Bunkeren is het tanken van en voor schepen. Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge tank je vlot en veilig alternatieve brandstoffen zoals LNG of waterstof en conventionele brandstoffen zoals laagzwavelige olie. 

Conventioneel bunkeren in Port of Antwerp-Bruges

Naar schatting bunkeren schepen jaarlijks meer dan 6 miljoen ton conventionele brandstoffen in Port of Antwerp-Bruges. Conventionele brandstoffen zijn bijvoorbeeld laagzwavelige olie of gasolie. Die kan je overal in de haven tanken via een vergunde bunkeraar

In dit document vind je een overzicht van de bunkercijfers voor de verschillende brandstoftypes in Antwerpen en Brugge tot Q3 2023.

Kwartaalcijfers gebunkerde brandstoffen

6/11/2023
In dit document vind je een overzicht van de bunkercijfers voor de verschillende brandstoftypes in Antwerpen en Brugge tot Q3 2023.
Download

Naar een efficiënte en transparante bunkermarkt

Om bestaande kwantiteitsproblemen op de bunkermarkt aan te pakken, voeren Port of Antwerp-Bruges en Port of Rotterdam in de nabije toekomst het verplicht gebruik van een bunkermeetsysteem in. Zo'n systeem meet de exacte hoeveelheid brandstof die de bunkerschepen leveren en maakt de bunkermarkt transparanter, efficiënter en betrouwbaarder.

Lees meer
LNG bunkering

LNG bunkeren in Port of Antwerp-Bruges

LNG of vloeibaar aardgas kan je vlot en veilig bunkeren in Antwerpen en Zeebrugge, zowel per vrachtwagen als per bunkerschip. LNG zorgt voor een aanzienlijke vermindering in de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes, SOx en NOx en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. LNG is de perfecte brandstof als opstap naar een koolstofarme toekomst

Klaar voor de toekomst?

Wil je je terminal klaarstomen voor de ontvangst van schepen die varen op LNG, waterstof, methanol of ammoniak? Bekijk hoe je dat doet op de IAPH website.

Waterstof, methanol of elektriciteit bunkeren

Port of Antwerp-Bruges werkt volop aan een uitgebreid aanbod van koolstofarme brandstoffen zoals LNG, methanol, waterstof en elektrische energie

 

Waterstof kan je in Antwerpen op kleine schaal bunkeren aan het CMB tankstation in het Kattendijkdok in de stadshaven. 

Dit vind je misschien interessant