In het hart van de Europese olie- en chemische industrie spelen Antwerpen en Zeebrugge een cruciale rol. Antwerpen is de grootste chemische cluster in Europa en Zeebrugge dient als hub voor de op- en overslag van LNG.

Chemische hub in Antwerpen

In Port of Antwerp-Bruges gaan cargobehandeling, industrie en logistiek hand in hand. Antwerpen huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa.

Antwerp is home to the largest integrated chemical cluster in Europe.

Geïntegreerde chemische cluster

De hoge graad van integratie en diversiteit doorheen de waardeketen van de aanwezige chemische spelers is uniek in de wereld. Het brengt de meest vooruitstrevende logistieke experten samen voor de veilige opslag, de behandeling en de distributie van olie, chemische producten en gassen.

De raffinaderijen van TotalEnergies en ExxonMobil en de drie stoomcrackers in de haven zorgen voor een stabiele lokale beschikbaarheid van grondstoffen. Daarnaast zijn in het havengebied verschillende producenten van smeermiddelen gevestigd.

Antwerpen huisvest de grootste hub voor chemische industrie in Europa. Zeebrugge is één van de belangrijkste logistieke aanvoerpunten voor LNG-aanvoer in Noordwest Europa.

De nauwe samenwerking tussen de bedrijven, zowel in de chemische cluster op productieniveau als op het vlak van energie en diensten zoals duurzame afvalverwerking, zorgt voor een uiterst kostenefficiënte productie. 

 

Tal van wereldspelers binnen de chemieproductie zijn aanwezig in Antwerpen, ofwel logistiek ofwel met een productie-eenheid.

Antwerpen als hub voor polymeren

Antwerpen is de belangrijkste hub in Europa voor de productie, behandeling en distributie van plastic pellets. Jaarlijks vinden miljoenen pellets via de haven hun weg naar andere hubs in Europa.

Verscheidene bedrijven in de haven van Antwerpen specialiseerden zich in het behandelen, opslaan en herverpakken van plastic granulaten.

 

Daarnaast bieden ze onder meer ook kwaliteitscontroles, voorraadbeheer en distributie aan, of zelfs gespecialiseerde diensten zoals blending of optische sortering.

Optimaliseren van pijpleidingen om CO2 te transporteren en op te slaan.

De opslag van de pellets gebeurt in zakken op paletten, in octabins, in 'big bags' of als massagoed in silo’s. De meer dan 1 300 silo's in de haven zijn goed voor 680 000 m³ opslagcapaciteit, waarvan meer dan 430 000 m³ beschikbaar is voor derden.

Uitgebreid pijpleidingennetwerk

Port of Antwerp-Bruges bezit en beheert 720 km pijpleidingen, waarvan 90% de chemische en petrochemische industrie en het hinterland bedienen. Binnen het havengebied ligt meer dan 1 000 km aan pijpleidingen, beheerd door zowel privébedrijven als door Port of Antwerp-Bruges zelf.

Wereldwijde distributie

Port of Antwerp-Bruges is de perfecte overslagplaats voor chemicaliën, met directe diensten naar 1 300 havens wereldwijd. Het is ook de locatie bij uitstek voor de Europese markt.

Antwerpen staat wereldwijd bekend als Europese distributiehub voor chemische producten. Dankzij een groot aantal verbindingen via shortsea, binnenvaart, spoor en weg en een uitgestrekt pijpleidingennetwerk is de haven uitstekend verbonden met de belangrijkste chemische centra in Europa. Daarnaast biedt Port of Antwerp-Bruges een groot aantal diepzeeverbindingen naar havens over de hele wereld.

Vind jouw ideale connectie

Pionier in de circulaire economie

Als wereldhaven willen we een pioniersrol spelen in de transitie naar een circulaire economie, zowel binnen de eigen organisatie, op het havenplatform als daarbuiten. De meeste stoffen die onze industrie vandaag gebruikt komen uit de bodem: uit aardolie, aardgas en zelfs uit steenkool. Bij verwerking hiervan komt er CO₂ vrij in de atmosfeer. Door grondstoffen te hergebruiken vermijden we dit zoveel mogelijk. Daarom ondersteunt Port of Antwerp-Bruges de industrie om grondstoffen te hergebruiken als basis voor nieuwe chemische processen en producten. Dat noemen we circulaire chemie.

Lees meer over circulaire chemie

Zeebrugge hub voor LNG

LNG (liquefied natural gas of vloeibaar aardgas) is een belangrijke brandstof in de overgang naar een koolstofarme economie. Ze veroorzaakt minder CO₂ uitstoot, minder fijn stof en minder stikstofuitstoot.

 

Eén van de belangrijkste toegangspunten voor LNG aanvoer in Noordwest Europa is Zeebrugge. De Fluxys LNG terminal is gebouwd voor het laden en lossen van schepen met LNG. De LNG wordt tijdelijk opgeslagen in buffertanks met een capaciteit van 9 miljard m³ op jaarbasis. De distributie verloopt via het distributienetwerk, via LNG-schepen of met LNG-trucks. 

 

Zeebrugge is door pijpleidingen verbonden met de Noorse gasvelden (via de Zeepipe van Gassco) en het Verenigd Koninkrijk (via de Interconnector). Qatar is de grootste leverancier van LNG. De LNG wordt verhandeld, geleverd aan de Belgische markt of aan de consumentenmarkten in de Europese Unie.

De Havenkapitein ziet toe op de correcte behandeling van gevaarlijke goederen en het naleven van alle wettelijke voorschriften in Port of Antwerp-Bruges.

Brochures

Companies choose Port of Antwerp-Bruges as their European distribution centre for packaged chemicals, oils and gases because of five advantages. Discover them in this brochure.
Bedrijven kiezen voor Port of Antwerp-Bruges als hun Europese distributiecenter voor verpakte chemicaliën, olie en gas omwille van vijf voordelen. Ontdek ze in deze brochure. (Enkel in het Engels)

Thuishaven voor verpakte chemicaliën

7/9/2023
Companies choose Port of Antwerp-Bruges as their European distribution centre for packaged chemicals, oils and gases because of five advantages. Discover them in this brochure. Bedrijven kiezen voor Port of Antwerp-Bruges als hun Europese distributiecenter voor verpakte chemicaliën, olie en gas omwille van vijf voordelen. Ontdek ze in deze brochure. (Enkel in het Engels)
Download
Ontdek al onze diensten voor tankopslag.

Brochure Tankopslag

20/9/2023
Ontdek al onze diensten voor tankopslag.
Download

Contacteer onze experts

Karen Callebaut

Key Accountmanager Liquid bulk and Industry

Roxanne Adolphy

Key Accountmanager Logistiek

Kirsti Gjertsen

Key Accountmanager

W
Wendy De Clercq

Key Accountmanager Industry

Dit vind je misschien ook interessant