De International Maritime Organization (IMO) legt regels vast om schepen en havenfaciliteiten te beveiligen: de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS).

De ISPS-code geldt voor passagiersschepen, vrachtschepen met een bruto tonnage van 500 of meer en havenfaciliteiten die deze schepen in internationaal verkeer behandelen.

Port of Antwerp-Bruges valt binnen die categorie en heeft daarom een goedgekeurd ISPS beveiligingsplan.

Ontdek meer over het Beveiligingsplan van Port of Antwerp-Bruges.

Meest gezocht