Hier vind je alle info over het betreden van de geozone boven het havengebied van Antwerpen en Zeebrugge zowel voor onbemande (drones, UAS, RPAS, ...) als voor bemande luchtvaarttuigen (helikopters).

Wetgeving

Sinds 01/01/2021 spreken we niet langer van één zone voor bemande en onbemande luchtvaart. De contouren blijven wel dezelfde, alleen worden de voorwaarden volledig van elkaar gescheiden voor bemande en onbemande luchtvaart.

 

Voor bemande luchtvaart blijft de luchtvaartwetgeving van toepassing zoals terug te vinden in de AIP Belgium and Luxembourg onder ENR 5.1.

 

Voor onbemande luchtvaart (Drones) is er een aparte set Europese wetgevingen (EU 2019/947 van 24 mei 2019) van kracht met een overgangsperiode zoals beschreven in het KB van 08 november 2020 (www.mobilit.belgium.be).

 

Naast deze algemene voorwaarden is er in het 'M.B. tot vaststelling van vaste geografische UAS-zones en toegangsvoorwaarden voor vaste geografische UAS-zones' (van: 21/12/2020 art.5. en art. 23.) ook vermeld dat er specifieke geozones met bijhorende geozone managers worden aangeduid. De zeehavens zijn daar een onderdeel van en stellen voor hun gebied een specifieke set van voorwaarden en regels ter vrijwaring van de openbare orde, de rust, de veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in het havengebied (zoals beschreven in het ‘Decreet houdende de havenkapiteinsdienst' van 3 mei 2019).

Dit reglement is van toepassing op de platformen Antwerpen en Zeebrugge.

Reglement geografische UAS-zone

24/5/2024
Dit reglement is van toepassing op de platformen Antwerpen en Zeebrugge.
Download

Onbemande luchtvaart (drones) in het havengebied

Onbemande vlucht aanvragen

Stap 1: Wettelijke vereisten

Ben je wettelijk in orde? Om te vliegen met een UAS in de haven moet je voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Stap 2: Specificaties van de vlucht

 • In welke zone (binnen de geozone havengebied Antwerpen of Zeebrugge) wens je een vlucht te plannen? (Seveso en ISPS, boven water, boven land, boven natuurgebied, dorpskernen Doel, Kallo, Zeebrugge,...)
 • Welk type vlucht wil je uitvoeren: 'open category' of 'specific category'?
 • Heb je de nodige certificaten en competenties om deze vlucht uit te voeren?

Stap 3: registreren

Kijk je certificaten na en registreer je:

 

 • Ga naar Droneportal en maak een nieuwe account aan.
 • Valideer je e-mailadres en klik onderaan op het vraagteken voor de gebruikershandleiding van de tool.
 • Laad zeker je operatordocumenten op en geef vervaldata op waar mogelijk.
 • Operatorlicentie, (exploitant UAS registratie certificaat).
 • Operational authorisation of exploitatie vergunning, (eventueel ook de SORA waarmee deze vergunning werd bekomen).
 • Verzekeringsdocumenten.
 • Vul je profiel verder aan (vergeet zeker je gsm-nummer '+32 4xx xx xx' niet te valideren) en voeg alle relevante documenten toe.
 • Vraag je gewenste abonnement.

Stap 4: vlucht aanvragen

 • Voeg drones toe, nodig piloten of andere gebruikers uit in je omgeving.
 • Druk op 'Operatie aanmaken'.
 • Zoom in en teken je gewenste gebied en vluchtpad zo correct mogelijk (overlap met andere zones waar je niet hoeft te zijn maken je aanvraag onnodig complex).
 • Wijzig je parameters en vul aan waar nodig (met deze tool is het niet langer nodig om voor een langere periode een vluchtgebied aan te vragen, en ook niet om weken op voorhand een vlucht te plannen).
 • Valideer je project om te controleren of je voldoet aan alle voorwaarden en of je dossier volledig is.
 • Indien alles in orde kan je je aanvraag indienen (onder tabblad taken).
Ga naar Droneportal

Snel op weg met Droneportal

In deze video vind je gedetailleerde instructies over het gebruik van Droneportal voor de aanvraag van een onbemande vlucht in het havengebied van Antwerpen en Zeebrugge.

Snel op weg met het Droneportaal.

Stap 5

 • Na het ontvangen van de goedgekeurde vlucht kan je de operatie ook effectief gaan uitvoeren.
 • Meld zeker je ‘take of and land’ bekend via de applicatie (bij uitzondering telefonisch).
 • Zorg ervoor dat je bereikbaar bent op het opgegeven nummer zodat de havenautoriteiten je kunnen bereiken.
 • Zorg dat je steeds snel kan landen mocht dat om veiligheidsredenen nodig zijn (op voorhand noodlandingsplaatsen opgeven in risicoanalyse).

Beperkingen en sancties

 • Respecteer de voorwaarden en omstandigheden waarvoor je een vlucht aangevraagd hebt (SORA, Operational Authorisation, vlieggebied, route).
 • De operator is altijd verantwoordelijk voor de piloten en zijn toestellen. Hij zorgt dat alle voorwaarden voldaan zijn en dat hij met alle betrokken geozones in orde is. Dit wordt niet automatisch opgenomen in je aanvraag via deze tool.
 • Hou een verplichte, veilige afstand van kranen, schepen en haveninfrastructuur.
 • Respecteer steeds alle voorwaarden.
 • In havengebied is de vlieghoogte beperkt tot 400Ft of 120 meter AGL. Hiervan kan enkel afgeweken worden als er een toelating van DGLV is en na screening door de Port Authority.
 • Er wordt enkel gevlogen volgens VFR (visual flight rules). Hiervan kan enkel afgeweken worden als er een toelating van de DGLV is en na screening door de Port Authority.

Bemande luchtvaart in het havengebied

Voor bemande luchtvaart is de luchtvaartwetgeving van toepassing zoals terug te vinden op de website: www.Skeyes.be (eAIP Belgium and Luxembourg).

 

Zoals je in de eAIP kan lezen is er in de EBR54, sinds 01/01/2021 een voorafgaandelijke toestemming nodig van de havenautoriteiten om de veiligheid in de haven te verzekeren en te assisteren om conflicten met andere drones te voorkomen.

Bemande vlucht aanvragen

Planbare vluchten

 • Inspectievlucht met 'take-off' en 'landing' vanop een helihaven: mail je aanvraag met opgave vluchtroute en (enkel voor Antwerpen) minimum vlieghoogte buiten de EBXX zone.
 • Vluchtroute binnen het havengebied met speciale aandacht voor het stuk lager dan 500Ft (dronegebied).
 • Toelating van de terminal.
 • Je toelating van de competent authority.

 

Antwerpen:

 

 

Zeebrugge:

 

Beperkingen en bijkomende voorwaarden

 • Inspectievlucht: enkel VFR vluchten toegelaten.
 • Aankomende of vertrekkende vlucht:
  • Er wordt enkel overdag gevlogen bij goede zichtbaarheid en bij niet extreme weersomstandigheden.
  • Er mag niet gevlogen worden boven tankinstallaties en petrochemische bedrijven.
  • Baan- of scheepvaartverkeer mag niet gehinderd worden.
  • Er mogen geen openbare wegen afgesloten worden.
  • De toelating is éénmalig, wordt voorlopig verleend en is altijd herroepbaar door de havenautoriteiten.
  • De land- en opstijgplaats moet bezemschoon zijn om te vermijden dat vuil en voorwerpen in het rond zouden vliegen, schade of verwondingen toebrengen of in het water terechtkomen.
  • Bij landing moet de landingsplaats bewaakt en afgebakend zijn. Alle veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden.

Niet planbare vluchten (state aircraft)

Alvorens lager dan 500Ft te vliegen moet je altijd contact opnemen met de havenautoriteiten zodat eventueel drone verkeer kan beoordeeld worden.

 

Licht zo snel mogelijk de havenautoriteiten in:

 

Gerelateerde downloads

Aanvraagformulier voor de inzet van UAS in het havengebied van Antwerpen en Zeebrugge. Enkel te gebruiken bij technische problemen met Droneportal.

HKD 42 - Aanvraag inzet van UAS in het havengebied van Antwerpen

24/5/2024
Aanvraagformulier voor de inzet van UAS in het havengebied van Antwerpen en Zeebrugge. Enkel te gebruiken bij technische problemen met Droneportal.
Download
Aanvraag landen/opstijgen helikopter.

HKD 42b - Aanvraag landen/opstijgen helikopter

24/5/2024
Aanvraag landen/opstijgen helikopter.
Download

Contacteer onze experts

D
Didier Venneman

Coordinator Drone Operations - Geozonemanager

L
Lisa Hendrickx

Havenluitenant

Dit vind je misschien ook interessant