De beschikbare ruimte in Vlaanderen is schaars. In het Waasland, zeker in de polders op de linkerscheldeoever, is dat niet anders. Landbouw, natuur en industrie bepalen er het uitzicht en zorgen voor een zichtbare druk op het landschap.

Uitdagingen voor de landbouw

Specifiek voor landbouw komen daar nog extra uitdagingen bij: droogte, waterschaarste, snel veranderende regelgeving, geglobaliseerde markten, afname van de biodiversiteit... Deze uitdagingen zullen ons in de toekomst verplichten de zaken anders aan te pakken.

Innovatiefonds op maat van jouw bedrijf

Binnen de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe werd er daarom een landbouwinnovatiefonds opgericht. Met dit fonds wil Port of Antwerp-Bruges projecten ondersteunen van landbouwers die bereid zijn om hun landbouwactiviteiten bij te sturen zodat ze bijdragen aan de biodiversiteit en toch economisch rendabel zijn. Voor de subsidie van het landbouwinnovatiefonds steunt Port of Antwerp-Bruges op Art. 14 van de groepsvrijstellingsverordening.

Aangepaste landbouw

We zetten in op aangepaste landbouw zoals het verbouwen van gewassen die minder bemesting en pesticiden nodig hebben en die een minder intensieve grondbewerking vereisen (semi-permanente gewassen, niet-kerende bodembewerking, aangepast teeltplan...).

 

Zulke bijsturingen in de landbouw dragen bij aan het bodemleven, de capaciteit om vocht vast te houden en de bewerkbaarheid van de bodem. Dit heeft een positief effect op het inkomen van de landbouwer én de natuur.

Renders landbouwinnovatiefonds

Het projectgebied

Met deze projectoproep wil Port of Antwerp-Bruges, in samenwerking met het Grenspark Groot Saeftinghe, meewerken aan een opwaardering van het huidige polderlandschap op linkeroever. De bruine kiekendief komt hier vaak in beeld, maar ook andere dieren, planten en landschappen maken deel uit van de projectoproep.

Kaart met aanduiding van het projectgebied op linkeroever voor het landbouwinnovatiefonds.

De eerste projectoproep

Na de eerste projectoproep dienden negen landbouwers hun projecten. Een professionele jury keurde die goed. Dankzij het fonds krijgen ze financiële ondersteuning bij het verder uitwerken en uitrollen van hun businessplan. Zo ontwikkelde een van de landbouwers zelf een machine waarmee hij op twee verschillende dieptes tegelijk kan zaaien om via mengteelt biodiversiteit te stimuleren. Na een tweede projectoproep in het najaar van 2021 kregen opnieuw drie projecten financiële ondersteuning.

Renders landbouwinnovatiefonds

Toekomst

Ook in de toekomst blijft Port of Antwerp-Bruges innovatieve landbouwers steunen met het fonds. Zo krijgt het initiatief door een samenwerking met de provincie Zeeland binnenkort ook een Nederlandse variant. Met die samenwerking kan de natuur zich over de grenzen heen verder ontwikkelen.

Downloads

Projectoproep Landbouwinnovatiefonds natuurinclusieve landbouw 2021

Projectoproep

24/5/2024
Projectoproep Landbouwinnovatiefonds natuurinclusieve landbouw 2021
Download
Goedgekeurde projecten Landbouwinnovatiefonds 2020

Projecten landbouwinnovatiefonds 2020

24/5/2024
Goedgekeurde projecten Landbouwinnovatiefonds 2020
Download
Inzetbare kiekendiefvriendelijke maatregelen op de linkerscheldeoever

Vademecum bruine kiekendief

24/5/2024
Inzetbare kiekendiefvriendelijke maatregelen op de linkerscheldeoever
Download

Dit vind je misschien ook interessant