Overal ter wereld eisen drugs een zware tol van de samenleving. Het is een ingewikkeld probleem dat bestaat uit verschillende elementen: van de productie en aanvoer van drugs tot de verkoop en het gebruik ervan. Drugsverslaving heeft fysiek en sociaal een verwoestend effect op mensen en gemeenschappen. Doordat er veel geld mee gemoeid is, veroorzaken drugshandel en druggebruik ook geweld en andere vormen van criminaliteit in onze samenleving.

Waarom heeft Port of Antwerp-Bruges zoveel te kampen met drugstrafiek?

Port of Antwerp-Bruges is een toegangspoort naar Europa. Antwerpen en Zeebrugge zijn omgeven door een uitgebreid netwerk van internationale snelwegen. 

 

De troeven die van Port of Antwerp-Bruges een goed bereikbare wereldhaven maken, zorgen er jammer genoeg ook voor dat ze te kampen heeft met een deel van het internationale drugstransport. Drugs die er aankomen zijn niet enkel bestemd voor de Belgische markt. Een groot deel wordt illegaal getransporteerd naar andere Europese landen.
 

Actieplan tegen drugscriminaliteit

Midden februari 2023 engageerden de Belgische en Nederlandse overheden en vijf grote rederijen zich om samen de strijd tegen de drugstrafiek op te voeren. Concreet nemen ze extra maatregelen zoals de inzet van 'slimme' containers en containerzegels, de aanwerving van extra personeel bij douane en politie, screening van havenmedewerkers door de veiligheidsdiensten, informatie-uitwisseling en hogere internationale veiligheidsstandaarden.

 

Dit zijn de zeven concrete maatregelen:

 

  1. Met de aanstelling van Ine Van Wymersch, is er sinds maart 2023 een federale drugscommissaris om de inspanningen tegen drugscriminaliteit al zeker tot 2028 te coördineren.
  2. Binnen de scheepvaartpolitie wordt een nieuwe politie-eenheid opgericht voor de beveiliging van de haven. Er zullen honderd agenten worden ingezet, waaronder velen uit de federale politiereserve. De ambitie is om het aantal agenten tegen 2024 nog te verdubbelen.
  3. Lokale overheden krijgen meer bevoegdheden om bedrijven aan te pakken die betrokken zijn bij het witwassen van geld. Dit omvat ook de intrekking van het ISPS-certificaat van terminals die systematisch de ISPS-code niet naleven.
  4. Er komen strengere boetes tot €1 000, driemaal meer dan ervoor, voor het gebruik van cocaïne. Alternatieve straffen zullen een afkickcursus omvatten.
  5. Er komen betere en meer scanners zodat de douane alle verdachte containers in de haven kan controleren. De douane werft 108 extra personeelsleden aan voor het Antwerpse havenplatform. 
  6. De 16 000 mensen die in de Belgische havens werken, zullen worden onderworpen aan strengere screenings, vergelijkbaar met wat al op de luchthavens gebeurt. Bij deze screening wordt niet alleen gekeken naar strafbladen, maar ook naar andere databanken, de financiële situatie van mensen en hun contacten. 
  7. De Belgische politie zal nauwer samenwerken met buitenlandse politiediensten en buitenlandse regeringen, waaronder die van de Verenigde Arabische Emiraten. België heeft verschillende verdragen met de Golfstaat gesloten, onder meer over de uitlevering van verdachten en criminelen. 

Wat doet Port of Antwerp-Bruges tegen drugstrafiek?

Naast de extra maatregelen van de regering, ondersteunt het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge de veiligheidsdiensten door controle op de uitvoering van veiligheidsmaatregelen, het delen van informatie, het faciliteren van de implementatie van technologie en data-analyse

Wat doet Port of Antwerp-Bruges tegen drugstrafiek

Samenwerking

Stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, de lokale en de federale politie, de gerechtelijke diensten, de douane, de Havenkapiteinsdienst, de bedrijven in de haven, zoals de containerterminals en iedereen die in de haven werkt, werken op tactische en operationele niveaus nauw samen in de strijd tegen de internationale drugstrafiek. 

 

Er is een meldingsnetwerk om alle veiligheidsdiensten te informeren over verdachte activiteiten en gebeurtenissen in de haven.

 

Fysieke beveiliging van containerterminals en toegangscontrole

De Havenkapiteinsdienst houdt toezicht op de correcte naleving van de ISPS-beveiligingsprocedures (International Ship and Port facility Security Code) door de terminals en verplicht een toegangs- en registratiebeleid voor alle bedrijven in de haven. Zo kan niet iedereen zomaar binnen- en buitenlopen. Daarnaast verbeteren de uitbaters van de containerterminals continu de maatregelen om hun medewerkers, activiteiten en terreinen te beschermen tegen ongewenste handelingen. Ze zien er strikt op toe wie toegang heeft.

 

Virtueel beveiligde haven

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge heeft als doel een digitaal ‘beveiligingsnet’ te creëren voor de haven. Hiervoor maakt het gebruik van camera’s, sensoren, drones en allerlei soorten computersystemen. Ook zorgt onder meer het Certified Pick-Up platform ervoor dat het afhalen van containers digitaal beveiligd is en het altijd mogelijk is om te achterhalen wie een bepaalde container heeft afgehaald. ANPR-camera’s die kentekens van voertuigen lezen, ondersteunen de politie in het bewaken van het wegtransport op openbaar domein.

 

Sensibilisering van havenpersoneel

Drugscriminelen zetten havenmedewerkers onder druk om mee te werken aan drugtrafiek. Wie om wat voor reden of op welke manier dan ook meewerkt aan drugssmokkel in de haven, riskeert zware gevangenisstraffen. Daarom is het belangrijk om havenpersoneel in te lichten over de gevaren van drugstrafiek en hen te beschermen tegen criminele organisaties. CEPA sensibiliseert havenmedewerkers en maakt ze attent op de gevaren van drugstrafiek voor hun persoonlijke veiligheid en de veiligheid van hun families. Iedereen kan steeds verdachte zaken melden via het meldpunt.

 

Meldpunt ‘Onze Haven Drugsvrij’

Hoe kan jíj helpen om de haven drugsvrij te houden? Door verdachte situaties te melden! Jouw melding kan de politie helpen in haar onderzoek, waardoor ze krachtdadiger en gerichter kan handelen. Meld verdachte situaties anoniem op het meldpunt 'Onze Haven Drugsvrij'.

Een veilige haven

De Port of Antwerp-Bruges is en blijft een veilige haven voor schepen en bemanningen die onze haven aanlopen. De partners (justitie, de gerechtelijke- en scheepvaartpolitie, de douane, het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge en de private havengemeenschap) slaan de handen in mekaar om  de illegale handel in cocaïne via onze haven terug te dringen. 

 

Er is geen mirakeloplossing om de drugstrafiek een halt toe te roepen. Daarom is het essentieel dat het drugsprobleem op verschillende fronten tegelijk wordt aangepakt.

Dit vind je misschien ook interessant