Nieuwe investeringen voor havenplatform

Ook de afgelopen maanden vonden nieuwe investeringen plaats in Port of Antwerp-Bruges. Met projecten die inzetten op duurzaamheid, capaciteit en mobiliteit bouwen ze mee aan de haven van de toekomst.

Vopak: New green energy hub

Het Nederlandse tankopslagbedrijf Vopak neemt de aandelen van Gunvor Petroleum Antwerp (onderdeel van grondstoffentrader Gunvor Group) over en krijgt daarmee toegang tot de Gunvor-concessie in het Antwerpse havengebied. Vopak engageert zich om het terrein duurzaam te herontwikkelen. Zo zal het bedrijf samen met Port of Antwerp-Bruges onder andere inzetten op een gezamenlijke ontwikkeling/invulling in functie van hernieuwbare energie. Hiermee worden opnieuw belangrijke stappen gezet richting een klimaatneutrale economie.

 

Vopak zal de concessie herconfigureren met als voornaamste bedoeling een positieve bijdrage te leveren aan de decarbonisatie van de industriële cluster op het Antwerpse havenplatform. De bodemsanering zal waar nodig gebeuren in nauw overleg met interne en externe deskundigen en autoriteiten. Voorts zullen Port of Antwerp-Bruges en Vopak verder in gesprek gaan met elkaar om hun gemeenschappelijke strategische ambitie vorm te geven, namelijk de gezamenlijke ontwikkeling van een new green energy hub. 

Lees meer
Vopak neemt de aandelen van Gunvor Petroleum Antwerp over en engageert zich om het terrein duurzaam te herontwikkelen.

Batterijpark

De Franse energiegroep TotalEnergies heeft op de site van de Antwerpse raffinaderij een batterijparkproject gelanceerd voor energieopslag met een vermogen van 25 MW en een capaciteit van 75 MWh, wat overeenkomt met het dagelijkse verbruik van bijna 10 000 huishoudens.

 

Na de ingebruikname van vier batterijparken in Frankrijk voor een totaal van 130 MWh, is dit project de grootste Europese batterij-installatie voor TotalEnergies. Deze installatie, die eind 2024 operationeel zal zijn, zal 24 uur per dag en 7 dagen per week bijdragen aan de behoeften van het Europese en Belgische hoogspanningstransmissienet. 

Op haar site van haar Antwerpse raffinadere lanceert Total Energies een batterijpark dat 24/7 bijdraagt aan de behoeften van het Europese en Belgische hoogspanningstransmissienet.

Nieuw tankpark LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals breidt de terminal in Antwerpen uit met de bouw van 28 tanks, goed voor een bijkomende opslagcapaciteit van 80 000 kubieke meter. Ook een laadstation voor vrachtwagens en treinwagons maakt deel uit van het project. De extra capaciteit en nieuwe infrastructuur zullen worden ingezet voor de veilige en efficiënte opslag van basisoliën en chemicaliën, om aan de groeiende vraag te voldoen en de prominente positie van de terminal als basisolieknooppunt in de regio te versterken. 

 

De uitbreiding zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 operationeel zijn. 

LBC Tank Terminals aan het 4de Havendok.

Nieuwe vrachtwagenparking

Port of Antwerp-Bruges beschikt op het platform Antwerp over een nieuwe vrachtwagenparking Ketenis. De gratis parking heeft 280 parkeerplaatsen. Na vrachtwagenparking Goordijk (210 plaatsen) op de rechteroever van de Schelde, beschikt nu ook de linkerscheldeoever over een gratis parking.

 

De parking is omheind, verlicht en voorzien van camerabewaking, wifi en sanitair. Snacks en dranken zijn verkrijgbaar in automaten. Daarnaast wil Port of Antwerp-Bruges hinder door geparkeerde vrachtwagens in de omgeving van de haven vermijden. 

Na vrachtwagenparking Goordkijk op de rechteroever van de Schelde, beschikt nu ook de linkerscheldeoever over een gratis parking.

Toekomstgerichte investering

De nieuwe parking ligt dicht bij de huidige en toekomstige containerterminals op de linker-Scheldeoever. Op die manier kan de parking in de toekomst ook overdag dienen, als wachtparking voor vrachtwagens die te vroeg zijn voor hun afspraak op de terminal. De totale investering bedraagt ca. 10 miljoen euro, waarvan ca. 2 miljoen euro Europese steun binnen de Connecting Europe Facility (CEF).

 

Ook in de achterhaven van Zeebrugge wordt gewerkt aan een vrachtwagenparking. Deze krijgt eveneens laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. Zo zal er een groene corridor voor het wegtransport ontstaan tussen de twee havengebieden. 

Ook in Zeebrugge wordt een nieuwe vrachtwagen gebouwd.

Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM bundelen hun krachten in CO2-netwerkbeheerder "Fluxys c-grid"

Dochteronderneming van Port of Antwerp-Bruges Pipelink bundelt de krachten met Fluxys Belgium, Socofe en SFPIM in "Fluxys c-grid" om een CO₂-netbeheerder op te richten. Deze nieuw opgerichte organisatie onderstreept onze gezamenlijke ambitie om de industrie te ondersteunen bij haar transitie-inspanningen naar een lage CO₂-emissie toekomst. Tegelijkertijd laat het zien dat we klaar zijn voor de komende wet- en regelgeving voor CO₂-vervoersactiviteiten. Fluxys c-grid zorgt voor een langetermijnaanpak waarbij een regionale focus wordt gecombineerd met een breed internationaal geïnterconnecteerd netwerk. 

Lees meer
LNG is als energie een belangrijke generator in de transitie naar waterstof en de waterstofeconomie

CO₂-opvang en -gebruik/-opslag (CCUS) is essentieel voor de industrie om haar transitiedoelstellingen te halen, vooral voor moeilijk te decarboniseren sectoren zoals de staal-, petrochemische, cement- en kalkproductie. Met dit partnerschap gaan we voor een gecoördineerde aanpak over de nationale en regionale grenzen van België. Om de industrie zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het ons doel om het CO₂-net te verbinden met exportinfrastructuur en aangrenzende infrastructuur in buurlanden, zodat transitvolumes mogelijk worden via een CO₂-backbone. Met een dienstenaanbod voor de industrie over nationale en regionale grenzen heen en voor grote volumes, kunnen we een concurrerend tarief voor de industrie bieden. Fluxys c-grid reikt de industrie de nodige opties voor CO₂-afvoer aan zodat die de activiteiten en werkgelegenheid in stand kan houden. 

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in de haven? Schrijf dan in op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt de laatste ontwikkelingen en events dan rechtstreeks in je mailbox.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant