Nieuwe mijlpaal voor extra containercapaciteit

De laatste rechte lijn van het besluitvormingsproces van complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (CP ECA) is ingezet. De Vlaamse regering nam in juli deze zomer kennis van het voorontwerp projectbesluit van onderdeel Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW).

Port of Antwerp-Bruges is momenteel de tweede containerhaven van Europa. 2022 was het eerste jaar sinds lange tijd dat er dalende containervolumes zichtbaar waren. Dat komt onder meer omdat de capaciteit op de terminals op limiet zit. De noodzaak voor extra containercapaciteit blijft met andere woorden meer dan ooit aanwezig. Niet alleen om competitief te kunnen blijven ten opzichte van andere havens, maar vooral omdat import en export, onder andere via containers, onze maatschappij en economie draaiende houden.

Port of Antwerp-Bruges is de tweede containerhaven van Europa.

Door de kennisname van het voorontwerp projectbesluit erkent de Vlaamse Regering de absolute noodzaak om extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen te voorzien. Nadat het dossier in juli op de regering kwam, startte een formele adviesperiode. Verschillende instanties gaven inmiddels aanbevelingen op de voorgelegde onderzoeksresultaten. Die worden nu verwerkt. Later, in het voorjaar van 2024, kan de ruime bevolking op haar beurt reageren tijdens een openbaar onderzoek. Verwacht wordt dat de Vlaamse Regering het dossier van de WOW in het najaar van 2024 definitief kan valideren. 

 

Een definitief projectbesluit dat de start van de werken zal inluiden komt stilaan dichterbij. Toch moeten er de komende maanden nog stappen worden gezet in twee belangrijke projectonderdelen: in de eerste plaats rond de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven, een belangrijke mobiliteitspijler van CP ECA, anderzijds rond onderdeel Containercluster Linkeroever (CCL) dat zal voorzien in een nieuw getijdendok en logistieke terreinen.  

WOW = Vele projecten

De Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven zorgt ervoor dat containers die in het geplande Tweede Getijdendok behandeld worden, vlot hun weg vinden naar het hogere (spoor)wegennet. De voorziene westelijke ontsluitingsweg loopt van aan het verkeerscomplex Deurganckdok-West tot aan het nieuw te bouwen verkeerscomplex Watermolen, ten oosten van Verrebroek-centrum. De bestaande fietsinfrastructuur wordt aangepast en uitgebreid. Ook de spoorontsluiting krijgt een opwaardering om de ambitieuze spoordoelstellingen te kunnen realiseren. Zo zal het project sterk bijdragen aan een vlot en veilig verkeer van goederentreinen, personenwagens, vrachtwagens en fietsers binnen dit deel van de haven. De ambitie is om het havenverkeer weg te houden uit de dorpskernen.

 

Langs de ontsluitingsweg zal een bufferlandschap de impact van de haven op de omliggende polders beperken. Zo zullen er op de bufferdijk bomen worden aangeplant die licht en geluid van de haven zo goed mogelijk filteren. De groene ruimte zal ook dienen als recreatiegelegenheid, waar wandelen, fietsen en picknicken kan.  

Port of Antwerp-Bruges is een wereldhaven en de tweede grootste haven van Europa, motor van de circulaire economie en energietransitie. Port of Antwerp-Bruges bouwt mee aan een duurzame wereld met oog voor mens en milieu.

Afsprakenkader

Het complex projectproces moet door de Vlaamse regering afgerond worden met een definitief projectbesluit. Dit behelst een duidelijk afsprakenkader over kritische randvoorwaarden zoals mobiliteit, stikstof, PFAS, walstroom en niet te vergeten: de financiering. Het voortzetten van de afspraken in het Ommelandverbond, dat in 2022 door 13 partijen werd aangegaan, moet daarnaast ook onderwerp uitmaken van het volgende Vlaams regeerakkoord. Port of Antwerp-Bruges heeft nood aan een strak uitvoeringskader en timing om de markt gerust te stellen over de toekomst van containerafhandeling in Antwerpen. 

 

De federale overheid wacht een belangrijke uitdaging om de noodzakelijke financiering te voorzien zodat het nieuwe Tweede Getijdendok en andere deelprojecten binnen ECA volwaardig ontsloten kunnen worden door middel van een spoorverbinding. 

Lees meer

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in de haven? Schrijf dan in op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt de laatste ontwikkelingen en events dan rechtstreeks in je mailbox.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant