Een haven is een uitgestrekt gebied met kritische installaties en activiteiten zoals chemische industrie of scheepvaartverkeer. Veiligheid en beveiliging zijn erg belangrijk in alles wat we doen voor de mensen die in de haven werken als voor de mensen die in de brede omgeving van het havengebied wonen. Iedereen die in de haven komt, kan bijdragen tot het verhogen van de veiligheid en de beveiliging. 

Rampenplan

Port of Antwerp-Bruges heeft interne noodplannen klaarliggen en werkt nauw samen met de bevoegde overheden in het geval van noodsituaties. We kunnen rekenen op de systemen van de overheid zoals het Buurtinformatienetwerk (BIN) om een oogje in het zeil te houden en BE-alert om medewerkers en omwonenden te verwittigen bij een incident. 

Veiligheid

Onder veiligheid verstaan we alles wat we technisch en organisatorisch kunnen doen om de activiteiten in Port of Antwerp-Bruges zo veilig mogelijk te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het scheepvaartverkeer, het transport van gevaarlijke goederen of het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo controleren Port Authority Officers of de scheepvaart zich aan de voorschriften houdt. 

Beveiliging

Beveiliging gaat over de acties die we ondernemen om doelbewuste sabotages, diefstallen of criminele activiteiten te verhinderen.

ISPS havenbeveiliging

De International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) is een internationale standaard voor de beveiliging van passagiersschepen, vrachtschepen en havenfaciliteiten die internationaal verkeer behandelen. Ook Port of Antwerp-Bruges beschikt over een goedgekeurd ISPS-beveiligingsplan

Certified Pick Up

Certified Pick up is een neutraal en centraal dataplatform dat alle actoren connecteert die betrokken zijn bij het container importproces. Dit systeem vervangt de vroegere pincodes en garandeert een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten.

Drone in de haven.

Veelgestelde vragen

Incidenten en verdachte situaties melden

Merk je iets verdacht op in de haven of zag je een onveilige verkeerssituatie? Maak een melding. Zo houd je de haven veilig. 

Maak een melding
Meld een incident of verdachte situatie via het meldpunt.

Dit vind je misschien ook interessant