Privacybeleid

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens.


Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel “GDPR”) met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk “Toepasselijke Privacywetgeving”).
 

Hieronder vind je alle privacy verklaringen van toepassing op de diverse verwerkingen waarvoor Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.

Protocols Elektronisch Bestuurlijk Gegevensverkeer

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges) is, als Vlaamse instantie, niet alleen gebonden aan GDPR en nationale gegevensbeschermingsregelgeving, maar ook gebonden aan het Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Dit decreet regelt het verkeer van (persoons)gegevens binnen en tussen overheidsdiensten op elektronische wijze.

 

Wanneer Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht op een systematische en georganiseerde manier een elektronische mededeling van persoonsgegevens doet naar een andere instantie of externe overheid, is het verplicht hiervoor een protocol op te stellen met die andere partij en dit protocol te publiceren op de website. Dit document behelst alle nodige informatie omtrent de beoogde verwerking van persoonsgegevens.

 

In de documenten hieronder kan je de verschillende protocols terugvinden die in dit kader reeds zijn gesloten. Er werd daarvoor gebruik gemaakt van het sjabloon daarvoor ter beschikking gesteld door de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Indien je verder nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

Protocols

Protocol Vlaamse overheid

De Vlaamse Waterweg

24/5/2024
Protocol Vlaamse overheid
Download
Protocol Vlaamse Overheid

Brandweer zone Antwerpen

24/5/2024
Protocol Vlaamse Overheid
Download
Protocol FOD Mobiliteit

FOD Mobiliteit

17/5/2023
Protocol FOD Mobiliteit
Download
Protocol Vlaamse Overheid

Gemeente Beveren

17/5/2023
Protocol Vlaamse Overheid
Download
Protocol Vlaamse Overheid

VTS

24/5/2024
Protocol Vlaamse Overheid
Download