Port of Antwerp-Bruges voorzitter Hydrogen Council

In juni 2023 werd Port of Antwerp-Bruges verkozen als voorzitter van de Belgian Hydrogen Council. Na de stemming van de leden van de Board neemt Tom Hautekiet, Chief Commercial Operations, het voorzitterschap op zich. Tegelijk werkt Port of Antwerp-Bruges aan een duurzame haventransitie waarbij duidelijke beleidsankers worden gevraagd.

De Belgian Hydrogen Council werd opgericht in maart 2023 onder coördinatie van WaterstofNet en Cluster Tweed. Deze twee organisaties coördineren de waterstofclusters in Vlaanderen en Wallonië. De Council promoot de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en adviseert beleidsmakers voor de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën. De verschillende politieke niveaus in België worden dus overstegen door de Hydrogen Council.

 

De Belgische leden van de Waterstof Industrie Cluster (opgericht in 2015), gecoördineerd door WaterstofNet, en de leden van de H2Hub Wallonië (opgericht in 2020), gecoördineerd door Cluster Tweed, zijn automatisch lid van de Belgian Hydrogen Cluster. De Council verenigt met andere woorden de bestaande industriële waterstofecosystemen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en weerspiegelt de volledige Belgische waterstofsector. Deze bedrijven zijn de drijvende kracht achter de Council.

 

De Council bestaat uit vijf werkgroepen. Nieuwe werkgroepen kunnen na verloop van tijd worden opgericht, moest daar behoefte toe zijn. Naast bedrijven in de waterstofsector, kunnen ook relevante sectorfederaties deelnemen aan de werkgroepen. De groepen werden als volgt opgedeeld:  

  • Task 1 ‘policy’ adviseert de verschillende Belgische overheden. 
  • Task 2 ‘infrastructuur’ buigt zich over de te ontwikkelen waterstofinfrastructuur. 
  • Task 3 ‘promotie’ en task 4 ‘internationalisering’ werken aan de profilering van de bedrijven in binnen- en buitenland. 
  • Task 5 ‘education’ richt zich op opleidingen rond waterstof. 

Duurzame haventransitie

Port of Antwerp-Bruges is al enkele jaren intensief bezig met de nodige duurzame transitie, zowel voor het bedrijf zelf als op het platform. Waterstof speelt hierin een belangrijke rol. Zeebrugge en Antwerpen zullen belangrijke knooppunten worden om groene waterstof te importeren en door te zetten naar de buurlanden. De infrastructuur die nodig is voor zowel de import als offtake van waterstof wordt in de komende jaren nog verder uitgebreid. Onderstaande visual geeft de roadmap weer die Port of Antwerp-Bruges hierin vooropstelt.

Belanrgrijkste mijlpalen in de transitie naar een waterstofeconomie met groene waterstof.

Waterstof is belangrijk om de transitie waar te maken. Maar ook op het verduurzamen van brandstoffen in de scheepvaart, warmtenetwerken, CCS en CCU-projecten en walstroom zet het Havenbedrijf sterk in. Zo zullen er binnenkort bijvoorbeeld sleepboten varen op waterstof en methanol. Daarnaast is Port of Antwerp-Bruges actief binnen het consortium Antwerp@C om CO₂ te verschepen naar lege gasvelden. Bovendien werkt Port of Antwerp-Bruges mee aan de ontwikkeling van het Warmtenetwerk Antwerpen Noord.

Port of Antwerp-Bruges ontwikkelt zich tot de waterstofhub van Europa, van import en productie tot Europese afname.

Cruciale beleidsankers

Vanuit deze expertise zien we een aantal beleidsankers die cruciaal zijn om de transitie vooruit te stuwen binnen België:  

  • Om de waterstofeconomie in Vlaanderen een extra push te geven, is het noodzakelijk dat de bevoegdheidsverdeling tussen de regio’s en het federale niveau duidelijk wordt. Transport is een federale bevoegdheid, distributie is een regionale bevoegdheid. De scheidingslijn tussen deze bevoegdheden moet zo duidelijk mogelijk worden bepaald. Zo is het ook belangrijk om de federale waterstofwet en het Vlaams waterstofnettendecreet te harmoniseren. Ook met de buurlanden is het noodzakelijk om wetgeving rond waterstof en CO2 coherent te maken. 
  • Een overregulering kan nefast zijn om de transitie in België te versnellen. Een duidelijk wetgevend kader is nodig, maar overregulering is te vermijden.  
  • De duurzame transitie is noodzakelijk om de industrie in België behouden. Daarom is het nodig om voldoende middelen te voorzien die projecten ondersteunen. Steun in zowel CAPEX als OPEX zijn belangrijk om een gelijk speelveld te kunnen behouden met onze buurlanden.  
  • Een vlotte en transparante vergunningsprocedure is absoluut noodzakelijk om projecten te doen slagen.  

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in de haven? Schrijf dan in op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt de laatste ontwikkelingen en events dan rechtstreeks in je mailbox.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant