Port of Antwerp-Bruges zoekt naar manieren om meer goederen op een duurzame manier te vervoeren. Om deze modal shift te bereiken, werken we mee aan oplossingen zoals autonome binnenschepen. Digitale toepassingen, zoals slim asfalt en een binnenvaartapplicatie, monitoren en verbeteren de verkeerssituatie in en rond de haven.

Autonome vaartuigen

Innovatie is een sterke driver om oplossingen te bieden voor de mobiliteitsproblemen: deelsystemen zoals steps, elektrische fietsen, et cetera hebben hun impact bewezen voor personenvervoer. Voor het scheepvaartverkeer kunnen op afstand bediende binnenvaartschepen of kleine autonome bootjes een positief effect hebben op de mobiliteit in de haven. 

Geautomatiseerd varen is dé toekomst van de binnenvaart. De vraag naar binnenvaart groeit, zeker in het kader van de modal shift. Een onbemand schip leidt tot belangrijke kostenreducties en biedt een antwoord op de toenemende mobiliteitsproblemen.

An unmanned vessel leads to significant cost reductions and provides a solution to growing mobility problems.

Autonome binnenvaartschepen

Zo heeft Seafar een technologie ontwikkeld voor het op afstand bedienen van automatische binnenvaartschepen. Deze wordt reeds toegepast op het estuaire containerschip ‘Deseo’ dat semi-autonoom tussen Zeebrugge en Antwerpen vaart. Uit onderzoek van Universiteit Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges is gebleken dat 3D-sonarsensoren met vleermuizen als inspiratie, kunnen helpen bij deze technologie.

Echodrone

De Echodrone is een autonoom peilvaartuig dat verschillende dieptemetingen kan uitvoeren en zo een veilige doorgang garandeert voor de scheepvaart. 

 

Hij kreeg eind 2021 een stevige upgrade met innovatieve technologie. De Echodrone 2.0 is robuuster, kan beter om met verschillende weersomstandigheden en heeft diverse meetapparatuur aan boord zoals een sonar radar.

Video over Echodrone 2.0 die te water wordt gelaten. De Echodrone is een peilvaartuig dat autonoom vaart en verschillende dieptemetingen kan uitvoeren. Zo garandeert het een veilige doorgang voor de scheepvaart. Deze versie kreeg een stevige upgrade tegenover de 1.0: het is robuuster, beter bestand tegen verschillende weersomstandigheden en heeft diverse nieuwe meetapparatuur aan boord zoals een sonar radar.

Digitale platformen

Een slimme haven is een haven die op elk moment weet wat er gebeurt en weet hoe het scheepvaartverkeer verloopt. Via slimme toepassingen en digitalisering zorgen we ervoor dat relevante data voor iedereen beschikbaar is.

Rivieren en kanalen bieden een natuurlijke snelweg voor transport. Om het volledige potentieel van ons waterwegennet te benutten, moet innovatie worden versneld. Dat kan door onbemand varen met geautomatiseerde schepen.

Erwin VerstraelenVice-President Innovation
Erwin Verstraelen

Haveninformatiesystemen APICS en ZEDIS

Het platform Antwerp Port Information and Control System (APICS) beheert de opvolging van het scheepvaartverkeer van, naar en in Antwerpen, de sleepbootactiviteiten, de sluisplanning, het ligplaatsenbeheer, de goederenbehandeling, de registratie van gevaarlijke goederen en zoveel meer. Deze data is beschikbaar voor alle havengebruikers en helpt hen om de juiste beslissingen te nemen. Zedis doet hetzelfde in Zeebrugge.

Veelgestelde vragen

Slim asfalt

Samen met de Universiteit Antwerpen hebben we nieuwe asfalttypes ontwikkeld die aan de bijzondere omstandigheden in een havenomgeving kunnen weerstaan en de levensduur van zwaarbelaste wegen verlengen. Deze asfalttypes maken deel uit van een groter onderzoek om duurzame weginfrastructuur te ontwikkelen voor een havenomgeving.

 

Het objectief is om op termijn alle nieuwe wegen in de haven met de nieuwe asfalttypes te bedekken.

Dit vind je misschien ook interessant