Vernieuwing Europa Terminal

Om de meest moderne containerschepen te kunnen blijven ontvangen, vernieuwt Port of Antwerp-Bruges samen met uitbater PSA Antwerp de kaaimuur en de terminal van de Europa Terminal. Die vernieuwing moet zorgen voor een efficiënte en duurzame terminal. De werken zullen in verschillende fases gebeuren en in totaal ongeveer tien jaar duren.

Een tijdelijke lichterkaai zorgt voor bijkomende ligplaatsen voor de binnenvaart om een soepele dienstverlening te kunnen garanderen.

Initiatiefnemer(s)

PSA Antwerp, Artes Group, Herbosch-Kiere, Boskalis en Port of Antwerp-Bruges

Looptijd

28/01/2020 - 28/12/2030

Locatie

Europa Terminal

Waarom?

Om op het topniveau van de wereldhavens te blijven spelen, moet Port of Antwerp-Bruges extra containercapaciteit en een performante infrastructuur bieden. Hiervoor werkt de haven aan zowel de uitbreiding, zoals met het project ECA, als de optimalisatie van de bestaande capaciteit

De Europa Terminal werd in 1990 in gebruik genomen als eerste getijdenterminal voor containers in Antwerpen. De huidige diepgang van schepen die aan de 1200 meter lange kaaimuur aanmeren, is echter beperkt tot maximum 13,5 meter. Om ook containervaart met grotere diepgang te ontvangen wordt de kaaimuur van de terminal verdiept naar 16 meter, de maximale diepgang bij opvaart.

Wat?

Omdat schepen tijdens de werken moeten blijven aanmeren om goederen te laden en lossen en om de operationele impact zo beperkt mogelijk te houden, pakken we de kaaimuur aan in drie grote fasen. Daarnaast creëren we bijkomende tijdelijke ligplaatsen voor de binnenvaart. 

Video over de verdieping van de Europa Terminal

De eerste drie jaar pakken we de eerste 450 meter kade aan. Een tijdelijke waterkerende constructie zorgt ervoor dat er geen brokstukken in de Schelde komen en beschermt de werken tegen passerende schepen en de riviergetijden. We breken de bestaande kaaimuur af en rusten de nieuwe kaaimuur uit met kraanbalken en alle nodige leidingen en infrastructuur voor elektrificatie en andere optimalisaties. Nadien baggeren we tot de vereiste diepte van 17,5 meter en installeren we de nieuwe containerkranen.

 

Dit proces herhalen we voor het volgende stuk kaaimuur van 220 meter. Uiteindelijk volgen de resterende 530 meter. Deze omvangrijke maritieme werken worden gespreid over ongeveer tien jaar en zijn zorgvuldig uitgetekend op basis van het verwachte verkeer in de komende jaren.

Gepland voor 2024

In 2024 plannen we volgende werken. De planning van deze werken kan nog wijzigen.

  • slopen bestaande kaaimuur 
  • tijdelijke structuren plaatsen voor de verdere uitvoering 
  • starten met de bouw van het eerste gedeelte van de nieuwe kaaimuur

Deze kunnen geluidshinder met zich meebrengen voor de nabije omgeving. 

In 2024 staan het slopen van de bestaande kaaimuur, het plaatsen van tijdelijke structuren voor verdereuitbreiding en de start van de bouw van het eerste gedeelte van de nieuwe kaaimuur op de planning.

Duurzame oplossing en uitbouw

Vermindering van de CO₂-uitstoot

De vernieuwing van de terminal draag bij aan de transitie naar een klimaatneutrale haven. Zo reduceren elektrificatie en andere optimalisaties de CO2-uitstoot per container met 50%. Windturbines verhogen het aandeel hernieuwbare energie. Nieuwe technologieën, zoals walstroom of een gelijkwaardig alternatief, verminderen de uitstoot aan wal van schepen.

Windturbines verhogen het aandeel hernieuwbare energie op de Europa Terminal.

In harmonie met de omgeving

De vernieuwde kaaimuur krijgt een nieuwe oriëntatie om voldoende afstand tussen passerende schepen en de terminal te garanderen, en om deze weg te draaien van het natuurgebied Galgeschoor. Om het gebied extra te beschermen en ervoor te zorgen dat het niet verzakt, bouwen we in de slotfase van de werken een onderwaterdam.

 

De geluidshinder tijdens de werken wordt maximaal beperkt en we beschermen de nachtrust van onze buren. Op lange termijn zal de elektrificatie van de terminal de lichtemissies verlagen en nieuwe technologieën zullen de lokale geluidshinder verbeteren.

Updates

Europa Terminal

Officieel startschot

7 oktober 2022

Een tijdelijke lichterkaai zorgt voor bijkomende ligplaatsen voor de binnenvaart om een soepele dienstverlening te kunnen garanderen.

Lees meer
Een tijdelijke lichterkaai zorgt voor bijkomende ligplaatsen voor de binnenvaart om een soepele dienstverlening te kunnen garanderen.

Tijdelijke lichterkaai

17 mei 2023

Een tijdelijke lichterkaai zorgt voor bijkomende ligplaatsen voor de binnenvaart om een soepele dienstverlening te kunnen garanderen.

Eerste buispalen geheid

1 augustus 2023

De eerste buispalen zijn geheid, een damwand is geplaatst en een bouwput is gegraven om een deel van de oude kaaimuur af te breken en de nieuwe te bouwen.

De eerste buispalen zijn geheid, een damwand is geplaatst en een bouwput is gegraven om een deel van de oude kaaimuur af te breken en de nieuwe te bouwen.

Meld- en infopunt

Heb je vragen, bemerkingen of klachten in verband met werken? Aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op
Maak een melding of stel een vraag via ons meld- en infopunt.

Dit vind je misschien ook interessant