2022-09-19

Publieke inspraak over het plan-MER voor het in gebruik nemen van braakliggende terreinen in de Waaslandhaven en de bijhorende natuurcompensatie

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse percelen braakliggende terreinen (‘restgronden’), die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Port of Antwerp-Bruges willen deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Deel deze pagina

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, moet er daarvoor een programma worden doorlopen. MLSO en Port of Antwerp-Bruges zullen daarom via een plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op strategisch niveau de nodige informatie verzamelen om tot een onderbouwde beslissing te komen. Via dit plan-MER willen de organisaties ook alle belanghebbenden informeren.

Nature compensation for land in Waaslandhaven

In het plan-MER worden de mogelijke alternatieven onderzocht. Die worden ook onderworpen aan een milieutoets en de eventuele compenserende maatregelen zullen toegelicht worden. Op basis daarvan zullen MLSO en Port of Antwerp-Bruges later een ontwerpbeslissing nemen die samen met het plan-MER opnieuw deel zal uitmaken van een tweede inspraakronde. Nadien kunnen MLSO en Port of Antwerp-Bruges een definitieve beslissing nemen. Pas dan en rekening houdend met dit plan-MER, kunnen de betrokken bedrijven voor de realisatie van hun projecten een omgevingsvergunning aanvragen, met beschrijving van de milieueffecten voor elk project zoals voorzien in de wetgeving.

Kaart met de restgronden op de linker-Scheldeoever.

Inzage in de kenninsgeving van het plan-MER

Een eerste stap in een procedure voor een plan-MER is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het programma en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dit programma in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden, samen met de mogelijke alternatieven.

 

Je kan de kennisgevingsnota inkijken van 19 september tot en met 18 oktober. De nota is beschikbaar in onderstaande download of via volgende kanalen:

Downloads

Plan-Milieueffectenrapport over de inname van de restgronden op de linker-Scheldeoever.

Strategisch MER inname restgronden LSO

16/9/2022
Plan-Milieueffectenrapport over de inname van de restgronden op de linker-Scheldeoever.
Download
Kennisgeving- van het plan-Milieueffectenrapport over de inname van de restgronden op de linker-Scheldeoever.

Infofiche plan-MER inname restgronden LSO

26/1/2023
Kennisgeving- van het plan-Milieueffectenrapport over de inname van de restgronden op de linker-Scheldeoever.
Download

Zo kan je reageren

Geïnteresseerden kunnen vragen stellen over de methodologie van het gedane onderzoek, suggesties maken over mogelijke alternatieven en aangeven welke milieueffecten onderzocht moeten worden en hoe dat het best kan gebeuren.

 

Je kan ons je reactie op verschillende manieren bezorgen en dit uiterlijk op 18 oktober 2022.

 

Digitaal:

 

Ter plekke of via de post:

 

Departement Omgeving

Team MER

Plan-MER Inname van restgronden Linkerscheldeoever (PL0286)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht