We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het havengebied proper blijft. Want afval en zwerfvuil zien we liever niet in de haven. Niet in het water en niet aan de landkant. Jammer genoeg kunnen we vervuiling niet volledig vermijden. Reinigings- en opruimacties, bodemsanering, monitoring en preventie dragen bij aan de transitie naar een propere haven.

Proper water in de haven is belangrijk voor de fauna en flora.

Water

Een goede kwaliteit van het water in de haven is niet alleen belangrijk voor de fauna en de flora, maar ook voor omliggende bedrijven. Naast de waterkwaliteit is voldoende water in de dokken minstens even belangrijk voor onder andere de nautische toegankelijkheid van de haven en het draaiende houden van de industriële processen.

Lees meer
Samen met scheepvaart en binnenvaart verminderen en verwijderen we bodemvervuiling.

Bodem

Samen met de bedrijven in de haven en de scheep- en binnenvaart nemen we maatregelen om vervuiling van (water)bodem en milieu te verminderen en te verwijderen.

Lees meer
Port of Antwerp-Bruges werkt hard aan preventie en opruimacties van plastics en zwerfvuil.

Plastics

Plastics hebben dan wel een plaats in de haven, maar die plaats is niet in het water of de natuur. Port of Antwerp-Bruges werkt daarom hard aan preventie en opruimacties van plastics en zwerfvuil. 

Lees meer
Port of Antwerp-Bruges brengt vervuiling in kaart aan de hand van netwerken van luchtsensoren en watersensoren.

Meten is weten

Om een propere haven na te streven, is het van essentieel belang om onze openbare netheid en specifieke vervuilingen in kaart te brengen. We meten en volgen de toestand van het milieu van de haven op door middel van netwerken van lucht- en watersensoren, inzet van drones en periodieke bodem- en waterbodemonderzoeken. Want monitoring creëert inzichten en daaruit volgen concrete acties.

Dit vind je misschien ook interessant