Groene waterstof is waterstof die is geproduceerd met hernieuwbare energie. Deze zal een doorslaggevende rol spelen in de energietransitie. Port of Antwerp-Bruges wil een leiderspositie innemen als Europese importhub van groene waterstof en een actieve voortrekker zijn van de waterstofeconomie.

Essentiële rol in energietransitie

De klimaatdoelstelling om de CO2-uitstoot in België tegen 2050 met 80% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005 is een uitdaging van formaat en vereist een grootschalige overschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie. Niet alleen voor onze elektriciteitsbehoefte, maar ook voor warmte, transport en grondstoffen.

 

Maar waar halen we deze hernieuwbare energie vandaan? En hoe krijgen we deze daar waar en wanneer we ze nodig hebben? Het is duidelijk dat zon en wind dé hernieuwbare energiebronnen van de toekomst moeten worden. In België en West-Europa is er echter niet voldoende wind- of zonne-energie aanwezig, terwijl andere regio’s zon en wind alsook ruimte in overvloed hebben.

 

De oplossing? Hernieuwbare energie importeren uit die regio’s. Waterstof en daarvan afgeleide moleculen zoals ammoniak en methanol, de zogenaamde waterstofdragers, bieden het antwoord, omdat ze het langeafstandstransport van grote volumes mogelijk maken. Onze regio beschikt duidelijk over de juiste troeven om een leider te worden op dit gebied. Vooral door de aanwezigheid van onze havens die ideale knooppunten voor waterstof zijn met hun maritieme verbindingen, infrastructuur, industriële bedrijven en hinterland connecties.

Waterstofimportcoalitie

Omdat de waterstofketen complex is, hebben we onze krachten gebundeld met vijf grote industriële spelers en publieke stakeholders, ieder met zijn eigen expertise. Samen met Deme, Engie, Exmar, Fluxys en WaterstofNet vormen we de waterstofimportcoalitie en richten we ons op concrete projecten die vorm geven aan de productie, het transport en de opslag van waterstof.

Enkel te gebruiken voor duurzaamheidswebsite, anders checken bij Annelies Oeyen

Hydrotug, de eerste sleepboot ter wereld op waterstof

We zetten waterstof ook in voor de vergroening van onze eigen vloot. Een voorbeeld daarvan is een op waterstof aangedreven sleepboot. De verbrandingsmotoren die deze ‘Hydrotug’ aandrijven, werken op waterstof in combinatie met diesel en beantwoorden aan de strengste norm qua emissie-efficiëntie, de EU Stage V.

 

De Hydrotug is de eerste sleepboot ter wereld aangedreven met behulp van deze innovatieve technologie. Deze ultralage-emissie sleepboot, die momenteel in aanbouw is, is het resultaat van een samenwerking met Compagnie Maritime Belge (CMB), pionier op het gebied van het inzetten van waterstof in scheepvaart.

Innovatie is de hefboom richting een duurzame toekomst voor industrie, economie en omgeving. Zo is Port of Antwerp-Bruges een lanceerplatform voor nieuwe producten en oplossingen die de wereld leefbaar en duurzaam houden. Samen met andere bedrijven neemt Port of Antwerp-Bruges maatregelen om vervuiling van lucht, water en bodem te verminderen.

Groene waterstof

Port of Antwerp-Bruges zal ook een sleutelrol spelen in de productie van groene waterstof. Groene waterstof is waterstof geproduceerd met hernieuwbare energie. De aanwezigheid van windmolenparken en aardgasinfrastructuur maken van Zeebrugge de ideale locatie voor de bouw van een fabriek voor de productie van groene waterstof. Fluxys en Eoly gaan deze fabriek bouwen, om vanaf 2023 in Zeebrugge groene waterstof te produceren. 

 

We zien in een eerste fase ook een rol weggelegd voor blauwe waterstof – die wordt aangemaakt op basis van fossiele aardgas en waarbij de CO2 wordt afgevangen – als opstap naar groene waterstof.

We geven waterstof als energiedrager en als brandstof alle kansen en engageren ons daarom als actieve voortrekker van de waterstofeconomie. Het ecosysteem van ons havenplatform is een ideale proeftuin op grote schaal.

Jacques VandermeirenCEO Port of Antwerp-Bruges

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht