Ophaling van afval en drijfvuil

Paletten, koelkasten, tractorbanden, scheepstouwen, fietswrakken, … Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt in het water. Bij Port of Antwerp-Bruges maken we werk van een propere haven en zetten we verschillende middelen in om drijfvuil uit het water te houden en te halen. Zo werken we vooral op preventie, maar halen we ook gemeld drijfvuil op. 

 

Gespecialiseerde en vergunde bedrijven halen afval op specifiek voor de scheepvaart zoals olie of bilgewater.

Drijfvuil gespot?

Heb je zelf iets zien drijven dat niet in het water hoort? In Antwerpen gaat de bemanning van vuilophaalboot Condor op pad om zwerfvuil en afval uit het water van de haven te vissen. In Zeebrugge coördineert de Havenkapiteinsdienst het opruimen van zwerfvuil en sluikstort uit het water.

Maak een melding van drijfvuil
Meld afval en drijfvuil in de haven via het meld- en infopunt.

Afgifte van scheepsafval

Verschillende activiteiten binnen de haven genereren verschillende soorten restafval. Denk bijvoorbeeld aan olie of afval specifiek voor de scheepvaart, zoals sludge of bilgewater (olie-watermengsel in de machinekamer). Voor zeescheepvaart is de wetgeving opgenomen in het Afvalbeheersplan. Voor de binnenvaart geldt het Vlaams Afvalbeheersplan voor de binnenvaart. 

 

Een vergunde afvalophaler heeft een OVAM-vergunning en voldoet aan de voorwaarden van de Havenkapiteinsdienst.

Vergunde bedrijven voor afvalophaling

Handleiding bij de aanvraagprocedure voor een vrijstelling scheepsafval.

Procedure vrijstelling scheepsafval

28/12/2022
Handleiding bij de aanvraagprocedure voor een vrijstelling scheepsafval.
Download

Afvalbeheersplan

De bepalingen in de EU-richtlijn 2019/883/EG en het Vlaams Reglement over het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) verplichten zeehavens een afvalbeheersplan op te stellen voor havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen. Ze hebben bovendien de verantwoordelijkheid om een financieel systeem uit te werken waarbij elk aanlopend schip bijdraagt in de kosten van deze voorzieningen. Port of Antwerp-Bruges beheert de afvalbijdragen en wendt ze aan als financiële tussenkomst in de kosten voor het gebruik van de havenontvangstvoorzieningen in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Met deze tussenkomst wil Port of Antwerp-Brufes schepen stimuleren hun afval af te geven en het lozen van scheepsafval tegengaan.

 

Het afvalbeheersplan voor de havengebieden van Antwerpen en Zeebrugge kan je hieronder downloaden.

Aangekochte foto - kan gebruikt worden op kanalen PoA. Niet delen met derden.

Afvalbeheersplan en bijlagen

In het afvalbeheersplan vind je alle informatie over de aanmelding, de havenontvangstvoorzieningen, de verplichtingen en het kostensysteem voor de afgifte van scheepsafval.

Afvalbeheersplan

11/1/2024
In het afvalbeheersplan vind je alle informatie over de aanmelding, de havenontvangstvoorzieningen, de verplichtingen en het kostensysteem voor de afgifte van scheepsafval.
Download

Bijlage 1: aanmeldingsformulier

15/6/2022

Bijlage 2: afvalontvangstbewijs

15/6/2022

Bijlage 3: meldingsformulier voor het rapporteren van gebreken

15/6/2022

Dit vind je misschien interessant