drinkwaterpunten)

 

Linkerscheldeoever:

 • K1552 Servicekade Kallopark

Autoafzetplaatsen & wachtplaatsen

Op enkele plaatsen in het havengebied van Antwerpen kan je als binnenschipper je auto aan wal brengen.

Rechterscheldeoever

 • K75 (wachtdok der lichters)
 • K230
 • K601 - Servicekade Lillopark
 • Wachtplaatsen Kanaaldok B2
 • Noordzijde Zandvlietsluis

Linkerscheldeoever

 • Zuidzijde van Kallosluis
 • Noordzijde van Kallosluis
 • K1552 - Servicekade Kallopark
 • K1722 - Kieldrechtsluis

In het havengebied van Zeebrugge zijn geen speciale autoafzetplaatsen en geen afzonderlijke wachtkaaien voorzien. Wachtkaaien dienen aangevraagd te worden door een scheepsagent of een goederenbehandelaar.

 

Extra informatie kan bekomen worden via de Port Information Guide en de Port Section Guide, alsook via het gebruik van iENC-kaarten.

Bijkomende informatie

Bijkomende actuele informatie is te vinden via de nautische berichten.

 

Op de website van het Departement Mobiliteit en Openbare werken staat de meest actuele informatie met betrekking tot walstroom, afvalinzameling en drinkwater voor binnenschepen in Vlaanderen. De beschikbaarheid van de walstroomaansluitpunten kan hier in real time geraadpleegd worden.

Download plooikaart voor de binnenvaart

Op deze handige plooikaart met diensten voor de binnenvaart vind je de locaties van de afvalparken, autoafzetplaatsen, walstroompunten en drinkwaterpunten. Naast de contactgegevens van de drinkwaterboten en bilgeboot bevat deze havenkaart ook alle communicatiekanalen binnen de haven.

Communicatie en diensten binnenvaart

7/4/2021
Op deze handige plooikaart met diensten voor de binnenvaart vind je de locaties van de afvalparken, autoafzetplaatsen, walstroompunten en drinkwaterpunten. Naast de contactgegevens van de drinkwaterboten en bilgeboot bevat deze havenkaart ook alle communicatiekanalen binnen de haven.
Download
In this handy folding map with services for inland shipping you will find the locations of the waste collection centres, vehicle unloading points, onshore power supply points and drinking water points. In addition to the contact details of the drinking water boats and bilge boat, this port map also contains all communication channels within the port.

Communication and inland navigation services

29/7/2021
In this handy folding map with services for inland shipping you will find the locations of the waste collection centres, vehicle unloading points, onshore power supply points and drinking water points. In addition to the contact details of the drinking water boats and bilge boat, this port map also contains all communication channels within the port.
Download
Sur cette carte pliante pratique avec des services pour la navigation fluviale, vous trouverez les emplacements des parcs à déchets, des parcs de stationnement, des points d'alimentation à quai et des points d'eau potable. En plus des coordonnées des bateaux d'eau potable et du bateau de cale, cette carte du port contient également tous les canaux de communication au sein du port.

Communication et services navigation fluviale

29/7/2021
Sur cette carte pliante pratique avec des services pour la navigation fluviale, vous trouverez les emplacements des parcs à déchets, des parcs de stationnement, des points d'alimentation à quai et des points d'eau potable. En plus des coordonnées des bateaux d'eau potable et du bateau de cale, cette carte du port contient également tous les canaux de communication au sein du port.
Download
Auf dieser handlichen Faltkarte mit Dienste für die Binnenschifffahrt finden Sie die Standorte der Abfalldepots, Auto-Abzetplätze, Landstrom- und Trinkwasserstellen. Dieser Hafenplan enthält neben den Kontaktdaten der Trinkwasser- und Bilgetboote auch alle Kommunikationswege innerhalb des Hafens.

Kommunikation und Dienste Binnenschiffahrt

29/7/2021
Auf dieser handlichen Faltkarte mit Dienste für die Binnenschifffahrt finden Sie die Standorte der Abfalldepots, Auto-Abzetplätze, Landstrom- und Trinkwasserstellen. Dieser Hafenplan enthält neben den Kontaktdaten der Trinkwasser- und Bilgetboote auch alle Kommunikationswege innerhalb des Hafens.
Download

Contacteer onze experts

Isabel Sak

Mobility Advisor

Marjan Beelen

Mobility Advisor

Dominique Vercauteren

Mobility Advisor Containers

Heb je vragen?

 

Aarzel niet contact op te nemen met onze experts.

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht