Om een vlot en veilig scheepvaartverkeer te garanderen, waakt de havenkapiteinsdienst in Antwerpen en Zeebrugge over de regelgeving en de bijzondere toelatingen in het havengebied. Voor werken met een nautische impact vraag je een toelating aan. Die toelating is nodig om de veilige uitvoering van de werken te garanderen, het scheepvaartverkeer vlot en veilig te laten verlopen en om de risico's voor het milieu tot een minimum te herleiden. Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten in de haven die een bijzondere toelating door de Havenkapitein vereisen en hoe je die toelating kan aanvragen.

Meest gezocht