Port of Antwerp-Bruges is één van de belangrijkste knooppunten van pijpleidingen in West-Europa. Ze bieden een veilig, betrouwbaar en milieuvriendelijk transportmiddel voor de aanvoer en distributie van vloeibare producten en spelen een essentiële rol in de energietransitie.

Netwerk van pijpleidingen

Binnen de chemische cluster in Antwerpen zijn de industriële en onafhankelijke tankopslagbedrijven met elkaar verbonden via 48 verschillende productpijpleidingen of 1 000 km pijpleidingen die instaan voor bijna 90% van alle transport van vloeibare goederen binnen de haven.

 

Een pijpleiding is de meest milieuvriendelijke, energie-efficiënte en veilige transportmodus. Ze spelen een sleutelrol in de energietransitie.  

Jacques VandermeirenCEO Port of Antwerp-Bruges
CEO Port of Antwerp-Bruges

Port of Antwerp-Bruges nam eind 2017 het beheer van dit pijpleidingennetwerk over van de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en wil het netwerk nog verder uitbreiden. Dat doet het met het filiaal Pipelink. 

 

Ook voor de aanvoer en distributie van chemische producten in België en omringende landen bieden pijpleidingen veilige en betrouwbare mogelijkheden.

 

Zeebrugge is verbonden via pijpleidingen met de Noorse gasvelden via de Zeepipe van Gassco en het Verenigd Koninkrijk via de Interconnector. Via maritieme weg wordt de LNG in hoofdzaak aangeleverd vanuit Qatar. De LNG wordt verhandeld, geleverd aan de Belgische markt of aan de consumentenmarkten in Europa.

Aangesloten op het ARG-net

Het ARG pijpleidingennet (Aetylen-Rohrleitungs-Geselschafft) voor ethyleen verbindt de Belgische, Duitse en Nederlandse chemische industrie met elkaar. Vanuit Antwerpen, Europa’s grootste producent van ethyleen, vertrekken talrijke pijpleidingen richting Terneuzen, Rotterdam, Feluy en het Rijn-Ruhrgebied. Die leidingen zorgen voor een sterke integratie met de industrie ter plaatse.

Nieuwe verbindingen met Ruhr-gebied

Het versterken van de pijpleidingenas die Antwerpen, Limburg en het Ruhrgebied in Duitsland verbindt, is van groot economisch belang voor de Belgische en Europese industrie.

 

Het engagement van Vlaams minister Philippe Muyters op dit vlak was dan ook goed nieuws. Hij verklaarde recent dat hij, samen met Port of Antwerp-Bruges en de koepelfederaties Essenscia en Fetrapi, een terreinonderzoek wil opstarten met het oog op de nodige en toekomstige terreinreservering voor nieuwe leidingen in het Ruhr-gebied. 

Cruciale rol in het realiseren van energietransitie

Pijpleidingen zijn erg geschikt voor het transporteren van bijvoorbeeld waterstof en CO₂. Ze zijn ook essentieel voor het aanleggen van warmtenetten. Denk maar aan het stoomnetwerk ECLUSE, dat via de warmte van zes verbrandingsinstallaties energie levert aan omliggende havenbedrijven.

Pijpleidingen in de haven van Antwerpen

Download

Om zich te onderscheiden op de wereldmarkt moeten bedrijven beroep kunnen doen op de best mogelijke supply chain om goederen op hun eindbestemming te krijgen. (Enkel beschikbaar in het Engels)

Brochure Supply Chain

26/3/2024
Om zich te onderscheiden op de wereldmarkt moeten bedrijven beroep kunnen doen op de best mogelijke supply chain om goederen op hun eindbestemming te krijgen. (Enkel beschikbaar in het Engels)
Download

Contacteer onze expert

Gregory Claes

Business Development Advisor Pipelines

Dit vind je misschien ook interessant