Beschikbaar terrein in Zeebrugge

Port of Antwerp-Bruges start de zoektocht naar een kandidaat om een deel van het zogeheten ‘MLZ-terrein’ in Zeebrugge in concessie te nemen. Het integrale terrein van circa 40 ha zal gefaseerd ter beschikking worden gesteld, waarbij nu fase 1 wordt ingeluid.

Heel concreet is Port of Antwerp-Bruges voor deze fase op zoek naar een concessionaris met een project dat bijdraagt aan de transitie naar een klimaatneutrale industrie met een focus op CO2-gerelateerde activiteiten. Een recente studie van een onafhankelijke consultant heeft het havenplatform van Zeebrugge, en meer bepaald dit specifiek concessieterrein, als relevante locatie aangeduid voor de ontwikkeling van CO2-gerelateerde activiteiten om op die manier bij te dragen aan een duurzame toekomst.

 

Voor deze eerste fase wordt een terrein van 12 ha ter beschikking gesteld. Meer informatie over de exacte specificaties en hoe kandidaat te stellen, is te lezen in de bevragingsbundel.

 

De verdere invulling van het MLZ-terrein zal, eveneens gestoeld op de resultaten van de studie, in een volgende fase geconcretiseerd worden.

Specificaties van het terrein

  • Niet-watergebonden terrein
  • Grootte: 12ha
  • Ligging: Koffieweg, Zeebrugge
Luchtfoto van de achterhaven in Zeebrugge.

Registreren

Geïnteresseerd? Kandidaten kunnen zich registreren tot en met maandag 15 april 2024. Je zal dan ook alle bijkomende informatie ontvangen.

Registreer je als kandidaat

Vragen?

Heb je specifieke vragen over deze bevragingsbundel of -procedure, dien dan je vraag in via dit formulier. Dat kan tot en met maandag 15 april 2024.

Stel een vraag

Bevragingsbundel en ondersteunende documenten

In de bevragingsbundel vind je alle details over het terrein en de bijhorende specificaties, alsook informatie over de vereisten waaraan je als potentiële concessionaris moet voldoen en de manier waarop je een projectvoorstel kan indienen.

Deze bundel bevat een toelichting van de bevragingsprocedure waarbij aan bod komt op welke wijze een projectvoorstel voor de concessie moet worden ingediend.

Bevragingsbundel Koffieweg Zeebrugge

26/3/2024
Deze bundel bevat een toelichting van de bevragingsprocedure waarbij aan bod komt op welke wijze een projectvoorstel voor de concessie moet worden ingediend.
Download
Bijlage bij de bevragingsbundel met het concessieplan.

Concessieplan Koffieweg Zeebrugge

28/3/2024
Bijlage bij de bevragingsbundel met het concessieplan.
Download
Bijlage bij de bevragingsbundel met de kennisgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

26/3/2024
Bijlage bij de bevragingsbundel met de kennisgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Download

Contacteer onze experts

Transparant icoon voor de toepassing van 'contacten' in kader van het nieuw intranet
Invest & Development

Vragen?

Aarzel niet ons te contacteren.

Dit vind je misschien ook interessant