Vergunde bedrijven voor de behandeling van gevaarlijke goederen

In Port of Antwerp-Bruges vinden heel wat activiteiten plaats met gevaarlijke goederen zoals gassen, chemicaliën of brandstoffen. Deze activiteiten zijn strikt gereglementeerd om ze in alle veiligheid te laten verlopen. Bedrijven mogen sommige activiteiten, zoals begassen of bunkeren, enkel uitvoeren indien zij over een bepaalde erkenning of vergunning beschikken. De Havenkapiteinsdienst reikt deze vergunningen en certificaten uit.

Begassingsbedrijven

Fumigatie of begassing is het ontsmetten van containers met een chemisch gas om te voorkomen dat schimmels of ongedierte de lading aantasten. 

Deze lijst bevat alle bedrijven die fumigatie of begassing verzorgen in het Antwerpse havengebied (Dutch only)

Begassingsbedrijven in Antwerpen

11/5/2022
Deze lijst bevat alle bedrijven die fumigatie of begassing verzorgen in het Antwerpse havengebied (Dutch only)
Download

Brandwachten

Volgende bedrijven zijn vergund voor het uitvoeren van brandwachten bij behandelingen van technisch zuiver ammoniumnitraat en gelijkgestelde mengsels.

Deze lijst bevat alle brandwachten in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Brandwachten in Antwerpen

11/5/2022
Deze lijst bevat alle brandwachten in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download

Afvalophalers

Verschillende activiteiten binnen de haven genereren verschillende soorten restafval. Denk bijvoorbeeld aan olie of afval specifiek voor de scheepvaart, zoals sludge of bilgewater (olie-watermengsel in de machinekamer).

 

Een vergunde afvalophaler heeft een OVAM-vergunning en voldoet aan de voorwaarden van de Havenkapiteinsdienst.

 

Voor zeescheepvaart is de wetgeving opgenomen in het Afvalbeheersplan en voor de binnenvaart geldt het Vlaams Afvalbeheersplan voor de binnenvaart. Volgende bedrijven zijn vergund voor het ophalen van afval. 

Deze lijst bevat alle afvalophalers in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Afvalophalers in Antwerpen

13/2/2024
Deze lijst bevat alle afvalophalers in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download

Deze lijst bevat alle afvalophalers in het havengebied van Zeebrugge (Dutch only).

Afvalophalers in Zeebrugge

13/2/2024
Deze lijst bevat alle afvalophalers in het havengebied van Zeebrugge (Dutch only).
Download

Aanvraagformulier tot de vergunning voor het ontvangen van afval van zeeschepen voor het havengebied Antwerpen en/of Zeebrugge/

Aanvraagformulier vergunning afvalophaling

24/5/2024
Aanvraagformulier tot de vergunning voor het ontvangen van afval van zeeschepen voor het havengebied Antwerpen en/of Zeebrugge/
Download

Bunkerbedrijven en bunkerschepen

Vergunde bunkerbedrijven kunnen enkel vergunde bunkerschepen inzetten voor het leveren van LNG, conventionele brandstoffen en smeerolie aan schepen.

Deze lijst bevat alle bunkerbedrijven voor LNG in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Bunkerbedrijven voor LNG in Antwerpen

9/2/2024
Deze lijst bevat alle bunkerbedrijven voor LNG in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download
Deze lijst bevat alle bunkerbedrijven voor conventionele brandstoffen voor de binnenvaart in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Bunkerbedrijven voor conventionele brandstoffen voor de binnenvaart in Antwerpen

6/12/2023
Deze lijst bevat alle bunkerbedrijven voor conventionele brandstoffen voor de binnenvaart in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download
Deze lijst bevat alle bunkerbedrijven voor conventionele brandstoffen voor de zeevaart in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Bunkerbedrijven voor conventionele brandstoffen voor de zeevaart in Antwerpen

23/4/2024
Deze lijst bevat alle bunkerbedrijven voor conventionele brandstoffen voor de zeevaart in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download
Deze lijst bevat alle bunkerbedrijven voor smeerolie in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Bunkerbedrijven voor smeerolie in Antwerpen

6/12/2023
Deze lijst bevat alle bunkerbedrijven voor smeerolie in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download

Bunkerschepen

Deze lijst bevat alle bunkerschepen voor LNG in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Bunkerschepen voor LNG in Antwerpen

30/1/2024
Deze lijst bevat alle bunkerschepen voor LNG in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download
Deze lijst bevat alle bunkerschepen voor conventionele brandstoffen en smeerolie  in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Bunkerschepen voor conventionele brandstoffen en smeerolie in Antwerpen

19/4/2024
Deze lijst bevat alle bunkerschepen voor conventionele brandstoffen en smeerolie in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download

Erkende ontgassingsbedrijven

In Port of Antwerp-Bruges geldt een totaal ontgassingsverbod op stoffen die hinder veroorzaken, zoals bijvoorbeeld benzine. Bij het vrij ontgassen komen immers vluchtige organische stoffen vrij die niet alleen geurhinder kunnen veroorzaken, maar ook schadelijk kunnen zijn voor de werknemers in de haven en de omwonenden.

    

Ontgassen is enkel toegestaan in daarvoor speciaal voorziene installaties. Verschillende bedrijven bieden ontgassingsdiensten aan om restdampen van tankschepen en tanklichters te verwerken. Op die manier kunnen schepen tussen verschillende ladingen de scheepstanken veilig en milieuvriendelijk gasvrij maken.

Deze lijst bevat alle dienstverleners voor ontgassing van schepen in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Ontgassingsbedrijven in Antwerpen

8/6/2023
Deze lijst bevat alle dienstverleners voor ontgassing van schepen in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download

Vergunde gasdeskundigen

Een gasdeskundige ziet toe op het naleven van bepaalde wettelijke veiligheidsnormen in de haven bij het uitvoeren van activiteiten met gas of bijvoorbeeld het veilig verklaren van werkruimtes bij scheepsherstellingen. De certificaten van een erkend gasdeskundige zijn 24 uur geldig. Volgende gasdeskundigen zijn vergund. 

Deze lijst bevat alle gasdeskundigen in het Antwerpse havengebied (Dutch only).

Gasdeskundigen in Antwerpen

29/4/2024
Deze lijst bevat alle gasdeskundigen in het Antwerpse havengebied (Dutch only).
Download

Erkende opleidingen IMDG-code

Iedereen die betrokken is in het transport van gevaarlijk goed moet een opleiding volgen over de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code) en de havenreglementeringen of port bye laws. De certificaten van deze verplichte opleidingen zijn vijf jaar geldig. Voor de verlenging van dit certificaat volg je een update bij een erkend opleidingscentrum. Is je certificaat vervallen, dan moet je terug de basisopleiding volgen. 

 

Volgende opleidingen zijn erkend door de Havenkapiteinsdienst:

Deze lijst bevat alle opleidingsinstellingen die erkende IMDG opleidingen aanbieden (Dutch only).

Erkende opleidingen IMDG-code

11/5/2022
Deze lijst bevat alle opleidingsinstellingen die erkende IMDG opleidingen aanbieden (Dutch only).
Download

Contacteer onze experts

Voor al je vragen over de APICS Barge applicatie
Havenkapiteinsdienst Antwerpen

Havenkapiteinsdienst

Voor al je vragen over de APICS Barge applicatie
Havenkapiteinsdienst Zeebrugge

Havenkapiteinsdienst

P
Port Safety

Port Safety Antwerpen

Dit vind je misschien ook interessant