Geschiedenis van Antwerpen

De haven van Antwerpen kan terugblikken op een rijke geschiedenis. Al sinds de 12de eeuw vinden schepen met lading en passagiers hun weg over de Schelde.

Hoe oud is de haven van Antwerpen?

Je hoeft maar een hand in de Schelde te steken om verbonden te zijn met de hele wereld. Zo luidt een gezegde in de Antwerpse havengemeenschap. De Schelde is de levensader die de stad verbindt met de rest van de planeet. Kijk maar naar de geschiedenis van Antwerpen door de eeuwen heen. Elke keer de Schelde was afgesloten, volgde een periode van economisch verval. De stad boerde achteruit, de bewoners trokken weg. Is de levensader afgesloten, dan stopt het hart met kloppen.

 

Voor het bekendste voorbeeld, en het absolute dieptepunt, moeten we teruggaan naar 1585. Nadat de stad in Spaanse handen was gevallen, sloten de bezetters de Schelde af. Antwerpen was in de eeuwen voordien uitgegroeid tot commercieel wereldcentrum. Nadat de Schelde dicht ging, verviel Antwerpen razendsnel van wereldhaven tot binnenhaven.

De haven van Antwerpen door de eeuwen heen

Van het Bonapartedok tot het Deurganckdok: door de eeuwen heen is het uitzicht van de haven sterk veranderd. Benieuwd hoe groot die verschillen zijn? Port of Antwerp-Bruges ontwikkelde een handige tool waarmee je eenvoudig historische kaarten en foto's vergelijkt met de huidige situatie.

Bekijk de historische kaarten

Nieuwe start met Napoleon

Het is wachten op een Fransman om Antwerpen als wereldhaven in ere te herstellen. Napoleon zorgde aan het begin van de 19de eeuw voor een nieuwe start. De keizer nam stad en haven tijdens de Franse bezetting grondig onder handen. Een groot deel van de open vlieten, vesten en ruien – die gebruikt worden om de goederen vanuit de haven tot in de stad te brengen – liet hij overwelven

 

Vlakbij het Hanzehuis, waar vandaag het MAS staat, kwamen twee dokken achter een sluis: Le Petit Bassin en Le Grand Bassin. In afwachting van de geplande verovering van Engeland gebruikte Napoleon het kleine dok als thuishaven voor zijn militaire vloot. Het grote dok moest ooit voor commerciële doeleinden dienen.

 

De moderne haven was geboren. Het middeleeuwse laden en lossen langs de rivier, met boten die de hele tijd op en neer wiegden door de getijden, was voorbij. De dokken achter sluizen waren een garantie op rustig water en hadden een gigantisch potentieel om grote schepen aan te laten meren.

 

Onder de Nederlandse overheersing noemde Willem van Oranje het grote dok later naar zichzelf. In 1903 werd het kleine dok herdoopt tot het Bonapartedok. Een tip voor wie op citytrip naar Parijs trekt: in het Hôtel des Invalides in Parijs, waar Napoleon begraven ligt, prijken Le Petit Bassin en Le Grand Bassin tussen de grote werken van de keizer. 

Nooit meer tol betalen aan de haven van Antwerpen

1863 is een mijlpaal voor de haven van Antwerpen. In dat jaar bereikt de Belgische regering een historisch akkoord met Nederland. De Nederlanders heffen geen tol meer op Scheldevaarten richting Antwerpen en de rivier zal niet meer afgesloten worden. Antwerpen zou voor altijd bereikbaar blijven.

 

Dat akkoord was een stimulans voor de ontwikkeling van de haven. De industriële revolutie was volop aan de gang, stoomschepen maakten reizen naar Azië en Afrika mogelijk. Antwerpen profiteert van haar unieke ligging 80 kilometer landinwaarts. Zo ligt de haven vlakbij het Europese binnenland. Koopwaar voor de Europese markt komt vlot en veilig op de eindbestemming terecht. Via de binnenvaart, het spoor en de weg raken goederen snel van en naar de haven. Want ook omgekeerd zorgt de haven van Antwerpen voor de uitvoer van Europese producten naar overzeese gebieden.  

 

Dankzij de haven barst Antwerpen uit haar voegen als handelsstad. Om meer en grotere schepen te ontvangen, worden de Scheldekaaien rechtgetrokken. Ten noorden van Antwerpen komen nieuwe dokken en sluizen. Zo verhuist de haven steeds verder weg van de stad en krijgt de haven ruimte om te groeien. 

Lunch

De haven van Antwerpen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog reikte de haven van het Eilandje tot wat nu de Van Cauwelaertsluis is. De stad krijgt het op het einde van de oorlog zwaar te verduren. Maar in tegenstelling tot Rotterdam en Hamburg blijft de haven quasi ongeschonden. Nadien levert ze een belangrijke bijdrage aan de bevrijding als aanvoerhaven voor militair en commercieel transport .

 

De zwaar beschadigde havens van Rotterdam en Hamburg worden in sneltempo heropgebouwd tot nieuwe, moderne havens. De verouderde Antwerpse haven heeft het moeilijk om nog te concurreren. Een grondige vernieuwingsoperatie dringt zich op. Die komt er met middelen van het Amerikaanse Marshallplan en dankzij de investeringen van het Tienjarenplan van de Belgische regering. De haven moderniseert en breidt uit.

 

De bouw van nieuwe, grote dokken, zoals het Kanaaldok, gaat van start. De haven slorpt de polderdorpen Wilmarsdonk, Lillo, Oorderen en Oosterweel op. Boerenzonen gaan aan het werk als havenarbeiders. Multinationals uit de chemische industrie vestigen zich in het havengebied. Op enkele kilometers van de Nederlandse grens komt de toen grootste sluis ter wereld: de Zandvlietsluis. Het gaat hard voor de haven van Antwerpen.

Wereldrecords op Linkeroever

In het noorden stoot de haven van Antwerpen letterlijk op haar grens: de grens met Nederland. Op rechteroever is geen enkele mogelijkheid om nog verder te groeien. De uitbreiding moet noodgedwongen gebeuren op de andere oever van de Schelde.

 

Op Linkeroever moeten geen dorpen verdwijnen, het gebied bestaat enkel uit polders. Einde jaren 1970 krijgt de Waaslandhaven vorm. Eén probleem: die haven had met de Kallosluis jarenlang maar één sluis. Dat is een groot risico: hapert die ene sluis, dan is op linkeroever meteen de enige ingang naar de haven geblokkeerd.

 

In 2016 komt er een nieuwe sluis: de Kieldrechtsluis. Met een lengte van 500 meter en een breedte van 68 meter tot vandaag de grootste sluis ter wereld in het befaamde Guinness Book of World Records!

Laadbruggen van Stocatra aan het Hansadok met de vrachtschepen Atland uit Göteborg en Proteus uit Bremen en enkele binnenschepen.

Groeien voor de sluizen

Voor de containerrederijen zijn de sluizen, die de dokken vrijwaren van de invloed van de getijden, niet langer noodzakelijk. De immense kranen op de containerterminals zijn in staat een containerschip te lossen en laden terwijl het op en neer de getijdenwerking ondergaat. De sluizen zorgen dus alleen maar voor tijdverlies.

 

Daarom beslist Port of Antwerp om, eerst op rechteroever, twee nieuwe terminals te bouwen. De Noordzee Terminal en de Europa Terminal zijn de eerste twee terminals voor de sluizen. Zo is de haven opnieuw een beetje groter. Ook op linkeroever komt er zonder sluis aan de rivierkant een nieuw dok van liefst 4,5 kilometer groot: het Deurganckdok. Dat is met meer dan 5 kilometer kaaimuur het grootste getijdendok ter wereld, opnieuw eentje voor de recordboeken.

 

Binnenkort krijgt het Deurganckdok een opvolger. De scheepvaart blijft aan schaalvergroting doen, de containertrafiek blijft jaar na jaar groeien. Om haar rol als wereldhaven en economische motor te blijven spelen, moet de haven van Antwerpen meegroeien.

De Schelde van bron tot monding

De meest uiteenlopende producten uit de verste uithoeken van de wereld vinden hun weg naar Antwerpen via de Schelde. Waar ontspringt onze verbinding met de wereld?

Kleine bron, brede monding

De Schelde ontspringt in het Noord-Franse dorpje Gouy. Sinds 2009 is Port of Antwerp mede-eigenaar van de Scheldebron. Hier is ze nog slechts een beekje, bij de Belgische grens kunnen we pas spreken van een echte rivier. Gevoed door zijrivieren wordt de Schelde gedurende het traject steeds breder.

 

Na 360 kilometer mondt de rivier nabij Vlissingen uit in de Noordzee. Het traject van Gouy tot Gent is de Bovenschelde, het deel tussen Gent en de Nederlandse grens boven Antwerpen heet de Zeeschelde en vanaf deze grens stroomt de Westerschelde naar de monding in de Noordzee.

Voer voor iedereen

De Westerschelde en Zeeschelde vormen samen een uniek estuarium. Onderhevig aan getijdenwerking stromen zout zeewater en zoet rivierwater in elkaar over. Door de getijden is er ook een grote oppervlakte van slikken en schorren, met als prachtig voorbeeld het beschermde natuurgebied het Verdronken Land van Saeftinghe. Doordat de slikken en schorren geregeld overstromen en vervolgens weer droogvallen, zijn dit belangrijke vindplaatsen van voedsel voor vogels. Trekvogels die overwinteren in warme, zuiderse oorden landen hier dus graag voor een hapje. In de rivier zelf zoeken onder andere bevers en zeehonden hun voedsel. 

Verdieping van de Schelde

Vanaf Gent tot aan de monding bepalen getijden de waterstand. Door de meest recente Scheldeverdieping in 2010 kunnen de grootste containerschepen ter wereld echter vlot en veilig naar Antwerpen blijven varen. Er is een constante diepgang van 13,1 meter mogelijk en bij hoogwater kunnen schepen met een diepgang tot 15,5 meter naar de Scheldehaven varen. Dankzij de Scheldeverdieping blijft Antwerpen een toonaangevende rol spelen als wereldhaven.

Dit vind je misschien ook interessant