Stap dichter bij Nieuwe sluis Zeebrugge

De Vlaamse overheid, Stad Brugge en Port of Antwerp-Bruges willen met de bouw van een nieuwe sluis de maritieme ontsluiting van de achterhaven in Zeebrugge versterken. Het project brengt niet enkel economische zekerheid met zich mee, maar dient ook als hefboom om de haven beter in te passen in de omgeving en zo de leefbaarheid voor de omwonenden te garanderen. 

Het voorontwerp kaderprojectbesluit voor de Nieuwe Sluis Zeebrugge werd op 14 juli aan de Vlaamse Regering bekendgemaakt, waarmee een belangrijke stap in het besluitvormingsproces van het complex project werd gezet. De kennisname door de Vlaamse Regering kondigde de start aan van de formele adviesronde. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), de onderzoeksresultaten en het gedetailleerde eindbeeld van hoe het project er in de toekomst zal uitzien, werden bezorgd aan verschillende adviesinstanties. De omwonenden bleven niet achter: zij werden uitgenodigd op een infomoment waarin het eindbeeld, maar ook de bouwfasering werden toegelicht. 

Openbaar onderzoek

Na de adviesronde gaat het projectteam aan de slag met de ingediende adviezen en worden ze waar nodig verwerkt in de verschillende documenten en rapporten. Vervolgens stelt de Vlaamse Regering het ontwerp kaderprojectbesluit vast. Dat besluit zal begin 2024 voorliggen in een openbaar onderzoek, zodat ook het brede publiek kan reageren. Wanneer de reacties zijn verwerkt, kan de Vlaamse Regering het kaderprojectbesluit definitief vaststellen en kan het project verder uitgewerkt worden tot op vergunningsniveau.

 

Port of Antwerp-Bruges verwacht in de volgende legislatuur een definitief projectbesluit met beschrijving van de deelprojecten, timing van het uitvoeringsproject en concrete afspraken over financiering met de Vlaamse overheid.

Lees meer
De Visartsluis in Zeebrugge verbindt de voorhaven met het Boudewijnkanaal.

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in de haven? Schrijf dan in op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt de laatste ontwikkelingen en events dan rechtstreeks in je mailbox.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant