Met het strategisch plan 2022-2025 maken we onze missie om een écht duurzame haven te zijn concreet. Als de groene haven van Europa. Een knooppunt in de wereldwijde handel en industrie.

Het strategisch plan 2022-2025 focust op economie, klimaat, en mens en omgeving.

Economie

De komende jaren richten we ons op wat de eenmaking kan betekenen voor onze klanten. De commerciële strategie van Port of Antwerp-Bruges focust op containers, energietransitie, circulaire chemie, RORO en breakbulk. En met een duidelijk uitgewerkt prijsbeleid voor de fusiehaven maken we de voordelen voor onze klanten duidelijk.

 

Om onze rol in de wereldwijde keten te kunnen blijven spelen, moet de infrastructuur op beide platformen top zijn. Zo werken we met de Vlaamse overheid aan het realiseren van grote infrastructuurprojecten zoals de extra containercapaciteit (ECA) in Antwerpen en de nieuwe zeesluis (NSZ) in Zeebrugge.

Twee locaties, dat vraagt om een vlotte verbinding. We zetten in op spoor, estuaire vaart en pijpleidingen. En ook op digitaal vlak zullen we beide locaties meer dan ooit met elkaar verbinden.

Twee locaties, dat vraagt om een vlotte verbinding. We zetten in op spoor, estuaire vaart en pijpleidingen. En ook op digitaal vlak zullen we beide locaties meer dan ooit met elkaar verbinden.

key visual voor aankondiging samengaan Antwerpen en Zeebrugge

Klimaat

In lijn met de Europese Green Deal willen we een klimaatneutrale haven zijn tegen 2050. Daarom onderzoeken we volop hoe we onze industrie, energie en scheepvaart sterk kunnen vergroenen. Dat kunnen we niet alleen. Met de havengemeenschap en partners werken we samen aan een klimaatvriendelijkere haven door in te zetten op walstroom en alternatieve brandstoffen en verder in te zetten op circulaire economie met projecten als NextGen en tot slot door een pioniersrol op te nemen in de waterstofeconomie. Om zo te kunnen uitgroeien tot de groene haven van Europa.

 

Maar we beginnen uiteraard bij onszelf. We dringen de CO₂-uitstoot van onze vloot terug door te investeren in sleepboten op waterstof of methanol en nemen de energie-efficiëntie van onze gebouwen en operaties onder de loep.

Waterstof

Port of Antwerp-Bruges heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen in de waterstofeconomie. We willen een hub worden en groene waterstof op grote schaal importeren om aan te leveren aan de Antwerpse (petro)chemische cluster en de ons omliggende industriële centra, om die zo te helpen vergroenen. De volgende jaren zetten we belangrijke stappen met onder andere een locatie voor een waterstofterminal in Zeebrugge en de noodzakelijke pijpleidingeninfrastructuur in Antwerpen.

Met steun van de Vlaamse overheid is Port of Antwerp-Bruges nu lid van de Duitse stichting H2Global. Hun missie bestaat eruit om groene waterstof rendabel te maken als vervanging voor fossiele brandstoffen en om de opkomst van vraag- en aanbodmarkten te versnellen.

Sleutelrol voor energietransitie en circulaire economie voor klimaatneutrale haven in 2050

Samen met onze partners in o.a. de Waterstofimportcoalitie en de grote spelers op ons havenplatform ondersteunen wij nu al projecten die productie, transport en opslag van waterstof nastreven. Onze betrokkenheid bij H2Global is bedoeld om een extra impuls te geven aan de marktontwikkeling die hiervoor nodig is.

Jacques VandermeirenCEO Port of Antwerp-Bruges

Mens en omgeving

We hebben een essentiële maatschappelijke rol: we zijn een haven van mensen, voor mensen. We willen dat iedereen zich thuis voelt in onze nieuwe organisatie. Wie bij Port of Antwerp-Bruges werkt, staat er centraal. Als bedrijf willen we alles doen om een zo divers en inclusief mogelijk werkklimaat te creëren. En niet alleen willen we het goed doen voor onze eigen medewerkers, ook de mensen die in en rond de haven leven en werken verliezen we niet uit het oog.

We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de omgeving en de omwonenden. Daarom investeren we de komende jaren in het bijzonder in projecten rond waterkwaliteit en natuur. Veiligheid, mobiliteit en omgevingskwaliteit staan sowieso al hoog op de agenda.

logo PoA vervangen door logo PoAB

Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in jouw haven

Ontvang je nieuwe artikels graag in je mailbox? Schrijf dan in op de ‘Port Affairs’ nieuwsbrief. Zo blijf je ook op de hoogte van al het nieuws.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant