Vlot en veilig verkeer

Een vlot bereikbare haven met een veilige verkeersdoorstroming is van belang voor de mobiliteit. Daarnaast stimuleren we veilig en duurzaam woon-werkverkeer.

Een vlot bereikbare haven met een veilige doorstroming. Daarvoor zetten verschillende teams bij Port of Antwerp-Bruges zich dagelijks in. Daarbij is er niet louter aandacht voor nautische aspecten. Ook aan landzijde zet Port of Antwerp-Bruges al haar bevoegdheden in om het havengebied optimaal bereikbaar te houden, bijvoorbeeld via weg en spoor. Naast het belang van de logistieke keten, is het stimuleren van duurzaam personenvervoer voor woon-werkverkeer prioritair.

Onderzoek in samenwerking met de UA naar duurzaam/sterk asfvalt door plaatsing van sensoren in het wegdek

Wegenwerken

De bereikbaarheid van Port of Antwerp-Bruges is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en de mensen die er werken. Op verschillende plekken in het havengebied werken we aan een een verbeterde infrastructuur voor het auto- en fietsverkeer. Dat zorgt af en toe voor tijdelijke hinder. Bekijk het overzicht van alle wegenwerken.

Lees meer
 Truck parking area Goordijk

Vrachtwagenparkings

Vrachtwagenparkings op strategische locaties in het havengebied zorgen dat chauffeurs op een veilige manier hun rusttijden kunnen opnemen.

Lees meer

Efficiënte scheepvaartbegeleiding en -planning

De dienst Vessel Traffic Service (VTS) staat in voor de scheepvaartbegeleiding van zee- en binnenvaartschepen achter de sluizen. Om een vlotte, veilige en efficiënte doorstroming te verzekeren biedt VTS informatie en advies, zoals reistrajecten, weersomstandigheden en mogelijke risico’s, aan alle watergebonden verkeersdeelnemers achter de sluizen.

De dienst Vessel Traffic Service (VTS) staat in voor de scheepvaartbegeleiding van zeeschepen en binnenvaartschepen in de haven.

Naast de scheepvaartbegeleiding zet Port of Antwerp-Bruges in op transparantie en optimalisatie van de scheepvaartplanning. Zo zorgt het team van Port Planners voor een veilige en vlotte planning en afwikkeling van ligplaatsen. Zij houden zo goed mogelijk rekening met de verschillende actoren, zoals de haven, de havenfaciliteiten en de havengebruikers.

Digitalisering van de radarinfrastructuur

Radarinfrastructuur speelt een belangrijke rol in de begeleiding van het scheepvaartverkeer. In Antwerpen zal het radarnetwerk volledig digitaliseren en verder uitbreiden. Door de ligging in het hinterland en de daarbij horende complexe aanloop is de nautische ketenwerking van cruciaal belang voor een vlot verkeer in de haven van Antwerpen. De voorbije jaren is sterk geïnvesteerd in de digitale verknoping van de ketenpartners, onder andere via meer en betere data-uitwisseling. De analoge radars werden vervangen door digitale en daarnaast kwamen er nieuwe radartorens bij.

Deze nieuwe digitale radartoren met camera's aan het Kanaaldok B2 (Zoutedijk) maakt deel uit van een uitgebreid radarnetwerk dat ons helpt bij de scheepvaartbegeleiding.

We stomen onze haven klaar voor de wereldhaven van de toekomst waar innovatie en digitalisering centraal staan. De nieuwe radarinfrastructuur helpt ons bij een efficiënter beheer van onze haven en nog veiliger en vlotter verkeer.

Annick De RidderHavenschepen
Annick De Ridder

Woon-werkverkeer

De haven moet bereikbaar blijven voor mensen en goederen. Enkel een ingrijpende verschuiving van de vervoerswijzen biedt een duurzame oplossing. Port of Antwerp-Bruges werkt daarom overtuigd aan een verschuiving van de modal shift tegen 2030 naar meer goederenvervoer via spoor, binnenvaart en pijpleidingen. Port of Antwerp-Bruges wil ook de medewerkers van het havenplatform overtuigen te kiezen voor duurzame vervoersmiddelen.

Lees meer