Beveiligingsplan en International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

De International Maritime Organization legt regels vast om schepen en havenfaciliteiten te beveiligen: de International Ship and Port Facility Security Code. De ISPS-code geldt voor passagiersschepen, vrachtschepen met een bruto tonnage van 500 of meer en havenfaciliteiten die bovenstaande schepen in internationaal verkeer behandelen. Port of Antwerp-Bruges valt binnen die categorie en heeft daarom een goedgekeurd beveiligingsplan. 

Doel van de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

 • Een internationaal netwerk implementeren tussen regeringen, lokale autoriteiten en de scheepvaartindustrie.
 • De verantwoordelijkheden bepalen van de autoriteiten en scheepsgebonden bedrijven (rederijen, terminals,…) om de maritieme veiligheid te verhogen.
 • Tijdig en efficiënt verzamelen en uitwisselen van veiligheidsgebonden informatie.
 • Veiligheidsplannen en procedures uitwerken om snel op veranderende veiligheidsniveaus te reageren.
 • Vertrouwen creëren in de bestaande veiligheidsinfrastructuur.
Beveiligingsplan en International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

Wat houdt de ISPS-code in voor Port of Antwerp-Bruges?

Port of Antwerp-Bruges is een havenfaciliteit die volgens de ISPS-code verplicht is om alle taken rond veiligheid uit te voeren. Die taken zijn toegangscontrole, het bewaken van de havenfaciliteit en de verboden terreinen, toezicht op het laden en lossen van de lading en scheepsvoorraden en zorgen dat veiligheidscommunicatiemiddelen binnen handbereik zijn.

 

Hoe krijgt Port of Antwerp-Bruges een goedgekeurd beveiligingsplan?

 

 1. Het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging voert een risicoanalyse uit, de Port Facility Security Assessment (PFSA). Die analyse kijkt naar de belangrijkste infrastructuur, mogelijke bedreigingen, of de procedures op punt staan,...
   
 2. De Port Facility Security Officer (PFSO) maakt op basis van deze analyse het Port Facility Security Plan of beveiligingsplan voor Port of Antwerp-Bruges op of stuurt het bij. Dat plan bepaalt onder andere welke gebieden niet of beperkt toegankelijk zijn, hoe lading behandeld wordt, wat er moet gebeuren met achtergelaten bagage, ...
   
 3. Het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging controleert op het terrein of de aanbevelingen zijn opgevolgd en licht de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging (NAMB) in.
   
 4. De Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging laat de IMO in London weten dat de havenfaciliteit voldoet aan alle regels.
   
 5. De IMO reikt een certificaat uit dat vijf jaar geldig is.
   
 6. Het Lokaal Comité, de Nationale Autoriteit en de Europese Commissie (Directoraat Generaal Mobiliteit & Transport) voeren regelmatig tussentijdse inspecties uit.

 

Organiseren van oefeningen

Elke havenfaciliteit is verplicht om elk kalenderjaar ten minste vier kleine en één grote oefening te organiseren om het beveiligingsplan voldoende in te oefenen.

 

In opdracht van de Europese Commissie heeft Port of Antwerp-Bruges een handboek uitgewerkt om de beveiligingsverantwoordelijken van ISPS-havenfaciliteiten en havens te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de verplichte maritieme beveiligingsoefeningen. 

 

In opdracht van de Europese Commissie heeft Port of Antwerp-Bruges een handboek uitgewerkt om de beveiligingsverantwoordelijken van ISPS-havenfaciliteiten en havens te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de verplichte maritieme beveiligingsoefeningen.

Handbook to assist security officers of ISPS port facilities and ports in developing and conducting maritime security exercises.

Handboek ISPS

1/6/2022
Handbook to assist security officers of ISPS port facilities and ports in developing and conducting maritime security exercises.
Download

ISPS Declaration of Security (DOS)

Met een Declaration of Security (DOS) spreken het schip en de haven extra specifieke beveiligingsmaatregelen af. Een DOS is nodig in deze situaties: 

 

 • Als het schip op een hoger beveiligingsniveau werkt dan de havenfaciliteit of het andere schip waarmee samenwerking plaatsvindt.
 • Als er een overeenkomst inzake een DOS bestaat tussen verdragsluitende staten met betrekking tot bepaalde internationale reizen of specifieke daarvoor gebruikte schepen.
 • Als er een veiligheidsdreiging of veiligheidsincident is geweest, waarbij het schip dan wel de havenfaciliteit betrokken was.
 • Als het schip zich in een haven bevindt die niet verplicht is over een goedgekeurd PFSP te beschikken dan wel dat uit te voeren.
 • Als er ship/ship activiteiten plaatsvinden met een ander schip dat niet verplicht is over een goedgekeurd Ship Security Plan te beschikken dan wel dat uit te voeren.

Dit vind je misschien ook interessant