2021-02-10

Innovatief denken ondersteunt onze klimaatambitie

Baanbrekende duurzame oplossingen aanbieden, vraagt een innovatieve insteek. Grote en kleine producenten stellen zich de vraag of hun productie milieuvriendelijker kan. Ondernemers denken niet enkel in termen van economische voordelen: duurzaamheid krijgt meer en meer aandacht. 

Ook in de chemiesector heeft innovatie een positief effect op het klimaatprobleem. Dr. Steffen Kühling, chemicus en gedelegeerd bestuurder van LANXESS nv, deelt zijn ambities om innovatie en duurzaamheid te combineren.

Kennismaken met LANXESS

LANXESS werd in 2004 afgesplitst van de farma- en chemiereus Bayer. De naam LANXESS is een afgeleide van het Franse ‘lancer’ (vooruitgaan), en het Engelse ‘success’. Succes door vooruitgang dus of vooruitgang is een vorm van succes. ‘t Is hoe je het bekijkt.

Enkel te gebruiken voor Sustainability Trend report

Innovatieve speciaal chemicaliën

Met meer dan 14 000 werknemers wereldwijd wil LANXESS dé marktleider zijn voor de productie van innovatieve speciaal chemicaliën. In de Antwerpse site Lillo worden caprolactam – een voorproduct om kunststoffen te vervaardigen – en polyamide geproduceerd. In Kallo (Beveren) produceert LANXESS glasvezel, dat ook in plastics wordt toegepast en rubberchemicaliën.

 

De hoogwaardige kunststoffen van LANXESS worden voornamelijk in de autosector en elektronische industrie verwerkt. Ze maken bijvoorbeeld auto’s lichter door metalen onderdelen te vervangen door hoogtechnologische plastics. Waardoor auto’s minder wegen en dus ook minder energie of brandstof verbruiken.

Als we naar het verleden kijken, woog het productieproces toen zwaarder door dan de impact op het klimaat. Dat is niet langer zo. Onze klimaatdoelstellingen hebben nu een prominente plaats.

Dr. Steffen KühlingChemicus en gedelegeerd bestuurder
LANXESS Belgium
Enkel te gebruiken voor Sustainability Trend report

“Na de splitsing van Bayer en LANXESS, hadden onze collega’s vraagtekens. Ze hadden geen idee waar we heen hingen. Voorheen werkten ze voor een grote mastodont met veel zekerheid en plots nam LANXESS hun activiteiten over. De onderneming moest een duidelijke visie brengen en vertrouwen scheppen. Dat was niet alleen belangrijk voor onze eigen mensen, maar ook voor al onze stakeholders. Onze positionering op internationaal gebied moet glashelder zijn”.

Drie duidelijk vooropgestelde doelen:

  • Het optimaal inzetten van de werknemers in de meest veilige omstandigheden.
  • Een betrouwbare en gebalanceerde productie.
  • De mensen zo goed mogelijk informeren en motiveren.

De vierde pijler, duurzaamheid logisch

  • Duurzaam handelen en klimaatneutraliteit behalen tegen 2040.

Innovatie in productieprocessen

Marktleider zijn in de duurzame productie van speciaal chemicaliën, bereik je niet zomaar. Daarbij speelt innovatie een belangrijke rol. Sommige producten zijn vrij oud en kennen in sommige gevallen ook een traditioneel productieproces. Vooral in dat laatste aspect willen Steffen Kühling en zijn collega’s lokaal verandering in brengen. Ook de creatie van nieuwe producten en nieuwe toepassingen vanuit een duurzaam standpunt staat elke dag op de agenda. Voor LANXESS in de Antwerpse haven, met vier fabrieken en zo’n 1 000 medewerkers in Lillo en Kallo, gaat het als productiesites vooral over procesinnovatie.

 

“Innovatie is hier telkens het sleutelwoord. We willen niet enkel de moed hebben om op ontdekking te gaan, we zijn ook oprecht benieuwd en geëngageerd om een verschil te maken”, aldus Steffen Kühling. “Een goede innovatie, van productie tot toepassingen, overtreft de concurrentie. Dat is net de insteek die ons uniek maakt.”

 

De site in Lillo is een mooi voorbeeld. De originele bouw dateert al van 1965, maar ziet er vandaag opvallend nieuw uit. Tal van innovatieve procesveranderingen brachten de site naar een hoger, duurzamer niveau.

 

“Sinds de start van LANXESS in 2004 is er is ruim 500 miljoen euro geïnvesteerd in de Antwerpse sites. Een duidelijk signaal dat er grote ambities zijn om vooruitgang voorop te zetten.”

Stabiliteit door verkopen en kopen van bedrijven

“Het is niet onze ambitie om de grootste speler te zijn op de wereldwijde chemiemarkt. Innovatie, stabiliteit en duurzaamheid vinden we veel belangrijker dan de grootte van onze onderneming”.

 

Stabiliteit generen is mogelijk door een continue monitoring van de markt. Waar bepaalde industrieën lijden onder economische regressie, zien ze opportuniteiten in sectoren waar er wel een stijgende vraag naar hun producten heerst.

 

De Groep verkoopt afdelingen, die niet langer stroken met hun bedrijfsbeleid. Zo verkocht LANXESS in 2017 haar rubberdivisie. Waarom? “Onze concurrenten hebben rechtstreeks toegang tot de olieputten. Wij niet, dus waarom zouden we die strijd aangaan? Het geeft financiële noch klimaatbevorderende voordelen”.

 

“Flexibel inspelen op vraag en aanbod is cruciaal. De reikwijdte van onze productie is zodanig opgesteld dat we economische bewegingen, en ook crisissen, beter kunnen opvangen. Dat doen we niet alleen vanuit een businessideologie. Ook onze mensen hebben hier baat bij. Ze voelen zich gerust en blijven vertrouwen hebben in LANXESS.”

Korte lijnen met de afnemers

Ook het vertrouwen van de stakeholders is groot. LANXESS gaat rechtstreeks in gesprek met zijn klanten. Bijvoorbeeld, wanneer een klant de dunste smartphone op de markt wil uitbrengen, zit LANXESS met alle partijen rond de tafel. Elke expertise draagt een steentje bij, met als einddoel: een zo relevant mogelijk product, op de meest duurzame wijze geproduceerd.

 

“Je moet de klanten begrijpen, hun noden en visie vatten. Daarvoor zijn resources en kennis nodig of je loopt elkaar voorbij. Elke oplossing is anders, dus het is nodig om elke vraag als uniek te beschouwen. Ook dat is baanbrekend en innovatief”.

Enkel te gebruiken voor Sustainability Trend report

Lachgas reduceren tijdens de productie

Een ander voorbeeld van innovatie is de nieuwe klimaatinstallatie in Lillo om lachgas te neutraliseren. Lachgas, of N2O, ontstaat als bijproduct tijdens de productie van het kunststofhalffabricaat caprolactam. Bij temperaturen van zowat 1 000 graden Celsius wordt het lachgas geneutraliseerd in de bestanddelen stikstof en zuurstof. De samenstelling van lachgas is niet schadelijk voor mensen, maar heeft driehonderd keer meer negatieve impact op het milieu dan CO2. Dit negatief effect op het klimaat kon LANXESS niet negeren. Ook stikstofoxide, of NOX, wordt in een tweede fase afgebroken en onschadelijk gemaakt.

 

De klimaatinstallatie van LANXESS in Lillo vermindert de uitstoot met 150 000 ton CO2-equivalent (CO2-eq) per jaar. In 2023 zal volgens plan een tweede installatie in bedrijf worden genomen, die de uitstoot nog eens met 300 000 ton CO2-eq per jaar zal doen dalen.

 

  • Eerste fase: 150 000 ton CO2-equivalent reductie
  • Tweede fase: 300 000 ton CO2-equivalent reductie

 

Er is ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd om dit project mogelijk te maken. De Lillo site zet de toon. Het is de grootste klimaatinstallatie in haar soort in Europa en daarom een voorbeeld.

Klimaatneutraal in 2040

Van duurzame ambities gesproken, LANXESS wil in 2040 al klimaatneutraal zijn. Dat is 10 jaar vroeger dan het vooropgestelde doel van Europa.

 

“Vandaag lopen wereldwijd meer dan 150 projecten om ons doel van klimaatneutraalheid te behalen. Deze projecten geven ons positieve vooruitzichten over het halen van onze ambitieuze klimaatdoelen.”

Enkel te gebruiken voor Sustainability Trend report

Blijf op de hoogte

Automatisch op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt in de haven? Schrijf dan in op onze nieuwsbrief en ontvang de laatste ontwikkelingen en events rechtstreeks in je mailbox.

Schrijf je in

Dit vindt je misschien ook interessant