Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van Port of Antwerp-Bruges. Zo'n 1700 medewerkers werken dag en nacht aan een klantgerichte dienstverlening, een optimale infrastructuur, innovatieve projecten en de promotie van de haven in binnen-en buitenland. Zij zetten zich samen in om de rol van Port of Antwerp-Bruges als duurzame wereldhaven te verstevigen. Onze missie? Port of Antwerp-Bruges, thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst.

Wat doet het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge?

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge baat de haven van Antwerpen en Zeebrugge uit en heeft daarbij vier rollen te spelen. Als landlord, als operator, als regulator en als community builder.

Landlord

Als landlord of gebiedsbeheerder heeft het Havenbedrijf de taak om concessies te verlenen aan bedrijven die zich in de haven willen vestigen. 

Operator

Als operator verzorgen we de scheepvaartbegeleiding en nautische diensten. Die willen we niet alleen performanter maken, maar ook duurzamer.

Regulator

Als regulator zetten we de nodige lijnen uit met heldere regels en afspraken. Zo bieden we een voorspelbaar kader voor onze klanten.

Community builder

Als community builder hebben we een voortrekkersrol en gaan we in dialoog met partijen binnen en buiten de havengemeenschap om dingen in beweging te zetten en tot concrete oplossingen te komen om het havengebied efficiënter, veiliger en duurzamer te maken.

Onze waarden: verbinding, durf en eenvoud

Verbinding

Als Havenbedrijf verbinden we mensen, als haven verbinden we werelden. We gaan in gesprek met klanten, stakeholders en de samenleving. Met elkaar. Met een open houding en respect voor iedereen leveren we knap werk en realiseren we buitengewone projecten.

 

Durf

Ondernemen is in beweging blijven. Wat je doet, zo goed mogelijk doen en tegelijk op zoek gaan naar wat beter kan. Als eerste onbekend terrein verkennen, met alle zintuigen op scherp. Durven, dat is jezelf durven zijn en je verantwoordelijkheid opnemen om te denken en te doen.

 

Eenvoud

We hechten belang aan heldere taal en transparante processen. Zo ambitieus als we zijn in onze missie, zo praktisch zijn we op de werkvloer. Met een dosis gezond verstand en een kritische blik om dingen niet moeilijker te maken dan ze zijn, zorgen we voor vlotte samenwerkingen en sterke en duurzame oplossingen.

Gedragscode op social media

Als community builder geloven we sterk in een open communicatie en respect voor ieders persoonlijkheid en overtuiging. Daarom zijn onze social media kanalen een platform waar we in verbinding gaan met onze omgeving en alle stakeholders van de haven: van omwonenden en werknemers tot internationale investeerders en klanten. Een plek waar iedereen zich comfortabel voelt.

 

Deel gerust je ideeën of je kritische mening of stel je vragen op een respectvolle manier. Je hoeft het daarbij niet altijd eens te zijn met elkaar, maar voor haatspraak, kwetsend taalgebruik, discriminatie, racisme, spam en naaktbeelden is er geen plaats op onze social media. Ook zuivere reclame hoort er niet thuis. Dit soort berichten verwijderen we daarom onmiddellijk.

 

Wij ondertekenen het Hier niet initiatief.

In de Thuishaven nieuwsbrief lees je over alle evenementen en maak je kennis met de mensen in jouw haven.

Missie en visie

We willen een wereldhaven zijn die mens, klimaat en economie verzoent. Samen met onze partners en klanten gaan we actief op zoek naar duurzame oplossingen. We durven pionieren en realiseren transitie op vlak van mobiliteit, energie en digitalisering. 

 

We laten de samenleving, onze partners, klanten en medewerkers groeien door onze focus op samenwerking, lokaal en internationaal. Wie mee wil doen en denken op lange termijn, kan rekenen op onze netwerken, hun inzichten en alternatieven.

 

Zo verbinden we alle locaties van Port of Antwerp-Bruges tot een uniek knooppunt in de wereldwijde handel en industrie, met het onmiskenbare gevoel van een thuishaven. Solide en wendbaar werken we elke dag opnieuw aan de haven van morgen.  

Missie en visie voor Port of Antwerp-Bruges

Strategisch plan

Het strategisch plan 2022-2025 focust op economie, klimaat, en mens en omgeving.

Met het strategisch plan 2022-2025 maken we onze missie om een écht duurzame haven te zijn concreet. Onze hoofdactiviteit blijft de operationele werking van de haven. Het is pas als alles goed draait, dat er ruimte is om naar de toekomst te kijken. Dat doen we met een strategisch plan met de focus op economie, klimaat, en mens en omgeving. Daarnaast blijven we inzetten op grote infrastructuurprojecten zoals extra containercapaciteit en een nieuwe zeesluis.

Economie

Met een commerciële strategie en duidelijk uitgewerkt prijsbeleid voor de fusiehaven maken we de voordelen voor onze klanten duidelijk. Met een container roadmap willen we maximaal gebruik maken van de bestaande ruimte en de operaties optimaliseren, in afwachting van een nieuw dok. Twee locaties, dat vraagt om een vlotte verbinding zowel op vlak van transport als op digitaal vlak.

Mens en omgeving

We hebben een essentiële maatschappelijke rol: we zijn een haven van mensen, voor mensen en zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de omgeving en de omwonenden. Daarom investeren we de komende jaren in het bijzonder in projecten rond waterkwaliteit en natuur. Veiligheid, mobiliteit en omgevingskwaliteit staan sowieso al hoog op de agenda.

Klimaat

Maar het draait niet alleen om economie. Port of Antwerp-Bruges wil, in lijn met de Europese Green Deal, een klimaatneutrale haven zijn tegen 2050. We dringen de CO₂ uitstoot van onze eigen vloot terug door te investeren in sleepboten op waterstof of methanol en nemen de energie-efficiëntie van onze gebouwen en operaties onder de loep. We werken samen met de havengemeenschap en partners aan een klimaatvriendelijkere haven door in te zetten op walstroom en alternatieve brandstoffen, het bouwen van een fabriek die CO₂ afvangt en hergebruikt, verder in te zetten op circulaire economie met projecten als NextGen en tot slot door een pioniersrol op te nemen in de waterstofeconomie met bijvoorbeeld een open netwerk aan waterstofpijpleidingen.

Dochterondernemingen van Port of Antwerp-Bruges

Het belang van het optimaliseren van logistieke processen neemt in havens alsmaar toe. Verschillende dochterondernemingen van Port of Antwerp-Bruges brengen de modal shift, de energietransitie en de uitwisseling van data en kennis een beetje dichterbij. Port of Antwerp-Bruges International en met APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center bieden consultancy en opleidingen aan.

 

NxtPort maakt het delen van data in de logistieke keten transparanter en eenvoudiger. In het kader van de modal shift en energietransitie spelen Railport en Pipelink een sleutelrol. 

Port of Antwerp-Bruges International

Groeiende economische regio’s en havens zoals India, Brazilië, Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië hebben vaak behoefte aan begeleiding bij de ontwikkeling van hun haven- en logistieke infrastructuur. Port of Antwerp-Bruges International helpt hen om op een vakkundige, efficiënte en duurzame manier een haven uit te bouwen.

APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center

Het APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center is een internationaal opleidingsinstituut voor haven- en maritieme aangelegenheden. Het richt zich op kennisoverdracht aan professionelen via seminaries, maatwerkopleidingen, studiebezoeken en lezingen, ter plaatse of online. De opleidingen bieden een ideale mix van theorie en praktijk waarbij havenprofessionals hun expertise rond haven-, maritieme- en logistieke aangelegenheden op een interactieve manier bijschaven.

NxtPort

Alle spelers in de logistieke keten beschikken over informatie die ze onderling uitwisselen. NxtPort maakt het delen van deze data transparanter en eenvoudiger. Het is een platform dat het veilig uitwisselen van data uit verschillende apps met verschillende spelers mogelijk maakt. Zo krijgen alle spelers in de logistieke keten de juiste informatie op het juiste moment.

 

De applicatie Bulkchain zorgt ervoor dat de administratieve processen in de breakbulksector sneller en vlotter verlopen. Certified Pick up (CPu) biedt dan weer een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers. 

NxtPort International

Om de internationale expansie van het NxtPort platform verder te ondersteunen, opende NxtPort in 2021 kantoren in Singapore en Delaware

Lees meer
Christ'l Julliams, Managment assistant

Railport

Railport richt zich op het verbeteren van het spoorvervoer in de haven, inclusief het intermodale containervervoer. Het doel is om het aandeel van het spoorvervoer de komende jaren te verdubbelen. 

Pipelink

Pipelink beheert meer dan 720 kilometer aan pijpleidingen in Antwerpen en verzekert toegang tot dit netwerk dat open staat voor alle gebruikers. Pijpleidingen zijn de meest milieuvriendelijke, energie-efficiënte en veilige transportmodus en spelen een sleutelrol in de energietransitie.  

Downloads

Cijferboekje met de cijfers van het jaar 2022.

Feiten en cijfers 2023

18/7/2023
Cijferboekje met de cijfers van het jaar 2022.
Download
Livret avec les faits et chiffres de l'année 2022.

Faits et chiffres 2023

18/7/2023
Livret avec les faits et chiffres de l'année 2022.
Download
Factsheet met de belangrijkste cijfers over Port of Antwerp-Bruges.

Factsheet - Nederlands

4/3/2024
Factsheet met de belangrijkste cijfers over Port of Antwerp-Bruges.
Download
Fiche d'information avec les chiffres les plus importants de Port of Antwerp-Bruges.

Factsheet - Français

4/3/2024
Fiche d'information avec les chiffres les plus importants de Port of Antwerp-Bruges.
Download
Faktenblatt mit den wichtigsten Zahlen zum Hafen Antwerpen-Brügge.

Factsheet - Deutsch

4/3/2024
Faktenblatt mit den wichtigsten Zahlen zum Hafen Antwerpen-Brügge.
Download
Het organogram geeft een overzicht van het Leadership team en het Extended Leadership team van Port of Antwerp-Bruges.

Organogram

16/4/2024
Het organogram geeft een overzicht van het Leadership team en het Extended Leadership team van Port of Antwerp-Bruges.
Download

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in de haven? Schrijf dan in op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt de laatste ontwikkelingen en events dan rechtstreeks in je mailbox.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant