Scheepvaart

Inhuldiging nieuwe RSD sleepboten nr. 50-51-52  op 19 april 2021 met waterballet en persconferentie

De scheepvaart is het kloppend hart van Port of Antwerp-Bruges. Met moderne nautische infrastructuur, transparante ordehandhaving en proactieve scheepvaartbegeleiding garandeert Port of Antwerp-Bruges een efficiënte en veilige navigatie doorheen de haven. Samen met klanten en partners boeken we goede resultaten: snellere distributie, intelligentere logistiek, vlottere douaneafhandeling, groenere activiteiten en transparantere processen voor zee- en binnenvaart.

Maritieme diensten

In Port of Antwerp-Bruges bieden we een waaier aan maritieme dienstverlening en havendiensten aan zoals loodsen, sleepdiensten, bunkering of applicaties om de reis van je schip te volgen. Zo verloopt elke reis vlot en veilig.

Lees meer
-

Nautische berichten

Bijzondere of tijdelijke situaties in het havengebied zijn beschikbaar in de vorm van nautische berichten. Dit zijn bijvoorbeeld werkzaamheden of bijzondere operaties op de vaarweg, meerverboden of wijzigingen in procedures. Deze nautische berichten hebben een informatief en gebiedend karakter.

Lees meer

De Havenkapiteinsdienst

Antwerpen en Zeebrugge hebben een havenkapitein. De havenkapiteins of havencommandanten zijn samen met hun teams verantwoordelijk voor de praktische werking van de haven. Ze nemen maatregelen in functie van de openbare orde en de veiligheid in het havengebied. Naast internationale en nationale regels hebben Antwerpen en Zeebrugge een set lokale regels, die de havenkapitein vastlegt in de havenverordeningen.

Lees meer

Diensten binnenvaart

De binnenvaart is de belangrijkste alternatieve transportmodus in Port of Antwerp-Bruges. Als binnenvaartondernemer of -schipper kun je op verschillende plaatsen in de haven terecht voor het afnemen van drinkwater, het ophalen van bilgewater, afvalafgifte, ontgassing, walstroom, ...

Lees meer
Cruise_IONA_MKL_8148

Cruises

Zeebrugge ligt op de route van verschillende West-Europese cruises. Jaarlijks verwelkomt de haven duizenden cruisetoeristen die tijdens een daguitstap de toeristische troeven van Vlaanderen ontdekken. Raadpleeg hier vertrek- en aankomsttijden van de cruises. 

Lees meer
WWS - Wallenius Wilhelmsen Solutions

Cargoschepen

In Port of Antwerp-Bruges passeren cargo- of goederenschepen in alle vormen en maten. Ze zijn ontworpen en uitgerust voor de lading die ze vervoeren.

Lees meer
-

Regelgeving en procedures

Om de veiligheid van alle havengebruikers te garanderen en de vlotte werking van Port of Antwerp-Bruges te waarborgen, zijn een aantal regels en voorwaarden vastgelegd. Deze regels zitten vervat in de havenpolitieverordening. De Port Authority Officers oefenen toezicht uit op de naleving en staan in voor de handhaving. 

Lees meer
LNG

Regelgeving gevaarlijke goederen

Onder gevaarlijke en verontreinigende goederen verstaan we het vervoer en de behandeling van springstoffen, munitie, gevaarlijke goederen en het uitvoeren van bijzondere handelingen die een gevaar voor brand, ontploffing of milieuhinder inhouden. Het transport ervan is onderworpen aan speciale regels. De Havenkapiteinsdienst ziet toe op de correcte behandeling van gevaarlijk goed en het naleven van alle wettelijke voorschriften. 

Lees meer

Veiligheid in en rondom de haven

Een haven is een uitgestrekt gebied met kritische installaties en activiteiten. Veiligheid en beveiliging staan centraal: voor de mensen die in de haven werken én voor de mensen die in de brede omgeving van het havengebied wonen. Iedereen die in de haven komt, kan bijdragen tot het verhogen van de veiligheid en de beveiliging.

Lees meer
Port of Antwerp staat in voor de inspectie van sluizen en bruggen, zoals de Noordkasteelbrug.
Elke dag rijden hier honderden vrachtwagens over en varen er tientallen schepen onder. 
Om scheurtjes sneller te kunnen detecteren en monitoren, experimenteren we sinds kort met Villari sensoren.
Deze sensoren werden aangebracht op 28 locaties en geven data door via een mobiel netwerk.

Meest gezocht