2023-07-25

Port Projects: Van projectmanagement tot engineering en uitvoering

De levendige haven Port of Antwerp-Bruges is een permanente bouwwerf. De talrijke werven van het Havenbedrijf worden in goede banen geleid door de afdeling Port Projects. “Projectmanagement is veel ballen tegelijk in de lucht houden”, zegt Gert Baert.

De afdeling Port Projects maakt deel uit van de groep Operaties, onder leiding van Chief Operational Officer (COO) Rob Smeets, die voorts bestaat uit o.a. de afdelingen Nautical Operations, Port Infrastructure en Harbour Safety & Security. “Ons team van Port Projects bestaat uit een 25-tal interne mensen, aangevuld met een 15-tal externe, tijdelijke specialisten van een detacheringsbureau”, zegt Port Projects manager Gert Baert. Wij werken op beide platformen Antwerpen en Zeebrugge, zowel in de kantoren als op het terrein.”

 

Drie jaar geleden werd de afdeling organisatorisch vernieuwd waarbij de focus werd verlegd naar projectmanagement. Een support team werd geïnstalleerd met nieuwe functies zoals een cost engineer, een planner en een contract manager die over alle projecten heen de kwaliteit en betrouwbaarheid mee bewaken. “Met behulp van zowel eigen opgedane ervaringen als best practices van buitenaf werd deze projectwerking de voorbije jaren verder verfijnd om aan de noden van vandaag te voldoen. En dit steeds met een kritische blik op onszelf. Intussen bleef het investeringsprogramma op planning en daar zijn we best trots op.”

 

Port Projects is georganiseerd in takken per discipline. “Naast het overkoepelend support team hebben we projectmanagers die de integrale aanpak van de projecten bewaken; projectingenieurs-en medewerkers die instaan voor het ontwerp, vergunningstraject, aanbesteding en aligneren met omgevingsmanagement; en de tak constructie die toeziet op de tijdige en correcte uitvoering van de opdrachten.

Gert Baert is Port Projects manager bij Port of Antwerp-Bruges.

Voor welk soort projecten komen jullie in actie?

“Het gaat telkens om projecten met een aanzienlijke complexiteit. Bijvoorbeeld wanneer het budget voor de uitvoeringskosten boven 5 miljoen euro uitstijgt, als er sprake is van nieuwbouw of een grondige renovatie, als er omgevingsmanagement vereist is of wanneer het eisenpakket zeer diepgaand is. Het gaat om een gevarieerd aanbod voor zowel containers, roro, stukgoed en bulkbijvoorbeeld voor de chemie – als voor energie en verduurzaming. Hierop zijn een paar uitzonderingen: de collega’s van Asset Management zijn gespecialiseerd in gebouwentechnieken, waarvoor ze na de realisatie ook op het onderhoud toezien. Zij volgen ook de vergroening van de vloot op.”

Ophoging van het terrein voor een nieuwe vrachtwagenparking aan de A11 in Zeebrugge.

Voor welke projecten staat het Havenbedrijf in en wat moeten concessionarissen zelf doen?

“Tot onze opdracht behoort in grote lijnen het bouwen van de kaaimuren en de bijhorende baggerwerken. Alle werken voor de specifieke exploitatie van de achterliggende terreinen, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de concessionaris.”

Kunt u enkele recente en lopende voorbeelden op het platform Antwerpen geven?

“In Antwerpen realiseerden we de jongste jaren bijvoorbeeld kades in onder meer het Hansadok en Kanaaldok B2 voor concessionarissen SEA-Invest en Sea-Tank Terminal. Begin dit jaar rondden we een investeringsprogramma in het Vierde Handelsdok af, zodat concessionaris Noord Natie kon uitbreiden. Momenteel is de bouw van een nieuwe kaaimuur voor Europa Terminal in volle uitvoering. Daarnaast zijn we in de laatste bouwfase van de kaaimuren aan Kanaaldok B2t. In het Vijfde Havendok verdiepen we de kaaien ter hoogte van concessionarissen Standic en Antwerp Terminal & Processing Company (ATPC).”

 

“In maart openden we de nieuwe truckparking aan de Ketenislaan op Linkeroever. We zijn volop bezig aan de reconversie van de site van Engine Deck Repair. En op de voormalige Opelsite werken we aan het NextGen District voor circulaire ondernemingen.”

Bouw van de nieuwe kaaimuur aan Kanaaldok B2.

Welke zijn interessante projecten op het platform Zeebrugge?

“Daar starten deze zomer de werken voor een nieuwe kaaimuur in het Verbindingsdok ten behoeve van concessionaris Wallenius Wilhelmsen. In het Zuidelijk Insteekdok loopt een aanbestedingsprocedure voor het vrij baggeren van het resterende deel van de westelijke kaaimuur, zodat de achterliggende terminal van International Car Operators (ICO) verder ontwikkeld kan worden. We verhogen momenteel ook het terrein voor de nieuwe vrachtwagenparking nabij de A11.”

Welke projecten zijn in voorbereiding?

“In Antwerpen ontwerpen we op het Oosterweeleiland een nieuwe Wilmarsdonkbrug en Oosterweelbrug met bijhorende wegen en sporen. De voorbereiding loopt van Antwerp@C, de site voor het verzamelen van afgevangen CO₂. Een flinke boterham is Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) met het aanleggen van een nieuw dok en het dempen van een insteekdok. Dit project verloopt in samenwerking met de departementen Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en Leefmilieu en de Maatschappij Linkerscheldeoever. Op rechteroever kijken we voor bijkomende capaciteit van de Noordzeeterminal aan de hand van een insteekdok. Daar tegenover loopt het grootste project: het verdiepen van de kaaimuren aan de Europa Terminal, waarbij concessionaris PSA zijn activiteiten automatiseert en vergroent.”

 

“In Zeebrugge bereiden we nieuwe bestemmingen voor de grondoverschotten voor. We zijn ook nauw betrokken bij het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge in samenwerking met MOW (voor de nautische toegang) en Stad Brugge (voor de omringende nieuwe wegen). In de voorhaven zien we nog mogelijkheden om terreinen te ontwikkelen. In het algemeen bestuderen wij op beide platformen ook faciliteiten voor walstroom.”

Vernieuwing van de kaaimuur aan de Europa Terminal.

Hoe groot zijn de budgetten?

“Het gunningsbedrag van de individuele projecten gaat doorgaans van 20 à 30 miljoen euro tot 350 miljoen euro voor het grootste project Europa Terminal. Het volledige investeringsprogramma loopt in de miljarden euro’s. Een groot gedeelte van de budgetten wordt gedragen door projectpartners en wordt aangevuld met investeringen van de concessionarissen.”

Hoe tijdsintensief is projectontwikkeling en wat zijn de struikelstenen?

“Soms is geduld een grote noodzaak, zeker sinds de laatste jaren steeds meer een integrale aanpak vereist wordt. Voor een vlot verloop moet je vanaf dag één met een multidisciplinair team werken. Alles moet op elkaar afgestemd worden: van het ontwerp, engineering, aanbesteding, uitvoering, juridische en financiële aspecten, tot het omgevingsmanagement, milieueffecten, draagvlak, communicatie enzovoort. Mensen met verschillende achtergronden moeten voortdurend de risico’s identificeren, mitigeren en – heel belangrijk – actualiseren. Tegelijk moet je het overzicht bewaren. Dat gaat stap voor stap en je moet heel veel ballen tegelijk in de lucht houden.”

Dit vind je misschien ook interessant