Oosterweeleiland

Het Oosterweeleiland in Antwerpen ondergaat binnen enkele jaren een grondige herinrichting. Een vernieuwing van de structuur en optimalisatie van de verkeersstromen maakt het Oosterweeleiland efficiënter en verkeersveiliger.

Oosterweeleiland

Initiatiefnemer(s)

Port of Antwerp-Bruges

Looptijd

15/11/2021 - 30/06/2031

Locatie

Oosterweeleiland

Waarom?

De Wilmarsdonk- en Oosterweelbrug zijn aan vervanging toe. Tegelijkertijd verbetert Port of Antwerp-Bruges de doorstroming en verkeersveiligheid op de hoofdassen van het Oosterweeleiland met nieuwe verkeersinfrastructuur.

Impact op bedrijven

We nemen persoonlijk contact op met alle rechtstreeks betrokken concessionarissen en stakeholders.

Treinrit met een goederentrein van Antwerpen naar Aken. Via het bedrijf Crossrail, met machinist Willem Ysenbaardt.

Wat?

Twee spoorbruggen

Twee beweegbare bruggen voor spoorverkeer vervangen de Wilmarsdonkbrug. Tijdens de bouw van de Oosterweelbrug zullen deze het wegverkeer omleiden. Naast de spoorweg komen er ook nieuwe rijwegen en een nieuw bedieningsgebouw. De radartoren krijgt een andere plek. Om het binnenvaartverkeer zo weinig mogelijk te hinderen, zullen deze bruggen enkel voor een treinpassage neergelaten worden.

Nieuw tracé voor spoor

Het spoorverkeer krijgt ten noorden van de Wilmardonksteenweg een nieuw tracé met de vernieuwing en aanleg van twee sporen vanaf de brug Noorderlaan tot Oosterweelsteenweg.  Direct ten zuiden van de Wilmarsdonkbruggen zullen de sporen afbuigen: één naar het oosten over het terrein van Vollers en één via een doorgang onder het talud van de Oosterweelsteenweg aansluiten op het bestaande spoornet.

Gescheiden spoor- en wegverkeer

  • De bestaande Oosterweelsteenweg blijft de hoofdas voor wegverkeer en krijgt nieuwe fietspaden.
  • Aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen Oosterweelsteenweg en Schenkeldijk.
  • Wegen- en rioleringswerken in Wilmarsdonksteenweg, Oosterweelsteenweg tot Noordkasteelbruggen en aansluitingen zijstraten. 
  • De kruisingen van het spoor- met het wegverkeer aan de noordzijde van het eiland verdwijnen. De spoorovergangen ter hoogte van de Noordkasteelbruggen en de voormalige scheepvaartpolitie blijven voorlopig ongewijzigd.
  • De Noordkasteelbruggen blijven in de huidige staat behouden. Beide bruggen blijven toegankelijk voor spoor- en wegverkeer.

Vaste brug voor wegverkeer, vlotte doorgang voor binnenvaart

De Oosterweelbrug wordt een verhoogde vaste overrijdbare brug met nieuwe rijwegen en fietspaden voor het wegverkeer. De hoogte van de brug moet hoge beladen binnenvaartschepen toelaten om ongehinderd door te varen.

 

Het talud aan de noordkant komt over het bestaande tracé van de Oosterweelsteenweg tussen de Oosterweelbrug en de Vosseschijnstraat.

 

Het talud aan de zuidkant van de brug komt over het bestaande tracé van de bestaande Oosterweelsteenweg tussen de Oosterweelbrug en de Wilmarsdonksteenweg. De aansluitingen van de Vrieskaai en de Schenkeldijk op de Oosterweelsteenweg verdwijnen. Ter vervanging komt er een nieuwe verbinding met het oostelijke deel van het eiland in het verlengde van de Wilmarsdonksteenweg.

Een verhoogde vaste overrijdbare brug laat hoge beladen binnenvaartschepen toe om ongehinderd door te varen.

Voortraject

In de periode 2020-2021 toetsten we in totaal 22 mogelijke verbeteringsscenario's af tegen een referentiescenario met gelijkaardige exemplaren van de Wilmarsdonk- en Oosterweelbrug zoals die vandaag bestaan. Na een vergelijking in functie van hinder en wachttijden voor wegverkeer, spoorverkeer en binnenvaart, veiligheid en budget legden we een voorkeursscenario vast. Eind 2021 startten we in samenwerking met het studiebureau Sweco en Infrabel met de detailuitwerking van dit voorkeursscenario.Naar aanleiding van de huidige economische omstandigheden bleek midden 2022 dat de nodige investeringen erg waren gestegen.De realisatie leek niet langer haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar. In de zomer van 2022 herbekeken we daarom de scope en stelden we de uitgangspunten voor verdere uitwerking bij.

 

Vanaf oktober 2022 tot eind 2024 zetten we de detailstudie, het vergunningentraject en de aanbestedingsprocedure verder met oog voor duurzaamheid. Van eind 2024 tot en met december 2025 loopt de gunningsprocedure. Tegelijkertijd zullen de nutsmaatschappijen al voorbereidende werken uitvoeren. De start van de eigenlijke herinrichting van het Oosterweeleiland is gepland vanaf maart 2026. De uitvoeringstermijn wordt momenteel ingeschat op circa 5 à 6 jaar.

Aanpak en fases

  1. De Wilmarsdonkbruggen en de Wilmarsdonksteenweg ten noorden en ten zuiden van de Wilmarsdonkbruggen en de spoorwegen zijn eerst aan de beurt. Op dat moment zal alle weg- en spoorverkeer over de bestaande Oosterweelbrug rijden. 
  2. Als deze zone afgewerkt is, zal alle weg- en spoorverkeer omgezet worden naar de Wilmarsdonksteenweg en Wilmarsdonkbruggen.
  3. De Oosterweelbrug en de nieuwe aanloophellingen worden aangepakt. 
  4. De zone Oosterweelsteenweg ten zuiden van de Wilmarsdonksteenweg tot aan de noordzijde van de Noordkasteelbruggen wordt gerenoveerd.

Meld- en infopunt

Heb je vragen, bemerkingen of klachten in verband met werken? Aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op
Maak een melding of stel een vraag via ons meld- en infopunt.

Dit vind je misschien ook interessant