PIONEERS op weg naar de groene haven van de toekomst

PIONEERS ging in oktober 2021 van start dankzij een subsidie van 25 miljoen euro uit het Europese Horizon 2020-programma. 46 partners uit binnen- en buitenland werken samen concrete oplossingen uit om broeikasgasemissies in havens te verminderen, en zo de groene haven van de toekomst vorm te geven.

PIONEERS International conference 2022

Alle havenactiviteiten vergroenen

Het consortium omvat naast terminalexploitanten, kennisinstellingen, technologieontwikkelaars, vernieuwers en overheidsinstanties ook vier havens: Antwerp-Bruges, Barcelona, Constanța en Venlo. De havens, hoewel verschillend in ligging, grootte en kernactiviteiten, delen hetzelfde engagement om de Green Deal en Blue Growth doelstellingen van de Europese Unie te behalen, en streven er tegelijk naar hun concurrentiepositie te vrijwaren.

 

Het doel van het project is om alle aspecten van de havenactiviteiten tegen het licht te houden, gaande van terminalactiviteiten, over mobiliteit, brandstoffen en connectiviteit, tot modellen voor samenwerking en de productie, opslag en het gebruik van energie.

 

Er worden 19 concrete demonstratieprojecten uitgewerkt. Enkele voorbeelden:

 

  • het opwekken van hernieuwbare energie
  • het gebruik van voertuigen die rijden op elektriciteit, waterstof en methanol
  • het aanpassen van gebouwen en verwarmingsnetwerken om de energie-efficiëntie te verhogen
  • de uitrol van digitale platformen om de modale shift te bevorderen en de verplaatsing van voertuigen, vaartuigen en containers te optimaliseren.

Pioniershaven

Port of Antwerp-Bruges treedt op als pioniershaven, waar 15 van de 19 demonstratieprojecten vorm krijgen. Aanvullend op de demonstratieprojecten wordt een Masterplan ontwikkeld om de duurzame transitie van havens te faciliteren en hoe de groene haven van de toekomst vorm kan krijgen. Deze acties kaderen perfect in het strategisch plan van Port of Antwerp-Bruges om een transitie te realiseren op vlak van mobiliteit, energie en digitalisering en om een klimaatneutrale wereldhaven te zijn tegen 2050.

Er worden digitale platformen uitgerold om de modal shift te bevorderen en de verplaatsing van voertuigen, vaartuigen en containers te optimaliseren.©Benjamin Brolet

Port of Antwerp-Bruges trekt samenwerking van 46 partijen die oplossingen uitwerken op weg naar de groene haven van de toekomst

Op 20 oktober organiseert PIONEERS zijn eerste internationale conferentie “Shaping the Green Port of the Future”. Inspirerende speeches, panelgesprekken en diepgaande workshops zullen vorm gegeven aan een duurzaam masterplan voor havens en een gemeenschappelijke aanpak om de ambitieuze doelstellingen rond decarbonisering te behalen. De partners zullen een tipje van de sluier oplichten over de verschillende projecten die binnen het project worden gedemonstreerd.

Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in jouw haven

Ontvang je nieuwe artikels graag in je mailbox? Schrijf dan in op de ‘Port Affairs’ nieuwsbrief. Zo blijf je ook op de hoogte van al het nieuws.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant