Waar kan ik informatie over ISPS-regels vinden?

Port of Antwerp-Bruges is een havenfaciliteit, die volgens de ISPS-code verplicht is om alle taken rond veiligheid uit te voeren. Die taken zijn:

  • toegangscontrole;
  • het bewaken van de havenfaciliteit en de verboden terreinen;
  • toezicht op het laden en lossen van de lading en scheepsvoorraden;
  • zorgen dat veiligheidscommunicatiemiddelen binnen handbereik zijn.

Port of Antwerp-Bruges heeft hiervoor een goedgekeurd ISPS beveiligingsplan.

Related question

Find out more about the Port of Antwerp-Bruges security plan