2023-11-23

Het ePIcenter-project op de Werelddag voor Duurzaam Vervoer

ePIcenter is een wereldwijd initiatief dat baanbrekende technologieën ontwikkelt om de logistieke efficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. Het project wordt gesponsord door het EU Horizon 2020 fonds.

ePIcenter: samen voor duurzaam transport

In de afgelopen drie jaar heeft ePIcenter, onder leiding van Port of Antwerp-Bruges, 36 partners samengebracht. Binnen het project werken innovatieve technologiebedrijven, onderzoeksinstituten en bedrijven in de consumenten- en logistieke industrie samen aan oplossingen voor een duurzaam transportlandschap. Daarbij gaat het gaat zowel om algemene oplossingen als innovaties voor specifieke sectoren.

Binnen ePIcenter werken 36 partners samen aan oplossingen voor een duurzaam transportlandschap.

Betrouwbare info, snel bereikbaar

De “trusted data sharing layer” zorgt ervoor dat cruciale informatie veel eerder toegankelijk is dan traditioneel het geval zou zijn. Hierdoor kunnen belanghebbenden milieuvriendelijke beslissingen nemen en kunnen ze sneller overschakelen naar groene transportmodi. Binnen het project werken Port of Antwerp-Bruges en Port of Montreal samen om de trans-Atlantische handelsstromen tussen beide havens te digitaliseren en optimaliseren.

Transparantie

De “visibility solution layer” versterkt de logistiek door end-to-end transparantie te bieden zonder dat er trackingapparaten nodig zijn. Dit stelt bijvoorbeeld een brouwerij met vestigingen wereldwijd in staat om haar koolstofvoetafdruk te monitoren en haar transport aan te passen  om zo de milieu-impact te verminderen.

Optimalisatie

Nieuwe synchromodale algoritmen kunnen grote multimodale operaties in enkele seconden optimaliseren. Ze hebben aangetoond dat het mogelijk is om de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 20% te verminderen door het gebruik van binnenvaart of treinvervoer voor de ‘last mile’ operaties.

Efficiënte containercapaciteit

Een baanbrekende ontwikkeling in de scheepvaart is de modulaire container, waarbij een 20’ container kan worden gekoppeld aan een andere 20’ eenheid om een standaard 40’ HC-container te vormen en omgekeerd. Dit biedt een oplossing voor het wereldwijde probleem van containeronevenwicht waardoor wereldwijd meer dan 24% van alle containers leeg vervoerd wordt. Als dit niet of minder gebeurt, heeft dat een positieve invloed op de uitstoot in de scheepvaart. Uit ons onderzoek blijkt dat door 15% modulaire containers in het globale containerinventaris op te nemen, het mogelijk is om 1,6 miljard euro aan operationele kosten te besparen.

Autonome voertuigen

Autonome elektrische voertuigen bieden een volledig elektrische, autonome transportdienst die wordt beheerd door een intelligent Freight Mobility Platform. Binnen het ePIcenter-project worden concepten met betrekking tot connectiviteit, laden/lossen en integratie met andere vervoerswijzen getest.

Eén van de oplosssingen voor duurzaam transport binnen het ePIcenter-project focust op de integratie van autonome elektrische voertuigen.

Hyperloop

Hyperloop is een groen, energiezuinig en snel vervoersmiddel. Het maakt gebruik van onderdruk in een luchtdrukbuis om goederen te transporteren. Binnen het ePIcenter-project onderzoeken we potentiële toepassingen van Hyperloop voor distributie van productieonderdelen. Door simulaties en analyses streeft het project ernaar om de voordelen beter te begrijpen en rendabele scenario's voor werkelijk gebruik te ontwikkelen.

Veilig varen

Om het zeeleven te beschermen in het Arctische gebied, is een milieuvriendelijke scheepsrouterings- en voortstuwingstechnologie ontwikkeld. Deze innovaties simuleren de navigatie van schepen onder verschillende ijsomstandigheden en optimaliseren routes op het vlak van veiligheid, efficiëntie en milieu-impact. Het demonstratiemodel toonde een aanzienlijke brandstofbesparing van rond de 45% aan, met extra mogelijke besparingen door optimalisatie van de reistijd.

Het ePIcenter-project is een uitstekend voorbeeld van hoe innovatie, duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid harmonieus kunnen samengaan. Door het pionieren met nieuwe technologieën en benaderingen legt ePIcenter de basis voor een groenere, duurzamere toekomst voor de transportindustrie en zorgt zo mee voor een betere toekomst voor onze planeet en de toekomstige generaties.

Dit project heeft subsidies ontvangen binnen het onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst No 861584.

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in de haven? Schrijf dan in op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt de laatste ontwikkelingen en events dan rechtstreeks in je mailbox.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant