Port of Antwerp-Bruges is een landlord haven en verleent concessies. Dat wil zeggen dat de havenautoriteit eigenaar is van de gronden. Wil je een industriële activiteit uitoefenen in het het havengebied, dan neem je een beschikbare grond in concessie. Wanneer het Havenbedrijf een terrein in concessie wil verlenen, wordt een bevragingsprocedure georganiseerd.

Meest gezocht