Samen met de bedrijven in de haven neemt Port of Antwerp-Bruges maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en geur- en geluidshinder te minimaliseren. Zo werken we aan de omgevingskwaliteit voor omwonenden en omliggende steden.

Luchtkwaliteit

Daar waar klimaatverandering om een wereldwijde aanpak vraagt, is een goede luchtkwaliteit vooral een lokale uitdaging. Port of Antwerp-Bruges streeft ernaar om de luchtkwaliteit in de brede omgeving van Antwerpen en Zeebrugge continu te verbeteren door de uitstoot van fijn stof (PM) en stikstofoxiden (NOx) in het havengebied te verminderen. Ook de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) was ooit een bezorgdheid, maar dankzij strenge eisen aan de industrie en doordat de haven een lage-emissiezone is voor schepen, hebben we dat goed onder controle.

 

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij monitoren we voortdurend de luchtkwaliteit in de het Antwerpse havengebied. Hoewel we er sinds 2000 zichtbaar op vooruit zijn gegaan, moeten we ons blijven inspannen.

 

En zelf doen we ook onze duit in het zakje. Niet alleen vergroenen we onze eigen vloot, we werken ook aan de transitie naar een Multi Fuel Port met (lokale productie van) alternatieve brandstoffen als waterstof, ammoniak en methanol. Zo wordt er bijvoorbeeld in beide havens gebouwd aan sleepboten op groene waterstof (retrofit in Zeebrugge en nieuwe sleepboot in Antwerpen) of groene methanol. Met de kennis van beide platformen als pioniers in de bunkering van LNG (Liquefied Natural Gas) wil Port of Antwerp-Bruges een voorloper zijn in het gebruik van deze nieuwe scheepsbrandstoffen die niet alleen minder CO₂ maar ook minder PM en NOx uitstoten.

Vandaag laten schepen hulpmotoren draaien wanneer ze aan de kade liggen. Dat doen ze om de nodige elektriciteit te leveren voor allerhande toepassingen aan boord. Dit gaat echter gepaard met geluids- en geuroverlast en uitstoot van onder meer fijnstof en stikstofoxiden, door de verbranding van conventionele fossiele brandstof.

 

Het gebruiken van een walstroominstallatie aan de kade zorgt ervoor dat een schip kan aansluiten op het elektriciteitsnet en zijn hulpmotoren voor elektriciteitsproductie kan uitzetten. Zowel in Zeebrugge als in Antwerpen wordt dus ingezet op het mitigeren van luchtemissies van de scheepvaart (en bij uitbreiding het hele havenplatform).

Geurhinder

Hangt er een geurtje in de haven? Dat kan heel wat oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door laad- of losoperaties maar evengoed door normale reststoffen die vrijkomen tijdens industriële processen. De windrichting bepaalt in welke richting de geur zich verder verspreidt.

 

Afhankelijk van de aard van de melding rukken de hulpdiensten uit om de bron op te sporen en om aan de hand van metingen het gezondheidsrisico in te schatten. Als blijkt dat er een mogelijk gezondheidsrisico is, dan zullen de hulpdiensten maatregelen afroepen (bijvoorbeeld het sluiten van ramen en deuren).

 

Port of Antwerp-Bruges helpt de hulpdiensten om aan de hand van verschillende gegevens mee de bron te achterhalen. Als de bron wordt gevonden, wordt aan de veroorzaker gevraagd om maatregelen te nemen om de hinder zo snel mogelijk te beperken. Indien blijkt dat er zich inbreuken voordoen tegen de wetgeving, worden de bevoegde instanties op de hoogte gebracht.

Geurhinder melden

Geurhinder kan je melden via het meld- en infopunt van de haven. Alle meldingen met betrekking tot het havengebied worden steeds onderzocht en behandeld door middel van een samenwerking tussen het havenbestuur de stad Brugge (voor Zeebrugge) of de Milieudienst (voor Antwerpen).

Meld geurhinder

Sensoren om de luchtkwaliteit te meten

In het Antwerpse havengebied staan er maar liefst 70 virtuele neuzen, iNoses genaamd. Deze innovatieve iNoses detecteren schadelijke of hinderlijke gassen in de haven. Enerzijds geven ze realtime informatie waardoor we kunnen optreden wanneer er ongeoorloofd ontgast wordt of er zich een incident afspeelt. Anderzijds willen we omwonenden kunnen waarschuwen zodra hinderlijke geurtjes hun richting uitwaaien.

 

De komende jaren komen er ook in het havengebied van Zeebrugge sensoren om allerhande uitstootparameters te meten.

Port of Antwerp-Bruges is taking measures to improve air quality and minimise odour and noise pollution.

Geluidshinder

Samen met terminals en rederijen onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om eventuele geluidshinder van havenactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Behalve het verminderen van de geluidshinder van industriële en logistieke installaties, zal het vervangen van de oudere generatie schepen door modernere en vooral geluidsarmere schepen een grote impact hebben.

 

Deze nieuwe schepen zijn uitgerust met batterijen of met een walstroomaansluiting, zodat zij in de toekomst tijdens hun verblijf aan de kaai geen behoefte meer hebben om generatoren te laten draaien voor hun stroomvoorziening aan boord.

Geluidsbelasting in Antwerpen

Voor het Antwerpse havengebied zijn geluidsbelastingskaarten beschikbaar. Daarop vind je de plaatselijke geluidsbelasting in de haven en haar onmiddellijke omgeving, afkomstig van de industrie en spoor- en wegverkeer.

Geluidsbelastingskaarten

Geluidshinder melden

Geluidshinder kan je melden via het meld- en infopunt van de haven. Alle meldingen met betrekking tot het havengebied worden steeds onderzocht en behandeld door middel van een samenwerking tussen het havenbestuur de stad Brugge (voor Zeebrugge) of de Milieudienst (voor Antwerpen).

Meld- en infopunt

Dit vind je misschien ook interessant