Verschillende activiteiten binnen de haven genereren verschillende soorten restafval. Denk bijvoorbeeld aan olie of afval specifiek voor de scheepvaart, zoals bilgewater (olie-watermengsel in de machinekamer). Voor de duurzame en efficiënte verzameling van scheepsafval van de binnenvaart zijn verschillende mogelijkheden voorzien.

In Antwerpen

In het Antwerpse havengebied zijn er drie vaste afvalparken waar binnenschippers hun scheepsbedrijfsafval kunnen afgeven. Daarnaast kan op de Rechterscheldeoever ook gebruik gemaakt worden van de bilgeboot.

Afvalparken voor binnenvaart

In het havengebied zijn verschillende afval-ontvangstinrichtingen ingericht waar binnenschippers hun scheepsbedrijfsafval kunnen afgeven.

 

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag van 7.30 tot 15.15u.

Linkerscheldeoever:

 • K1552 – Kallopark* (olie- en vethoudend en overig scheepsafval): + 32 3 229 73 27

 

*Er worden door de afdeling Scheepvaartmanagement tijdelijke restricties opgelegd voor de toegankelijkheid van het afvalpark in Kallo binnenschepen tot 140 m met een maximale diepgang van 4,25 m.

Rechterscheldeoever:

 • K75 – Noordkasteelpark (olie- en vethoudend en overig scheepsafval): +32 229 77 27
 • K601 – Lillopark (olie- en vethoudend en overig scheepsafval): +32 3 229 77 28
 • Royerssluis (met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval, tijdelijk buiten gebruik)

Toegelaten afvalstoffen

Enkel afvalstoffen en hoeveelheden afkomstig van de normale bedrijfsvoering van een binnenvaartschip kunnen geaccepteerd worden op vertoon van de ECO-kaart.

Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval
 • vast oliehoudend opruimafval zoals poetsdoeken, absorbentia, oliehoudend opruimafval, met olie besmeurde materialen. Oliedarmen kort je in tot maximum 1 meter.
 • afvalolie in een lijkvrije en correct afgesloten kleinverpakking
 • olie- en luchtfilters
 • schroefas- en smeervetten
 • lege verpakkingen van gevaarlijke stoffen 
Overig scheepsbedrijfsafval
Divers gevaarlijk scheepsbedrijfsafval
 • verven en solventen (vernis, lak, uitgeharde en pasteuze verven, lijmen, harsen, verdunners, terpentijn, white spirit, …; ook potten, doeken, plakband en schuurpapier met vervresten) in een lekvrije en correct gesloten kleinverpakking
 • lege verpakkingen van gevaarlijke stoffen, zepen olieën en spuitbussen
 • zuren en basen in een lekvrije en correct afgesloten kleinverpakking (accuzuur, zwavelzuur, fixeervloeistoffen, ontstoppers, bijtende soda, ammoniak, ...)
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • TL-buizen
 • brandblussers
 • alle soorten filters
Niet-gevaarlijk scheepsbedrijfsafval
 • met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval
 • papier en karton
 • PMD
 • grof scheepsvuil (stroppen, fenders, ...)
 • hout
 • glas, maar geen vlak glas
 • GFT
 • plastics (folies, harde plastics)
 • piepschuim

Niet-toegelaten afvalstoffen

 • ladinggebonden afval
 • bilgewater
 • restaurantafval van restaurant- en passagiersschepen
 • alle andere afvalstoffen verschillend van de toegelaten afvalstoffen

Voorwaarden

 • De afvalparken zijn uitsluitend voor binnenvaartschippers.
 • Meld je bij de parkwachter met je ECO-kaart. Het olie-afgifteboekje en de ECO-kaart dienen als identificatie voor het recht op afgifte. Kopieën of foto's zijn niet toegelaten.
 • Er kan slechts één schip tegelijk in het afvalpark. Wacht jouw beurt af.
 • Wacht op toestemming van de afvalparkwachter om je afval in de containers te deponeren.
 • Deponeer het afval zelf in de correcte afvalcontainers. Volg daarbij de instructies van de parkwachter nauwlettend op.
 • Dien de afvalstoffen gesorteerd aan. indien je niet correct sorteert, kan de afvalparkwachter je vragen om het afval eerst nog aan boord te sorteren.
 • Sorteren en verkleinen van afval doe je aan boord van het schip en niet in het afvalpark of op de kade.
 • Verpak gevaarlijk afval volgens de geldende overheidsvoorschriften: lekdicht en voorzien van een afsluitdop.
 • Afvalstoffen mag je niet mengen.
 • De afvalparkwachter vult het afgiftebewijs in, ondertekent het en geeft het mee. Ook jij ondertekent dit bewijs.
 • Je kan je afvalstoffen enkel tijdens de openingsuren van de afvalparken (7.30u-15.15u op weekdagen) afgeven. Het deponeren van afvalstoffen buiten de openingsuren is sluikstorten en wordt beboet.
 • De afvalparkwachter heeft het recht om afvalstoffen die je niet correct aanbiedt te weigeren. De afvalparken staan onder cameratoezicht.
 • Bij escalaties of situaties die de veiligheid en werking van het afvalpark in het gedrang brengen kan de parkwachter bijstand van de havenautoriteiten inroepen (Port Authority Officer of de Scheepvaatpolitie).
 • Voor de tarieven voor afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval kan je de tariefverordening raadplegen.

Bilgeboot

Bilgewater (olie-watermengsel in de machinekamer) en overig scheepsbedrijfsafval van binnenschepen wordt op de Rechterscheldeoever in de Antwerpse haven per schip ingezameld. De bilgeboot oproepen kan vanaf 500 l bilgewater.

Tijdstippen

 • Maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 17.00u.
 • Aanvraag vóór 12.00u = ophaling op dezelfde dag
 • Aanvraag na 12.00 = ophaling op volgende werkdag vóór 12.00u.

Locaties

 • Kanaaldok B1, B2, B3
 • 2de, 3de, 4de, 5de en 6de Havendok
 • Albertdok
 • Amerikadok
 • Bevrijdingsdok
 • Churchilldok
 • Hansadok
 • Industriedok
 • Leopolddok
 • Marshalldok
 • Wachtdok voor lichters
Afvalpark voor de binnenvaart voor duurzaam recycleren van afval en bilgewater.

Toegelaten afvalstoffen

Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval
 • bilgewater (min. 500 l)
 • afgewerkte olie in bulk
 • vast oliehoudend opruimafval (poetsdoeken, absorbentia, oliehoudend opruimafval, met olie besmeurde materialen,...) in beperkte hoeveelheden
 • schroefas- en smeervetten in beperkte hoeveelheden
 • afvalolie in een lijkvrije en correct afgesloten kleinverpakking in beperkte hoeveelheden
 • lege verpakkingen van gevaarlijke stoffen in beperkte hoeveelheden
 • olie- en luchtfilters in beperkte hoeveelheden
Overig scheepsbedrijfsafval
 • verven en solventen (vernis, lak, uitgeharde en pasteuze verven, lijmen, harsen, verdunners, terpentijn, white spirit, …) in een lekvrije en correct afgesloten kleinverpakking
 • met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval

Niet-toegelaten afvalstoffen

 • ladinggebonden afval
 • huishoudelijk afvalwater
 • restaurantafval van passagiers van restaurant- en passagiersschepen
 • alle andere afvalstoffen verschillend van de toegelaten afvalstoffen

Voorwaarden

 • De bilgeboot is uitsluitend voor binnenvaartschippers.
 • Het olie-afgifteboekje of de ECO-kaart dienen als identificatie voor het recht op gratis afgifte.
 • De schipper volgt de instructies van de afgevaardigde van de bilgeboot nauwlettend op.
 • Voor de tarieven voor afgite van het overig scheepsbedrijfsafval wordt verwezen naar de tariefverordening.
 • Het afgiftebewijs wordt door de afgevaardigde van de bilgeboot ingevuld en ondertekend meegegeven.
 • De schipper dient zich aan te melden bij de parkwachter met zijn ECO-kaart (de fysieke kaart dient vertoond te worden, kopieën of foto’s zijn niet toegelaten).
 • De afgifte van bilgewater en olie is gratis bij afgifte van een volume van 500 tot 15000 liter per ophaling. Indien de schipper meer bilgewater en/of olie wenst af te geven, zal de verwerking van het bijkomend volume aangerekend worden. Indien minder dan 500 liter wordt afgegeven wordt de inzameling eveneens aangerekend.
 • De afgifte van bilgewater is gratis voor COD-waardes (= Chemical Oxygen Demand) tot 3000 mg/l. Bij hogere COD-waardes heeft de bilgeboot het recht om toeslagen aan te rekenen. COD-waardes hoger dan 3000 mg/l zijn meestal het gevolg van toevoeging van koelvloeistof aan het bilgewater.
 • Bij de afgifte van gevaarlijk afval is het de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de afvalstoffen verpakt zijn volgens de geldende overheidsvoorschriften. Dit wil zeggen: lekdicht en voorzien van een afsluitdop.
 • Afvalstoffen mogen niet vermengd worden met andere afvalstoffen.

Info over afvalparken, -reglement en sortering.

Schoon schip maken in een afvalpark?

17/10/2022
Info over afvalparken, -reglement en sortering.
Download

Veelgestelde vragen

Contacteer onze experts

Port Authority Supervisors

Handhavingsdienst Port of Antwerp-Bruges

Transparant icoon voor de toepassing van 'onkosten' in kader van het nieuw intranet
Port Dues

Havenrechten Port of Antwerp-Bruges

Vragen?

Aarzel niet ons te contacteren.

Dit vind je misschien ook interessant