Port of Antwerp-Bruges is een landlord haven en verleent concessies. Dat wil zeggen dat het Havenbedrijf eigenaar of beheerder is van de gronden en deze in tijdelijk gebruik geeft aan bedrijven.. Wil je een investering doen in het havengebied, dan neem je een beschikbare grond in concessie. Wanneer het Havenbedrijf een terrein in concessie wil verlenen, wordt daarvoor een bevragingsprocedure georganiseerd.

Gerelateerde vragen

Dit vind je misschien ook interessant