Ruim 90% van de wereldhandel verloopt via de zee en daarvoor is veel brandstof nodig. Port of Antwerp-Bruges is één van de grootste bunkerhubs ter wereld. Het is onze ambitie om als multifuel haven naast de reeks bio- en conventionele bunkerbrandstoffen ook verschillende klimaatneutrale beschikbaar te stellen. 

Conventionele brandstoffen

Momenteel verloopt het overgrote deel van het maritiem transport op fossiele brandstoffen, met gevolgen voor het klimaat (CO₂) en lokale luchtvervuiling (NOx, PM). Het gebruik van maritieme conventionele brandstoffen is al gereguleerd: Antwerpen en Zeebrugge liggen namelijk in een SECA zone (Sulphure Emission Control Area).

Alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen zijn essentieel in de transitie naar duurzaam transport in, van en naar onze haven. Op basis van hernieuwbare energie kunnen we duurzamer transport realiseren, via elektrificatie en met alternatieve brandstoffen zoals methanol, ammoniak en waterstof.

LNG

LNG (Liquified Natural Gas of vloeibaar aardgas) is de perfecte opstap naar het gebruik van alternatieve koolstofarme brandstoffen. Het veroorzaakt minder uitstoot dan stookolie en het is operationeel en financieel haalbaar om schepen uit te rusten met LNG-aandrijving en te bunkeren.

 

Zeebrugge is de LNG-hub voor Noord-West Europa. Fluxys slaat er de geleverde LNG en bio-LNG tijdelijk op in buffertanks en hervergast het voor transport.

LNG (Liquified Natural Gas of vloeibaar aardgas) is een koolstofarme brandstof die je kan bunkeren in multifuel port Antwerpen.

Ontdek onze case-by-case approach in de one-pager. (enkel Engels)

Wil je LNG bunkeren in Port of Antwerp-Bruges?

23/4/2024
Ontdek onze case-by-case approach in de one-pager. (enkel Engels)
Download

Methanol

Methanol is een kleurloze vloeistof die onder omgevingstemperatuur wordt opgeslagen en gebunkerd. De toepassing als scheepsbrandstof is nieuw, maar de stof wordt al decennialang getransporteerd en gebruikt in de industrie.

 

In juni 2023 vond in Port of Antwerp-Bruges de eerste bunkeroperatie met methanol plaats, waarbij 475 mT methanol werd gebunkerd van binnenschip naar olietanker. In april 2024 bunkerde deepsea schip Ane Maersk 4 300 ton groene methanol tijdens haar verblijf in de haven. 

Methanol bunkeren als scheepsbrandstof in multifuel port Antwerpen

Ontdek onze case-by-case approach in de one-pager. (enkel Engels)

Wil je methanol bunkeren in Port of Antwerp-Bruges?

23/4/2024
Ontdek onze case-by-case approach in de one-pager. (enkel Engels)
Download

Walstroom

Met walstroom kan een schip aansluiten op het elektriciteitsnet en aan wal de motor of generator afzetten. Dat zorgt voor minder uitstoot, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Het is ook beter voor de motor van het schip.

 

Aangemeerde binnenvaartschepen kunnen al enkele jaren aansluiten op walstroom. Vanaf 2026 zal een eerste walstroominstallatie klaar zijn op de cruiseterminal in Zeebrugge. Tegen 2028 zal ook zeevaart gebruik kunnen maken van walstroom.

Binnenvaartschepen sluiten aan de wal aan op walstroom en kunnen hun generator of scheepsmotor uitschakelen en zorgen voor minder CO2 uitstoot en betere luchtkwaliteit.

Veilig bunkeren

Vandaag is het al mogelijk om alternatieve brandstoffen te bunkeren in onze haven. Hierbij zetten we maximaal in op veiligheid. We voeren risicoanalyses uit voor alle soorten brandstoffen, zetten veiligheidsprotocollen op en garanderen de hoogste kwalificaties binnen het bunkerecosysteem door een vergunningensysteem voor bunkeroperatoren te implementeren.

Open de bunkerkaart

Brochure

In deze brochure vind je alle bedrijven en mogelijkheden voor transport, opslag en distributie van vloeibaar massagoed. (enkel Engels)

Jouw partner voor vloeibaar massagoed

7/9/2023
In deze brochure vind je alle bedrijven en mogelijkheden voor transport, opslag en distributie van vloeibaar massagoed. (enkel Engels)
Download

Contacteer onze experts

Arne Strybos

Program Manager Climate Transition

Jan Cuyt

Strategic Accountmanager Maritime Business

Ann De Smet

Key Accountmanager Maritime Business

Dominique Vercauteren
Dominique Vercauteren

Project Manager

Dit vind je misschien ook interessant