Wat is affakkelen en waarom is het nodig?

Affakkelen is het verbranden van gassen die vrijkomen en gebeurt om twee hoofdredenen: als beveiligingsmaatregel bij storingen en tijdens grote onderhoudswerken. Petrochemische bedrijven zijn uitgerust met één of meerdere ‘fakkelinstallaties’. Dat zijn torens van ongeveer 150 meter hoog van waaruit procesgassen op een gecontroleerde manier worden geëvacueerd. 

Veiligheid boven alles

Affakkelen gebeurt om twee hoofdredenen. Als beveiligingsmaatregel bij storingen en tijdens grote onderhoudswerken. De gassen tijdelijk opslaan is niet haalbaar volgens de bedrijven. Ze verbranden om energie te recupereren net zomin.

 

Om veiligheidsredenen moet drukopbouw koste wat kost vermeden worden. Wanneer bij een storing de noodprocedure in werking treedt, schieten de fakkels in actie om de gassen gecontroleerd te lossen. Zo belanden de gassen niet onverbrand in de atmosfeer. Ook gassen die niet 100% aan de kwaliteitsnormen voldoen, worden gefakkeld.
 

Een fakkelvlam kan wel 50 meter hoog zijn, een fakkelschoorsteen 150 meter hoog. Die hoogte dient om zowel mens als natuur op grondniveau tegen de immense hitte te beschermen.

Roetvorming

Door toevoeging van een berekende hoeveelheid stoom brandt de vlam met minder roetvorming. Tegelijkertijd maakt zo’n optimale verbranding de vlam wel luider. Daarom berekenen de bedrijven de ideale toevoer van stoom om de balans te vinden tussen een stille en propere vlam.

Een slechte verbranding kan echter altijd plaatsvinden. Als je dus een zwarte rookpluim uit de fakkels ziet opstijgen, bestaat die vlam ook uit roetdeeltjes. 

Beperkt tot het absolute minimum

Om veiligheidsredenen brandt er steevast een waakvlam boven in de fakkel, in de zogenaamde ‘brandertip’. De steekvlammen zijn dus in principe een noodprocedure. En maar logisch ook.

 

Voor de bedrijven betekent fakkelen evenveel als geld in brand steken. Ze proberen het affakkelen dus tot het absolute minimum te beperken.

Dit vind je misschien ook interessant