Tweede soortenbeschermingsprogramma

Er leven liefst 90 beschermde dier- en plantensoorten in de haven. Het soortenbeschermingsprogramma garandeert de instandhouding van de leefgebieden van deze populaties. En geeft bedrijven kans om zich te ontwikkelen.

Het soortenbeschermingsprogramma haven Antwerpen (SBP) is uniek in Vlaanderen. Het is immers het enige soortenbeschermingsprogramma voor een specifiek gebied. Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir keurde het tweede programma, dat een looptijd heeft tot 2027, ondertussen goed.

 

Het soortenbeschermingsprogramma vloeit voort uit Europese wetgeving, die door Vlaanderen wordt geïmplementeerd. Het Agentschap Natuur en Bos maakt het SBP op. Het bundelt een reeks acties die een gunstige staat van instandhouding van een soort of een groep soorten in een bepaald gebied willen verkrijgen. Voor het havengebied Antwerpen telt men maar liefst 90 beschermde soorten, waarvan 51 havenspecifieke planten en dieren.

Focus op 'paraplusoorten'

Dit tweede soortenbeschermingsprogramma is opgebouwd rond tien zogenaamde paraplusoorten: argusvlinder, blauwborst, gebouwbewonende zwaluwen, groenknolorchis, meervleermuis, oeverzwaluw, rugstreeppad, visdief, wilde orchideeën en zwartkopmeeuw. Paraplusoorten zijn dieren en planten waarvan de inrichtings- en behoudsmaatregelen ook een gunstig effect hebben op andere soorten die in dezelfde habitat voorkomen. De meeliftende soorten 'liften' dus mee onder de paraplu van maatregelen voor de paraplusoort.

De oeverzwaluw is één van de tien paraplusoorten die opgenomen zijn in het tweede soortenbeschermingsprogramma.

Het pakket aan maatregelen binnen het soortenbeschermingsprogramma waarborgt in eerste instantie het behoud van een duurzame populatie en stelt de toekomst van ecosystemen veilig. Dat is op zijn beurt belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling van de haven. Bedrijven die deze beschermde planten of dieren zien opduiken op hun terrein, kunnen we makkelijker faciliteren voor aanvragen van afwijkingen en ontheffingen van verbodsbepalingen.

 

De realisatie van het SBP gebeurt in samenwerking tussen Port of Antwerp-Bruges, Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Natuurpunt, maar ook heel wat andere partners zijn hierbij betrokken: Infrabel, Agentschap Natuur en Bos, INBO, De Vlaamse Waterweg, Maritieme Toegang, Stad Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. En uiteraard de bedrijven.

Presentatie over het tweede soortenbeschermingsprogramma Antwerpen.

Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in jouw haven

Ontvang je nieuwe artikels graag in je mailbox? Schrijf je dan in op de 'Port Affairs' nieuwsbrief. Zo blijf je ook op de hoogte van al het nieuws.

Ontvang nieuws uit de haven
Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de haven.

Dit vind je misschien ook interessant