De beschikbare ruimte in Vlaanderen wordt overal schaars. In het Waasland, meer bepaald in de polders op de Linkerscheldeoever, is dat niet anders. Landbouw, natuur en industrie bepalen er het uitzicht en zorgen voor een zichtbare druk op het landschap.

Uitdagingen voor de landbouw

Specifiek voor landbouw komen daar nog extra uitdagingen bij: droogte, waterschaarste, snel veranderende regelgeving, geglobaliseerde markten, afname van de biodiversiteit... Deze uitdagingen zullen ons in de toekomst verplichten de zaken anders aan te pakken.

Innovatiefonds op maat van jouw bedrijf

Binnen de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe werd er daarom een landbouwinnovatiefonds opgericht. Met dit fonds wil Port of Antwerp-Bruges projecten ondersteunen van landbouwers in de regio die bereid zijn om hun landbouwactiviteiten bij te sturen zodat ze economisch rendabel zijn en bijdragen aan de biodiversiteit. Voor de subsidie van het landbouwinnovatiefonds steunen wij op Art. 14 van de groepsvrijstellingsverordening.

Aangepaste landbouw

We zetten in op aangepaste landbouw zoals het verbouwen van gewassen die minder bemesting en pesticiden nodig hebben en die een minder intensieve grondbewerking vereisen (semi-permanente gewassen, niet-kerende bodembewerking, aangepast teeltplan...).

 

Zulke bijsturingen in de landbouw dragen bij aan het bodemleven, de capaciteit om vocht vast te houden en de bewerkbaarheid van de bodem. We verwachten dat deze evoluties goed een positief effect hebben op het inkomen van de landbouwer én de natuur.

Renders landbouwinnovatiefonds

Het projectgebied

Met deze projectoproep wil Port of Antwerp-Bruges, in samenwerking met het Grenspark Groot Saeftinghe, meewerken aan een opwaardering van het huidige polderlandschap op linkeroever. Daar komt de bruine kiekendief vaak in beeld, maar natuurlijk vergeten we andere natuur- en landschapswaarden niet.

Kaart met aanduiding van het projectgebied op linkeroever voor het landbouwinnovatiefonds.

De eerste projectoproep

Na de eerste projectoproep dienden negen landbouwers hun projecten in die een professionele jury goedkeurde. Dankzij het fonds krijgen ze financiële ondersteuning bij het verder uitwerken en uitrollen van hun businessplan. Zo ontwikkelde een van de landbouwers zelf een machine waarmee hij op twee verschillende dieptes tegelijk kan zaaien om via mengteelt biodiversiteit te stimuleren.

Lees meer
Renders landbouwinnovatiefonds

Toekomst

Na een tweede projectoproep in het najaar van 2021 kregen opnieuw drie projecten financiële ondersteuning. Ook in de toekomst blijft Port of Antwerp-Bruges innovatieve landbouwers steunen met het fonds. Zo krijgt het initiatief door een samenwerking met de provincie Zeeland binnenkort ook een Nederlandse variant. Met die samenwerking kunnen we ook over de grenzen heen aan natuurinclusieve gebiedsontwikkeling doen.

Downloads

Projectoproep Landbouwinnovatiefonds natuurinlcusieve landbouw 2021

Projectoproep

30/5/2022
Projectoproep Landbouwinnovatiefonds natuurinlcusieve landbouw 2021
Download
Goedkgekeurde projecten Landbouwinnovatiefonds 2020

Projecten LIF 2020

5/7/2022
Goedkgekeurde projecten Landbouwinnovatiefonds 2020
Download
Inzetbare kiekendiefvriendelijke maatregelen op de linkerscheldeoever

Vademecum bruine kiekendief

30/5/2022
Inzetbare kiekendiefvriendelijke maatregelen op de linkerscheldeoever
Download

Contacteer onze expert

Port of Antwerp-Bruges vormt met haar omgeving een onafscheidelijk ecosysteem. We streven daarom naar een duurzame toekomst met aandacht voor mens, milieu en klimaat.
Dorien Van Cauteren

Technisch Assistent Milieu

Vragen?

 

Aarzel niet ons te contacteren.

Dit vind je misschien ook interessant

Meest gezocht