Business

De centrale ligging in Europa, de aanwezigheid van de grootste Europese cluster voor chemische industrie, de logistieke dienstverlening en uitgebreide infrastructuur maken de haven een keuze voor iedereen die duurzaam wil ondernemen of investeren.

De centrale ligging in Europa, de aanwezigheid van de grootste Europese cluster voor chemische industrie, de duurzame logistieke dienstverlening en uitgebreide infrastructuur maken Antwerpen en Zeebrugge een keuze voor iedereen die duurzaam wil ondernemen of investeren.

Antwerpen huisvest de grootste hub voor chemische industrie in Europa. Zeebrugge is één van de belangrijkste logistieke aanvoerpunten voor LNG-aanvoer in Noordwest Europa.

Industrie

Antwerpen huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. Zeebrugge is één van de belangrijkste toegangspunten voor LNG-aanvoer in Noordwest Europa. De haven speelt een voortrekkersrol in de energietransitie en de circulaire economie.

 

Het NextGen District, de toekomstige hotspot voor circulaire economie, is daar een concreet voorbeeld van.

Lees meer over industrie
Als essentiële schakel in de globale logistieke keten is Port of Antwerp-Bruges uitgegroeid tot een vooraanstaande Europese haven met een sterk en uitgebreid aanbod voor cargo.

Cargo

Vrijwel alle producten die je in het dagelijks leven gebruikt, passeren onze haven. Als essentiële schakel in de globale logistieke keten is Port of Antwerp-Bruges uitgegroeid tot een vooraanstaande Europese haven met een sterk en uitgebreid lading aanbod

Lees meer over cargo

Toegangspoort tot de Europese douane unie

Voor het import of export is een vlotte inklaring van goederen via de douane noodzakelijk. Welke invoerrechten, douanekosten of accijnzen moet je betalen en via welk douanekantoor worden je goederen behandeld? Zijn er extra inspecties van het federaal voedselagentschap (FAVV) nodig of heb je fiscale vertegenwoordiging nodig?

Douane en fiscale vertegenwoordiging
Douane en fiscale vertegenwoordiging in de haven van Antwerpen
Vlotte nautische toegang en een snelle, duurzame logistieke verbinding met het Europese achterland. Met behulp van een uitstekende infrastructuur voor alle soorten transport, zetten we in op duurzaam goederenvervoer voor allerlei types cargo. 

Transport

De combinatie van de directe ligging aan de kust van Zeebrugge en de 80 kilometer landinwaartse ligging van Antwerpen zorgen voor een vlotte nautische toegang en een snelle en duurzame verbinding met het Europese achterland.

 

Met behulp van een uitstekende infrastructuur voor alle soorten transport, zetten we in op duurzaam goederenvervoer.  

Lees meer over transport
De nabijheid van klanten en leveranciers, de hoge productiviteit en de uitstekende dienstverlening maken de haven van Port of Antwerp-Bruges de plek voor duurzaam ondernemen en investeren.

Investeren en concessies

De nabijheid van klanten en leveranciers, de hoge productiviteit en de uitstekende dienstverlening maken Port of Antwerp-Bruges tot het kloppend hart van Europa. Voeg daar beschikbare havenruimte met een duurzame infrastructuur aan toe en je krijgt de bestemming bij uitstek voor investeringen.

Lees meer over investeren en concessies

Als essentiële schakel in de global supply chain is Port of Antwerp-Bruges uitgegroeid tot een vooraanstaande Europese haven met een sterk en uitgebreid ladingsaanbod.

Jacques VandermeirenCEO Port of Antwerp-Bruges
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges

Related questions

Dit vind je mlsschien ook interessant