Welke zijn de factoren die worden afgewogen bij verschillende kandidaten en hun dossiers?

Deze zijn onder meer (niet-limitatieve lijst):

 

  1. Het doel of de aard van de activiteiten: zal het project al dan niet bijkomende maritieme trafiek genereren voor Port of Antwerp-Bruges? 
  2. Vooruitzichten op tewerkstelling in rechtstreekse of afgeleide zin.
  3. Draagt het project bij tot de versterking van het havenplatform en de bijhorende clusterwerking?
  4. Het optimale en efficiënte gebruik van de beschikbare ruimte.
  5. Aansluiting bij de strategie en visie van het concessiebeleid: sluiten jouw activiteiten als nieuwe concessionaris aan bij de duurzaamheidsambitie van Port of Antwerp-Bruges? 
  6. Op welke manier zit innovatie vervat in het project, en wordt dit doorgevoerd in de bedrijfsvoering?
  7. Is er aandacht voor een modal split? Strookt dit met de mobiliteitsambitie van Port of Antwerp-Bruges?
  8. De totaalkwaliteit van het project.
  9. De financiële situatie van het bedrijf: als kandidaat-concessionaris moet je kunnen aantonen dat je over de nodige financiële draagkracht beschikt om het project te realiseren.
  10. Het totale investeringsbedrag ter realisatie van jouw project: omschrijving van het project, uitvoeringswijze en financiële implicaties van de geplande investeringen.

Gerelateerde vragen

Dit vind je misschien ook interessant