Shipping

De scheepvaart is het kloppend hart van Port of Antwerp-Bruges. Met moderne nautische infrastructuur, transparante veiligheid en vlotte maritieme diensten garanderen we een efficiënte navigatie voor zeevaart en binnenvaart doorheen de haven.

Shipping is the beating heart of Port of Antwerp-Bruges. With modern nautical infrastructure, transparent law enforcement and proactive shipping guidance, Port of Antwerp-Bruges guarantees efficient and safe navigation through the port. Together with customers and partners, we are achieving good results: faster distribution, more intelligent logistics, smoother customs handling, greener activities and more transparent processes for maritime and inland navigation.

Order maritime services or other port services quickly and easily via ZEDIS of APICS

Maritime services

In Port of Antwerp-Bruges we offer a range of maritime services and port services such as pilotage, towage services, bunkering or applications to follow the sailing of your ship. That way, every sailing goes smoothly and safely.

Read more
Nautische berichten zijn werkzaamheden of bijzondere operaties op de vaarweg, meerverboden of wijzigingen in procedures.

Nautical notices

Special or temporary situations in the port area are available in the form of nautical notices. These include work or special operations on the waterway, mooring restrictions, or changes in procedures. These nautical notices are informative and authoritative in nature.

Read more
De havenkapitein is verantwoordelijk voor de praktische werking van de haven. Hij neemt maatregelen in functie van de openbare orde en de veiligheid in het havengebied. Naast internationale en nationale regels hebben Antwerpen en Zeebrugge ook lokale regels, die de havenkapitein vastlegt in de verordeningen.

The Harbourmaster's Office

Antwerp and Zeebrugge have a harbour master. The harbour masters, or port commanders, together with their teams, are responsible for the practical operation of the port. They take measures according to public order and safety in the port area. Besides international and national rules, Antwerp and Zeebrugge have a set of local rules, which the harbour master lays down in port regulations.

Read more
De binnenvaart is het belangrijkste alternatieve transportmiddel in Port of Antwerp-Bruges. Als binnenvaartondernemer of binnenschipper kun je op verschillende plaatsen in de haven terecht voor het afnemen van drinkwater, het ophalen van bilgewater, afgeven van afval, ontgassing, walstroom,...

Inland navigation services

Inland navigation is the most important alternative transport mode in Port of Antwerp-Bruges. There are a range of places available to inland operators or skippers at the port for purchasing drinking water, collecting bilge water, waste disposal, degassification, shore power, etc.

Read more
Zeebrugge lies on the route of several Western European cruises. Every year, the port welcomes thousands of cruise tourists who can discover Flanders' tourist offering during a day trip.

Cruises

Zeebrugge lies on the route of several Western European cruises. Every year, the port welcomes thousands of cruise tourists who discover Flanders' tourist offering during a day trip. Consult the departure and arrival times of cruises here. 

Read more
In Port of Antwerp-Bruges passeren cargo- of goederenschepen in alle vormen en maten. Ze zijn ontworpen en uitgerust voor de lading die ze vervoeren.

Cargo ships

Cargo ships of all shapes and sizes pass through Port of Antwerp-Bruges. They are designed and equipped for the cargo they carry.

Read more
Om de veiligheid en werking van Port of Antwerp-Bruges te waarborgen, zijn een aantal regels en procedures vastgelegd.

Regulations and procedures

To guarantee the safety of all port users and the smooth operation of Port of Antwerp-Bruges, various rules and conditions have been laid down. These rules are contained in the port police regulation. The Port Authority Officers monitor compliance and are responsible for enforcement. 

Read more
De Havenkapitein ziet toe op de correcte behandeling van gevaarlijke goederen en het naleven van alle wettelijke voorschriften in Port of Antwerp-Bruges.

Regulations for dangerous goods

Dangerous and polluting goods refers to the transportation and handling of explosives, ammunition, dangerous goods, and performing special handling operations that pose a risk of fire, explosion, or environmental nuisance. Transporting these is subject to special rules. The Harbour Master's Office supervises the correct handling of dangerous goods and compliance with all legal requirements. 

Read more

Security in and around the port

A port is an extensive area with critical installations and activities. Safety and security are crucial: for the people who work at the port and for the people who live in the general vicinity of the port area. Everyone who comes into the port can help enhance safety and security.

Read more
Veiligheid en beveiliging in de haven van Port of Antwerp-Bruges.

Facts and figures

Booklet with facts and figures of 2022.

Facts and figures

24/5/2024
Booklet with facts and figures of 2022.
Download
Livret avec les faits et chiffres de l'année 2022.

Faits et chiffres

24/5/2024
Livret avec les faits et chiffres de l'année 2022.
Download

You might also find this interesting