People and the environment

Met de omschakeling naar een circulaire economie en grote investeringen in de energietransitie streeft Port of Antwerp-Bruges naar klimaatneutraliteit in 2050. Als een bedrijf met een belangrijke maatschappelijke rol hebben we er alle belang bij om onze impact op het klimaat te beperken.

As a world port, we provide prosperity and jobs. But Port of Antwerp-Bruges wants to do and mean more than that. Because we are aware of the impact of our activities on our surrounding and local residents.

 

The port and its surroundings form an ecosystem and together we want to create opportunities for a sustainable future. That is why we invest in safety, mobility and environmental quality.

Most visited

Luchtkwaliteit en geur spelen een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit voor de omwonenden en de omliggende steden. Geursensoren dragen bij aan het meten van de luchtkwaliteit in een slimme haven.

Air quality and odour

Air quality and odour play an important role in the environmental quality for local residents and surrounding cities. We strive to continuously improve the air quality in the broad vicinity of Antwerp and Zeebrugge and to limit odour nuisance.  

Read more
De haven moet bereikbaar blijven voor mensen en goederen. Daarom werken we aan een modal shift om tegen 2030 een verschuiving te maken naar meer goederenvervoer over spoor, door middel van binnenvaart en via pijpleidingen.

Mobility

The port must remain accessible for people and goods. That is why we are working towards a modal shift in order to increase cargo transport by rail, inland navigation and pipelines by 2030.

Read more
We willen ervoor zorgen dat het havengebied proper blijft. Samen met de bedrijven in de haven nemen we maatregelen om vervuiling van water en bodem te verminderen en te verwijderen.

Clean port

We want to make sure the port area stays clean. Along with the companies at the port, we take measures to reduce and remove water and soil pollution.

Read more
Het havengebied heeft heel wat unieke natuur. De haven draait om industrie, maar dit mag niet ten koste gaan van de natuur.

Nature

The port area boasts a lot of unique nature. Industry should not come at the expense of nature. We strive for a balance between economic growth, consideration for nature, and we are committed to preserving and developing nature.

Read more

Natuurcompensatie voor restgronden in Waaslandhaven

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse percelen braakliggende terreinen (‘restgronden’), die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. Deze terreinen overlappen met een Vogelrichtlijngebied.

 

Om de aanwezige bedrijven zich verder te laten ontwikkelen met respect voor de omgeving stellen Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Port of Antwerp-Bruges een Plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op. Hiermee willen we alle belanghebbende partijen informeren over de mogelijke alternatieven en compenserende maatregelen. Een eerste stap in de procedure voor een plan-MER is de publicatie van een kennisgevingsnota.

Lees meer over de kennisgeving en de inspraakronde

In a rapidly changing world, we want to be a safe haven and turn major challenges such as the energy transition, digitisation and mobility into solutions.

Jacques VandermeirenCEO Port of Antwerp-Bruges
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges

Most searched