In het havengebied zijn door de jaren heen historische bodemverontreinigingen ontstaan. Zowel de individuele bedrijven als Port of Antwerp-Bruges zelf nemen maatregelen om vervuiling van (water)bodem en milieu te verminderen en te verwijderen.

Bodemonderzoek en bodemsanering

We streven er naar om tegen 2036 alle historische bodemverontreinigingen gesaneerd te hebben. Op verschillende locaties, zowel in eigendom als in concessie van Port of Antwerp-Bruges, zijn daarom bodemonderzoeken en saneringen in voorbereiding of uitvoering.

sanering fortzone
opvullen fortkamers

Voormalige General Motors site – NextGen District

De voormalige 88 hectare van General Motors in de haven van Antwerpen wordt de toekomstige hotspot voor circulaire economie: NextGen District. Innovatieve spelers binnen de circulaire proces- en maakindustrie zullen er ‘end-of-life-producten’ een nieuw leven geven, circulaire koolstofoplossingen onderzoeken en testprojecten met hernieuwbare energie uitvoeren.

 

Omdat er in de bodem een historische verontreiniging aanwezig was, hebben we deze in samenwerking met OVAM gesaneerd. De verontreinigde grond werd uitgegraven, gereinigd en vervolgens terug aangebracht op de site. In een verdere fase wordt ook de aanwezige grondwatersanering in samenwerking met de OVAM nog gesaneerd.

 

Waterbodemkwaliteit

Ook de waterbodemkwaliteit volgen we in het havengebied continu op. Bij geplande baggerwerken meten we altijd vooraf de kwaliteit van de specie. In functie hiervan kunnen we dan een gepaste bestemming bepalen voor deze al dan niet verontreinigde specie.

Duurzame verwerking van vervuild slib

Jaarlijks worden in de haven grote hoeveelheden slib gebaggerd en daarna verwerkt door de ontwateringsinstallatie Amoras. Sinds 2020 wordt ook het meest vervuilde baggerslib in de haven, deTBT-specie, duurzaam verwerkt door Amoras.

 

TBT werd vanaf de jaren '70 wereldwijd gebruikt in scheepsverf om de begroeiing van mosselen en algen op scheepsrompen te voorkomen, maar is sinds 2003 volledig verboden. Door de met TBT verontreinigde waterbodem aan te pakken, zal de waterkwaliteit substantieel verbeteren.

Wij zijn de enige haven ter wereld die vervuild slib niet alleen verwijdert, maar ook duurzaam verwerkt.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges
CEO, Port of Antwerp-Bruges

Dit vind je misschien ook interessant