Vlot en veilig verkeer

Een vlot bereikbare haven met een veilige verkeersdoorstroming. Daarvoor zetten verschillende teams bij Port of Antwerp-Bruges zich dagelijks in. Het onderhouden en vernieuwen van haveninfrastructuur, het verbeteren van scheepvaartplanning, de uitbouw van scheepvaartbegeleiding en het uitrollen van digitale toepassingen zijn enkele voorbeelden uit de praktijk. Er is niet enkel aandacht voor nautische aspecten. Ook aan landzijde zet Port of Antwerp-Bruges al haar bevoegdheden in om het havengebied optimaal bereikbaar te maken, bijvoorbeeld via weg en spoor. Naast het belang van de logistieke keten, is het stimuleren van duurzaam personenvervoer voor woon-werkverkeer prioritair.

Efficiënte scheepvaartbegeleiding en -planning

De dienst Vessel Traffic Service (VTS) staat in voor de scheepvaartbegeleiding van zee- en binnenvaartschepen achter de sluizen. Om een vlotte, veilige en efficiënte doorstroming te verzekeren biedt VTS informatie en advies, zoals reistrajecten, weersomstandigheden en mogelijke risico’s, aan alle watergebonden verkeersdeelnemers achter de sluizen.

 

Naast de scheepvaartbegeleiding zet Port of Antwerp-Bruges in op transparantie en optimalisatie van de scheepvaartplanning. Zo zorgt het team van Port Planners voor een veilige en vlotte planning en afwikkeling van ligplaatsen. Zij houden zo goed mogelijk rekening met de verschillende actoren, zoals de haven, de havenfaciliteiten en de havengebruikers.

Autonome drones voor handhaving veiligheid

De haven beslaat in Antwerpen meer dan 120 km² en maakt deel uit van de kritische infrastructuur van ons land. Het gebruik van drones zal een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene veiligheid in deze complexe omgeving. Drones geven een uniek perspectief vanuit de lucht en stellen de havenautoriteit in staat om een groot gebied op een snelle en veilige manier te beheren, inspecteren en controleren. Het inzetten van drones zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de haven van de toekomst. Het doel is om een netwerk van autonome drones uit te bouwen, die een ‘live feed’ voorzien van de verschillende havenactiviteiten. 

Lees meer

Vernieuwing Europa Terminal voor duurzame groei

Om er voor te zorgen dat de grootste containerschepen de Europa Terminal in Antwerpen kunnen blijven aanlopen, plant Port of Antwerp-Bruges in dialoog met de terminaluitbater PSA Antwerp, een verdieping van de kaaimuur van Europa Terminal. Hiervoor wordt de huidige kaaimuur volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe. Na uitvoering van de werken zal de containerterminal schepen met diepgang van 16 meter kunnen ontvangen. 

Lees meer

Digitalisering van de radarinfrastructuur

Radarinfrastructuur speelt een belangrijke rol in de begeleiding van het scheepvaartverkeer. In Antwerpen zal het radarnetwerk volledig digitaliseren en verder uitbreiden. Door de ligging in het hinterland en de daarbij behorende complexe aanloop is de nautische ketenwerking van cruciaal belang voor een vlot verkeer in de haven van Antwerpen. De voorbije jaren is sterk geïnvesteerd in de digitale verknoping van de ketenpartners, onder andere via meer en betere data uitwisseling. De 12 huidige analoge radars worden gradueel vervangen en daarnaast komen er zeven radar-opstelpunten bij. 

 We stomen onze haven klaar voor de wereldhaven van de toekomst waar innovatie en digitalisering centraal staan. Deze nieuwe radarinfrastructuur helpt ons bij een efficiënter beheer van onze haven en nog veiliger en vlotter verkeer.

Annick De RidderHavenschepen
Schepen Annick De Ridder

Nieuwe Verbindingsbrug langste draaibrug in Europa

Begin 2022 verliet het 130 meter lange draaiende middenstuk van de nieuwe Verbindingsbrug het werkhuis van Victor Buyck Steel Construction in Wondelgem en werd het op een ponton via de Westerschelde naar Zeebrugge gevaren. Het middenstuk is tijdens een heel secure invaaroperatie van het ponton gehaald en op zijn plaats gezet.

 

Met een lengte van 130 meter en een doorvaart van 55 meter geldt deze beweegbare brug over het Verbindingsdok binnenkort als de langste draaibrug van Europa. Het totale kostenplaatje van het project bedraagt een investering door het havenbestuur van Zeebrugge van 34 miljoen euro. De Verbindingsbrug staat in voor een betere ontsluiting tussen achter- en voorhaven en is bovendien een onmisbare schakel in de (fiets)infrastructuur voor veilig woon-werkverkeer.

Lees meer

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht