Het doel van het Containerplan 22-30 is om de containercapaciteit stapsgewijs te verhogen door de beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken. Deze optimalisaties zijn nodig om een van de grootste containerhavens van Europa te blijven. Zo garanderen we de bevoorrading van ons land en de welvaart van huidige en toekomstige generaties.

Wat is het Containerplan 22-30?

Port of Antwerp-Bruges werkt samen met stakeholders aan een Containerplan 22-30 om de bestaande capaciteit te verhogen. Dit project verloopt parallel met de realisatie van grote infrastructuurwerken zoals Nieuwe Sluis Zeebrugge, Extra Containercapaciteit Antwerpen en de Europa Terminal. De focus van het actieplan ligt op het slimmer benutten van de huidige capaciteit en een vlottere doorstroming van containers in en rondom de platformen Antwerpen en Zeebrugge.

Hoe doen we dat?

Het Containerplan 22-30 is een havenbreed actieplan dat Port of Antwerp-Bruges gefaseerd uitrolt met haar klanten en andere stakeholders. In de eerste fase staat efficiëntie van de containerketen centraal. Op middellange termijn kijkt Port of Antwerp-Bruges ook naar ruimtelijke optimalisaties.

Efficiëntie en optimalisatie

Het Containerplan 22-30 zet sterk in op efficiëntie en optimalisatie van de containerketen. Dit zal gebeuren door de operaties te optimaliseren (onder andere verlagen 'dwell times', de tijd die een container doorbrengt op een terminal) en de planning meer transparant en betrouwbaar te maken. Een ander onderdeel van het plan is het consequenter delen van info tussen de verschillende schakels in de logistieke keten zoals terminals, rederijen, operatoren, verladers en expediteurs.

Met het Containerplan 22-30 wil Port of Antwerp-Bruges de huidige capaciteit simmer benutten en de doorstroming van containers vlotter maken.

1. Betere informatie en inzicht in de nautische keten

Loodsen, sleepdiensten en verkeersleiders werken nauw samen met scheepsagenten om schepen en lading vlot en veilig naar de haven te gidsen.

 

Met het strategisch programma 'Ketenwerking Anders Bekeken Antwerpen Brugge' bouwt Port of Antwerp-Bruges samen met ketenpartners op een data- en community-gedreven manier aan een transparante en veerkrachtige nautische keten.

2. Verschuiven naar meer uniforme processen

Samen met haar stakeholders werkt Port of Antwerp-Bruges aan meer uniforme en transparante afspraken. Dit zal bijdragen aan een efficiëntere containerketen en duidelijkheid voor alle gebruikers van de haven.

 

De ETA Terminal tool, één van de eerste uitkomsten van het containerplan, bundelt op één pagina wanneer containerschepen aankomen (ETA) en wanneer de Antwerpse terminals de containers kunnen ontvangen. Dit zorgt voor bijkomende transparantie en zichtbaarheid voor spelers in de logistieke keten.

3. Meer focus op digitalisering van de containerketen

Port of Antwerp-Bruges speelt een voortrekkersrol in de verdere digitalisering van de logistieke keten en blijft op die manier voorbereid op de toekomst.

 

De voorbije jaren legde zowel het Port Community System C-Point als NxtPort een solide basis voor het digitaliseren van de operationele informatiestromen in de haven. Doelstelling is het delen van data tussen de verschillende spelers om zo de containerketen in de brede havencontext efficiënter, goedkoper en veiliger te maken.

4. Buffercapaciteit en corridoraanpak

De combinatie van de directe ligging aan de kust van Zeebrugge en de 80 kilometer landinwaartse ligging van Antwerpen zorgen voor een snelle en duurzame connectiviteit met het Europese achterland. De haven is multimodaal verbonden via spoor, weg, binnenvaart en pijpleidingen.

 

De Vlaamse overheid en Port of Antwerp-Bruges versterken het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens door het Impulsprogramma voor de binnenvaartsector. Door samen te werken op belangrijke vaarroutes, bundelen we volumes en krijgen we een vlottere afhandeling aan de containerterminals.

Veelgestelde vragen

Ruimtelijke optimalisering

Op middellange termijn werkt het Containerplan 22-30 aan slimmer omgaan met de bestaande ruimte. Om dit te realiseren faciliteert Port of Antwerp-Bruges infrastructurele en ruimtelijke optimalisaties op terminals die containers behandelen.

The Container Plan 22-30 works on spatial optimization of the existing container terminalq.

Contacteer onze experts

Ties Vanthillo

Invest Business Developer

Annemie Peeters

Key Accountmanager Shipping lines

Jo Van der herten

Key Accountmanager Terminals

Heb je vragen?

Aarzel niet ons te contacteren.

Dit vind je misschien ook interessant